Ἀρχιστράτηγε, πᾶσι, Χαλκιδικῆς πρόμαχε, Μανταμάδου φύλαξ, Εὐβοίας φερωνυμούσης σοι κώμης φρουρέ, Μιχαήλ, καὶ τοῦ Αἰγαίου πελάγους ἀντιλῆπτορ ἄγρυπνε, δεῖξον τὴν χάριν σου.
Ιερά Θαυματουργή Εικόνα Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
Ι. Ν. Αγίου Αρχαγγέλου, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
https://paraklisi.blogspot.com/2020/02/blog-post_9.html