romiosyni_11

 Η γέννηση του Χριστού-

Τοιχογραφία από το Πρωτάτο Αγίου Όρους 13ος αι. μ.Χ.

 Καταβασία.

Κανών. Θεοτοκίον.

ᾠδή γ΄. Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχάς.

 Ἰλύος κάθαρον παθῶν, τήν ῥυπωθεῖσαν ψυχήν μου, οἰκτιρμῶν σου Θεοτόκε τοῖς ῥείθροις, καί νοός μου τήν ἀχλύν, ἀπέλασον Πανάμωμε, φωτί τῆς μετανοίας, ἐκδυσωπῶ σε καί σῶσόν με.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.