Γ΄ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
 ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ
ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΣΤΟ ΦΕΡΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

 Τό Σάββατο τῆς Διακαινησίμου τό ἀπόγευμα 11 Μαΐου 2013 καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 12 Μαΐου 2013 πολλοί Φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀνέβηκαν στό Πάϊκο γιά νά συνεορτάσουν μαζί μέ τούς Πατέρες τοῦ Σιμωνοπετρίτικου αὐτοῦ Μετοχίου τήν τρίτη ἐπέτειο τῆς θαυμαστῆς εὑρέσεως καί ἐπιστροφῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Τέσσερεις φορές ἐμφανίστηκε ὁλοζώντανος ὁ Ἅγιος στόν ἱερόσυλο καί μέ ἱλαρότητα καί πραότητα τόν παρακίνησε σέ μετάνοια λέγοντας του ἐπί λέξει τά ἑξῆς:

«Σέ παρακαλῶ, παιδάκι μου, νά μέ πᾶς στό σπίτι μου, ἀπό ἐκεῖ πού μέ πῆρες, ἀρκετά μέ ταλαιπώρησες!», ὅπως ἐγράφη ἀργότερα στήν κατάθεση στήν Ἀστυνομία.Τήν ἐπέτειο τίμησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου καθώς καί πολλοί πιστοί,  φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα εἶχαν ζήσει ἀπό κοντά τό θαῦμα τῆς εὑρέσεως καί ἐπιστροφῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.


1

2

3


http://www.impantokratoros.gr/56728F14.el.aspx