Τί φταίει ο λαός αν άθεοι πρεσβύτες και ψευδοπροφήτες τον ξεστρατίζουν;

…ιδού εγώ δέδωκα τους λόγους μου εις το στόμα σου πύρ και τον λαόν τούτον ξύλα και καταφάγεται αυτούς. (ΙΕΡΕΜΙΑΣ 5,14)

Βλέπεις, αδελφέ, ότι η επίδραση του λόγου του  Θεού διαφέρει, ανάλογα με τούς διαφορετικούς δίκαιος βρίσκει θαλπωρή και αγαλλίαση, όπως κάποιος πού είχε παγώσει από το ψύχος του κόσμου τούτου• ο λόγος του Θεού είναι σαν τη, φωτιά πού κατακαίει τον άδικο, τον οποίο ο υλικός τούτος κόσμος είχε υπέρμετρα θερμάνει.

Οι έμπειροι πνευματικοί Πατέρες μάς άφησαν αποδείξεις ότι μόνον το ’Όνομα του Ιησού – πού φέρνει δύναμη, χαρά και ανακούφιση στους πιστούς – καταφλέγει τα πονηρά πνεύματα ως ζωηρόν πυρ καταναλίσκον. Αυτό ισχύει με τον κάθε λόγο του Θεού: σε άλλους φέρνει ανάπαυση, σε άλλους προκαλεί ενόχληση• σε κάποιους είναι αιτία βαθύτατου σεβασμού, σε άλλους αιτία ακραίας περιφρόνησης. Για τούς πνευματικώς υγιείς είναι μέλι, για τούς νοσούντες είναι χολή.

Άλλα για ποιόν λόγο να είναι οι λαοί σαν το ξύλο πού θά καταφαγωθεί από το πυρ; Τί φταίει ό λαός αν άθεοι πρεσβύτες και ψευδοπροφήτες τον ξεστρατίζουν; Ο λαός δεν ευθύνεται γι’ αυτό, σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι γέροντες και οι ψευδοπροφήτες, μολαταύτα και οι άνθρωποι έχουν κάποιον βαθμό υπαιτιότητας. Διότι ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν τον σωστό δρόμο, με την συνείδηση και την κατήχηση τού Λόγου τού Θεού.

Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι δεν θά ’πρεπε να είχαν ακολουθήσει τυφλά τούς τυφλούς ηγέτες τους, όταν εκείνοι τούς οδήγησαν σε λάθος ατραπούς και τούς απομάκρυναν από τον Θεό και τον Νόμο του Θεού.

Αδελφοί μου, ό Θεός είναι Δίκαιος: Εκείνος γνωρίζει το μέτρο των σφαλμάτων ενός έκαστου των ανθρώπων και δεν θά επιτρέψει οι αγράμματοι και καταφρονεμένοι να υποφέρουν τόσο, όσο οι περισπούδαστοι και επιφανείς.

Παντεπόπτα Κύριε, σώσον ημάς! Ώστε να μην είμαστε τυφλοί οδηγοί ούτε τυφλοί ακόλουθοι.

Κραταίωσον ημών τάς καρδίας! ‘Ώστε, ως ηγέτες και ως άκόλουθοι, να είμαστε πάντοτε πιστοί δούλοι Σου και μόνον Εσένα να υπηρετούμε.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/05/blog-post_95.html?m=1