Αποτέλεσμα εικόνας για Το βλέμμα τοῦ Θεοῦ

ουδέν γάρ έστι κεκαλυμμένον ο ούκ άποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ο ού γνωσθήσεται (Ματθ. 10,26)

Αδελφοί, υπάρχει ένας οφθαλμός πού ουδέποτε κοιμάται. Είναι ο οφθαλμός του Θεού. Στον Παράδεισο υπάρχουν περισσότερα μάτια, αδελφοί μου, απ’ όσα είναι τα αστέρια στο στερέωμα του ουρανού! Είναι τα μάτια των αγγέλων. Κανένα πέπλο, κανένα τείχος, κανένα σκότος δεν μπορεί να κρύψει κανένα μυστικό στη, γή-απ’ αυτά τα μάτια! Καθετί αποκαλύπτεται και γίνεται φανερό ενώπιον του Παντεπόπτη Κυρίου και των αγίων Του αγγέλων.Ο άνθρωπος πού πιστεύει πώς τα έργα του ανθρώπου μπορούν πραγματικά να κρυφτούν, γίνεται εγκληματίας. ’Έτσι σκέπτονταν οι Εβραίοι αρχιερείς και πρεσβύτεροι, γι’ αυτό και το συνέδριό τους οργάνωσε με κάθε μυστικότητα τη, δολοπλοκία κατά του Δεσπότη Χριστού. Μυστικά Τον καταδίωξαν, μυστικά Τον έκριναν μέσα στη, νύχτα, μυστικά πλήρωσαν και δωροδόκησαν ψευδομάρτυρες και, όπως ο Ιούδας, μυστικά Τον καταδίκασαν. Που είναι σήμερα τα μυστικά τους; Όλα έχουν αποκαλυφθεί και όλα έχουν ανοιχτεί ενώπιων του κόσμου όλου!

Διότι ο άνθρωπος πιο εύκολα μπορεί να κρυφτεί απ’ τον αέρα, παρά από το βλέμμα του Θεού!

Όλα τα μυστικά της ανθρωπότητας -τα καλά και τα κακά- είναι ενώπιον του Θεού αποκεκαλυμμένα. Αναρίθμητα τέτοια μυστικά αποκαλύπτει ο Θεός, κατά την πρόνοιά Του, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσοι μπορούν να κατανοήσουν αυτήν την αλήθεια, ότι ο Θεός τα πάντα βλέπει και τα πάντα γνωρίζει, προφυλάσσονται στα βάθη της καρδιάς τους από κακές σκέψεις και ιδιαιτέρως από κακές πράξεις!

Άνθρωπε, όποτε η καρδιά σου σε έλκει προς το κακό, φέρε στον νου σου αυτά τα λόγια, πού δεν είναι λόγια ανθρώπου αλλά τού ίδιου του Θεού: ουδέν γάρ εστί κεκαλυμμένον ο ούκ αποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται. Επίσης γιά ό,τι καλό κάνεις εν τω κρυπτώ, μην ολιγοψυχείς! Όλα τα καλά έργα σου είναι γραμμένα στον ουρανό και εν καιρώ θά αποκαλυφθούν.

Κύριε Παντεπόπτα, ελέησον και σώσον ημάς.

Σοί πρέπει δόξα και τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας! Αμήν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/07/blog-post_824.html