Παγκόσμια εκκλησία της Βασιλείας του Θεού
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Του κ. Ιωάννου Μηλιώνη
(α’ μέρος)
Τό ἐρέθισμα γιά τήν ἔρευνα αὐτή ἀπετέλεσε ἡ διανομή (τόν Ὀκτώβριο 2013), πολυτελοῦς φυλλαδίου μέ τίτλο: «Οἰκογενειακή Συγκέντρωση στό πόδι τοῦ Σταυροῦ», πού ἐξήγγειλε συγκέντρωση γιά «συμπροσευχή» στίς 20/10/2013, 6 μ.μ. στόν Πειραιά. Διοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης, τό «Κέντρο Βοήθειας (UCKG Help Center) Ἑλλάδας», παράρτημα τῆς «Παγκόσμιας Ἐκκλησίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ»1.
Ἡ Παγκόσμια Ἐκκλησία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (UCKG)2, εἶναι μιά Πεντηκοστιανή χριστιανική ὁμολογία, πού ἱδρύθηκε στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο τῆς Βραζιλίας.
Μέχρι τό 1999 ἡ ὀργάνωση, λέγεται ὅτι, ἀριθμοῦσε 8 ἑκατομμύρια μέλη στή Βραζιλία σέ σύνολο 12 ἑκατομμυρίων παγκοσμίως μέ ναούς καί στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἐνῶ διατηροῦσε ναούς στήν Ἀφρική καί στήν Ἰνδία ἀπό τό 1992. Μέχρι τό 2013, ἡ UCKG διατηρεῖ θρησκευτικές κοινότητες καί στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες (Μπρούκλιν, Νέα Ὑόρκη κ.ἀ.).
1. Ἱστορικά στοιχεῖα
Ἡ «ἐκκλησία» ἱδρύθηκε τό 1977 ἀπό τόν, βραζιλιανῆς καταγωγῆς ἐπιχειρηματία, Edir Macedo3, πού γεννήθηκε τό 1945 καί ἔζησε μᾶλλον στερημένα παιδικά χρόνια. Ο Macedo ἄν καί Ρωμαιοκαθολικός ἀρχικά, προσχώρησε στόν Πεντηκοστιανισμό κι ἀπό τό 1970 ἄρχισε εὐαγγελικό κήρυγμα στούς δρόμους τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1990 ἡ «ἐκκλησία» τοῦ Macedo ἐπεκτάθηκε γρήγορα καί μέχρι τό 2009 ὑπῆρχαν περίπου 4.500 «ναοί» στή Βραζιλία μέ περισσότερα ἀπό 8 ἑκατομμύρια μέλη. Ἡ ὀργάνωση ὀνομάζει τά κτίριά της «ναούς», ὁ μεγαλύτερός τῶν ὁποίων, στό Ρίο, χωράει 11.000 ἄτομα.
2. Ἐξάπλωση… μετά μουσικῆς
Τό 1989 ὁ Macedo καί ἡ «ἐκκλησία» του ἔγιναν ἰδιοκτῆτες τοῦ «Rede Record», πού ἀπό τό 2013 θεωρεῖται τό δεύτερο μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο στή Βραζιλία. Τό 2009 τό «Ἐργατικό Κόμμα» τῆς Βραζιλίας (PT) ἀποφάσισε νά ἀγοράσει «διαφημιστικό χρόνο», ἀπό νέους παρόχους, κάτι πού στό παρελθόν περιοριζόταν σέ Ρωμαιοκαθολικά μέσα ἐνημέρωσης καί πλήρωσε στήν UCKG γιά μηνύματα «δημοσίου συμφέροντος» ὄχι εὐκαταφρόνητα ποσά.
Ἡ UCKG ταυτίζεται μέ τή λεγόμενη «Θεολογία τῆς Εὐημερίας»4 καί στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἄρχισε νά προσπαθεῖ νά ἀλλάξει τήν εἰκόνα της πού συνδεόταν μέ τίς φτωχότερες τάξεις. Τό 1998 ὁ Macedo διόρισε «ἐπίσκοπο» τῆς UCKG τόν ἀνιψιό τοῦ Marcelo Crivella. Ἦταν τότε πού ὁ Crivella δήλωσε: «Θέλουμε νά κερδίσουμε τή μεσαία τάξη». Μετά τήν ἀποστολή του στήν Ἀφρική, τό 1992, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἵδρυση πολλῶν «ναῶν», ὁ Crivella ἐπέστρεψε στή Βραζιλία τό 1998 ὅπου τοῦ δόθηκε ἕνα διαμέρισμα τεσσάρων ὑπνοδωματίων σέ πολυτελές οἰκοδομικό συγκρότημα, ὅπου καί ἡ κατοικία τοῦ Macedo. Στήν «ἐκκλησία» ἀνήκουν ἀκόμη, ἐπίσημα τά δύο πανάκριβα αὐτοκίνητα τοῦ Crivella, ὁ ὁποῖος εἶναι παντρεμένος μέ τήν Sylvia Jane κι ἔχουν τρία παιδιά πού φοιτοῦν σέ σχολεῖο Μεθοδιστῶν στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο.
Ὁρισμένοι, ἐκείνη τήν ἐποχή, θεώρησαν ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ Crivella ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς UCKG στόν δημοφιλῆ παπικό παπά τραγουδιστή, Marcelo Rossi5, πού εἶχε πουλήσει πάνω ἀπό 4 ἑκατομμύρια ἄλμπουμ. Τό 1999 ἀκούστηκε ὅτι ὁ Crivella εἶχε ὑπογράψει συμβόλαιο μέ τή Sony γιά τρία ἄλμπουμ, τό ἕνα στά ἱσπανικά. Τό πρῶτο CD, τό «Ὁ Ἀγγελιαφόρος τῆς Ἀλληλεγγύης» («The Messenger of Solidarity»), πούλησε 1,3 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα ἐκείνη τή χρονιά.
Ο Crivella ἦταν ὁ μόνος πάστορας πού εἶχε ἄδεια ἀπό τόν Macedo νά πραγματοποιεῖ μεγάλες συγκεντρώσεις σέ στάδια. Ἔχει ἀποδειχτεῖ ἡ ἀποτελεσματικότητά του στό νά προσελκύει τά πλήθη: τήν πρώτη φορά ἐμφανίστηκε στό γυμναστήριο Nilson Nelson στή Μπραζίλια6, χωρητικότητας 25.000 ἀτόμων. Γέμισε τό Estadio Fonte Nova στό Σαλβαδόρ, καί τό Mineiro στό Belo Horizonte7. Τόν Ὀκτώβριο 1999, ὁ Crivella γέμισε τό Maracana8 στό Ρίο ντέ Τζανέιρο. Μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους, ὁ Crivella προγραμματίστηκε νά τραγουδήσει «στά μεγαλύτερα γήπεδα ποδοσφαίρου τῆς χώρας», σύμφωνα μέ τό ἑβδομαδιαῖο εἰδησεογραφικό περιοδικό Veja.
3. Συμμετοχή στήν Πολιτική
Τό 2002 ὁ «ἐπίσκοπός» Crivella, ὡς ὑποψήφιος τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων, ἐπέτυχε νά ἐκλεγεῖ Ὁμοσπονδιακός Γερουσιαστής στήν πολιτεία τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο.
Τό 2005 ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἱδρυτές τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος τῆς Βραζιλίας. Τό κόμμα θεωρήθηκε ὡς ὄχημα γιά τήν προώθηση μελῶν τῆς UCKG στήν πολιτική σκηνή. Ἐπικεφαλῆς τοῦ κόμματος εἶναι ὁ Vitor Paulo dos Santos, ἐνῶ ἄλλα ἐξέχοντα μέλη εἶναι ὁ «ἐπίσκοπός» Edir Macedo τοῦ UCKG, ὁ Jose Alencar9, πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβέρνησης τῆς Βραζιλίας καί ὁ δημοσιογράφος Celso Russomanno.
Ὁ Crivella ὑπῆρξε ἐπίσης δύο φορές ἀνεπιτυχῶς ὑποψήφιος δήμαρχος τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο, τό 2004 καί τό 2008 καί ὑποψήφιος κυβερνήτης τῆς πολιτείας τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο, τό 2006.
4. Ἡ ἐπιρροή τῆς «ἐκκλησίας»
Ἡ συνεχής ἀνάπτυξη τῆς UCKG, ἀλλά καί οἱ ἀλλοπρόσαλλες ἐνέργειες τοῦ Macedo, μετά τήν ἀγορά τῆς Rede Record, ἔφεραν συχνά τήν «ἐκκλησία» στό στόχαστρο τῶν ΜΜΕ. Ἐπιπλέον, διεκδικήσεις καί ἀπαιτήσεις τρίτων κατά τῆς «ἐκκλησίας», ἀλλά καί σχετικές ἔρευνες τῆς κυβέρνησης, συχνά προκάλεσαν ἀναστολές καί ἀναθεώρηση τῶν δραστηριοτήτων της.
Ἔκθεση Κυβερνητικῆς ἔρευνας, γιά ξέπλυμα χρήματος, τό 2009, ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ «ἐκκλησία» συγκέντρωσε 1,4 δισ. δολάρια ἐτησίως ἀπό τή δεκάτη10, πού συλλέχθηκαν ἀπό 4.500 «ναούς», σέ 1.500 πόλεις στή Βραζιλία. Ἀπό τό 2003 ὡς τό 2008, οἱ καταθέσεις τῆς «Παγκόσμιας Ἐκκλησίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» στή Βραζιλία ἔφθασαν τά 3,9 δισ. δολάρια.
5. Δόγματα
Τά περισσότερα ἀπό τά δόγματα τῆς UCKG εἶναι ἴδια μέ τά δόγματα τῶν πιό συντηρητικῶν Πεντηκοστιανῶν ὁμάδων. Πιό συγκεκριμένα, μερικά δόγματα εἶναι:
1. Τό βάπτισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἐνδυναμώνει τούς πιστούς ὡς πρός τίς ὑπηρεσίες καί τούς προικίζει μέ ὑπερφυσι­κά χαρίσματα.
2. Τά ἀξιώματα τῶν ἀποστόλων, προφητῶν, εὐαγγελιστῶν, ποιμένων καί διδασκάλων πού ἀποκτῶνται ὑπερφυῶς.
3. Οἱ δύο διαθῆκες πού ὁ Ἰησοῦς Χριστός καθόρισε ὡς τήρηση ὑπακοῆς: τό βάπτισμα (βύθιση τοῦ πιστοῦ στό νερό) καί ἡ εὐχαριστία (ὁ Μυστικός Δεῖπνος τοῦ Κυρίου), ἡ συμβολική λήψη τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Ἰησοῦ, εἰς ἀνάμνηση τῆς θυσίας Του καί μέ τήν προσδοκία τῆς ἐπιστροφῆς Του.
4. Ἡ ὑπερφυής θεραπεία, ὅπως περιγράφεται στήν Ἁγία Γραφή.
5. Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά θεωθοῦν (ἅγιοι γίγνεσθε) κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους.
6. Η UCKG θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι «σκληρή δουλειά, ἐπιμονή καί πίστη στό Θεό» παράγουν κέρδη στούς ἀνθρώπους καί ὅτι τό ἕνα δέκατο τῶν ἀναμενόμενων κερδῶν θά πρέπει νά δοθεῖ στήν Ἐκκλησία. Γνωστό δόγμα ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ «ἡ θεολογία τῆς εὐημερίας», πού ἐπιχειρεῖται νά στηριχθεῖ στόν 22ο Ψαλμό (Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει). Σ’ αὐτή τή βάση ἡ UCKG ὑπόσχεται: Γαλήνη, θεραπεία, προστασία, εὐημερία καί τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ.
6. Διαμάχες, κατηγορίες γιά ἀπάτη, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή
Ἡ «ἐκκλησία» ἔχει συχνά κατηγορηθεῖ γιά παράνομες δραστηριότητες, ὅπως ξέπλυμα χρήματος, τσαρλατανισμό καί μαγεία. Πολλοί ἀνησυχοῦν γιά τήν ἔλλειψη ἀνοχῆς της ἀπέναντι σέ ἄλλες θρησκεῖες ἤ ἀκόμα καί ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες.
Ἡ UCKG κατηγορεῖται γιά τήν οἰκονομική ἀφαίμαξη πτωχῶν πιστῶν της, γιά νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τούς ἡγέτες της, ἀντί νά βοηθᾶ τούς ἀπόρους. Οἱ κατηγορίες γιά τσαρλατανισμό εἶναι οἱ πιό συχνές. Ἡ ἐκκλησία εὑρίσκεται ὑπό ἐπίσημο ἔλεγχο στό Βέλγιο, ἐνῶ στίς Η.Π.Α., στό Ἡνωμένο Βασίλειο, στή Βραζιλία καί στή Ζάμπια ὁ Τύπος ἔχει ἀναφερθεῖ σχετικά μέ αὐθαιρεσίες πού καταλογίζονται στήν «ἐκκλησία».
Ἡ UCKG ἀναφέρει στήν ἱστοσελίδα της ὅτι ἔχει ἀντικρούσει τά ἀναφερόμενα στά ΜΜΕ, καθώς καί ὅτι πολλές φορές διάφοροι φορεῖς ἀναγκάστηκαν νά ἀνακαλέσουν ὁρισμένες κατηγορίες.
Παρ’ ὅλ’ αὐτά, τόν Αὔγουστο τοῦ 2009, δικαστήριο ἄσκησε ἀγωγή σέ βάρος τοῦ «ἐπισκόπου» Edir Macedo καί ἄλλων ἐννέα στελεχῶν τῆς UCKG, πού κατηγοροῦνταν γιά ἀπάτη κατά τῆς «ἐκκλησίας» καί τῶν ὀπαδῶν της. Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα The Guardian, οἱ ἀνωτέρω κατηγορήθηκαν ὅτι στήν περίοδο 2001-2009 διακίνησαν πάνω ἀπό 2 δισ. δολ. Η.Π.Α., προερχόμενα ἀπό δωρεές, μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων χρησιμοποίησαν γιά προσωπικό ὄφελος, στήν ἀγορά ἀκινήτων, κοσμημάτων καί αὐτοκινήτων. Ἕνα ἀεροσκάφος, ἀξίας 45 ἑκατ. δολαρίων, πού φέρεται νά ἀνήκει στόν «ἐπίσκοπο» Macedo, ἀποτελεῖ καί τό πιό ὁρατό σύμβολο αὐτοῦ τοῦ σκανδάλου.
Μετά ἀπό 10 χρόνια ἔρευνας, εἰσαγγελέας τοῦ Σάο Πάολο11 ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐπιχείρηση λειτουργοῦσε μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο: Οἱ δωρεές πού συγκεντρώνονταν ἀπό τούς ὀπαδούς ἐπενδύονταν σέ ἰδιωτικές τράπεζες στή Νέα Ὑόρκη καί στό Λονδῖνο, μέσῳ μιᾶς ἰδιωτικῆς τράπεζας, τῆς Invest Holding. Στή συνέχεια, τά χρήματα ἀποστέλλονταν, μέσῳ ἄλλης ἰδιωτικῆς τράπεζας, τῆς Cable Invest, πού βρίσκεται στά νησιά Cayman. Τέλος, τά χρήματα ἐπέστρεφαν στή Βραζιλία μέσῳ δύο βραζιλιάνικων τραπεζῶν, τῶν «Cremo» καί «Unimetro», πού διαμοίραζαν τά κεφάλαια μεταξύ τῶν στελεχῶν τῆς Rede Record τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου πού ἀνήκει στήν UCKG, πού μέ τή σειρά τους διοχέτευαν χρήματα στά στελέχη τῆς UCKG.
Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2010, τό Δικαστήριο τοῦ Σάο Πάολο, ἀπέρριψε κατά πλειοψηφία τίς κατηγορίες τῆς Πολιτικῆς Ἀγωγῆς κατά τῆς UCKG καί τῶν βασικῶν ἐκπροσώπων της. Οἱ δικαστές ἔκριναν ὅτι οἱ εἰσαγγελεῖς ἦταν ἀναρμόδιοι νά διερευνήσουν τήν ὑπόθεση, καθώς ἡ περίπτωση ὑπαγόταν στή δικαιοδοσία τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δικαιοσύνης.
Συνεχίζεται……..
__________________________
2. U.C.K.G., Universal Church of the Kingdom of God.
3. Edir Macedo Bezerra (1945) βραζιλιανός καί ἰδιοκτήτης τοῦ Rede Record, δεύτερου μεγαλύτερου τηλεοπτικοῦ δικτύου στή Βραζιλία. Βλ. καί:http://en.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo
4. Ὁ ἐκτός Ἐκκλησίας παγκόσμιος Χριστιανισμός ἔχει ἀρχίσει νά μολύνεται ἀπό μιά ὕπουλη ἀρρώστια πού ἀποκαλεῖται «εὐαγγέλιο τῆς εὐημερίας καί τῆς ὑγείας», τή διδασκαλία ὅτι δῆθεν «ὁ Θεός εὐλογεῖ τούς δικούς Του», σ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή. Βλ. καί:http://www.oodegr.com/oode/protestant/evimeria1.htm
6. Brasília, ἡ πρωτεύουσα τῆς Βραζιλίας.
7. Ἡ πρωτεύουσα καί μεγαλύτερη πόλη τῆς ἐπαρχίας τῆς Minas Gerais, πού βρίσκεται στήν νοτιοανατολική περιοχή τῆς Βραζιλίας.
8. Estádio do Maracanã: Ἡμιυπαίθριο γήπεδο στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο, Βραζιλία, μέ πάνω ἀπό 80.000 θέσεις.
9. (17 Ὀκτωβρίου 1931 – 29 Μαρτίου 2011) http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alencar
10. Φόρος ἤ προσφορά σέ ἱερό, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό ἕνα δέκατό τῆς παραγωγῆς ἤ τοῦ εἰσοδήματος.
11. Σάο Πάολο (Ἅγιος Παῦλος). Πρωτεύουσα τῆς πολιτείας τοῦ Σάο Πάολο στή νοτιοανατολική Βραζιλία
Περιοδικό διάλογος Τεύχος 76 -Απρίλιος – Ιούνιος 2014

http://www.impantokratoros.gr

http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_46.html#more