ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΣΗΦ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Ιωσήφ δέ ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μή θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν….

Διεγερθείς δέ ο Ιωσήφ από του ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τήν γυναίκα αυτού….

(Ματθ. 1.19, 24)

Πρέπει  κανείς νά φοβάται τον Θεό μάλλον, παρά τους ανθρώπους, καί πρέπει νά υπακούει τον Θεό μάλλον, παρά τούς ανθρώπους. Αυτό είναι τό δίδαγμα από την  ζωή του Δικαίου Ιωσήφ, του Μνήστορος καί προστάτη τής Παναγίας Θεοτόκου Μαρίας.

Ό Ιωσήφ έζησε στο μεταίχμιο του περάσματος από τον Νόμο στη Χάρη καί υπήρξε πιστός στον Νόμο μέχρι νά εμφανιστεί η Χάρις. Όταν εμφανίστηκε η καινή Χάρις του Θεού, εκείνος τήν εμπιστεύτηκε.

Υπακούοντας στο γράμμα του Νόμου, ο Ιωσήφ θέλησε νά απομακρύνει τή Μαρία (εβουλήθη  λάθρα απολύσαι αυτήν), όταν εκείνη συνέλαβε τον Σωτήρα του κόσμου στο πανάσπιλο σώμα της. Άφ’ ής στιγμής όμως άγγελος Κυρίου του άνήγγειλε ότι ή σύλληψη καί κυοφορία τής Μαρίας ήταν εκ Πνεύματος Αγίου (τό γάρ εν αύτη γεννηθέν έκ Πνεύματός εστίν Αγίου – Ματθ. 1, 20), εγκατέλειψε τήν πρόθεσή του καί δεν απομάκρυνε τή Μαρία, αλλά έποίησεν ως προσέταξεν   αυτώ ο άγγελος Κυρίου.

Δεν αποφάσισε από μόνος του, άλλα υπάκουσε στο θέλημα του Θεού! Κατά συνέπεια ο Θεός τον αξίωσε μεγάλης δόξας, τόσο επί  γης όσο και στον ουρανό.

Αθόρυβα και εν τω κρύπτω υπηρετούσε τον Θεό και ο Θεός φανερά τον δόξασε. Όχι μόνον αυτός αξιώθηκε της Βασιλείας του Θεού, αλλά έπίσης και οί υιοί και οί θυγατέρες του.

Αλήθεια, ποιος πατέρας θά επιθυμούσε κάτι περισσότερο από τό νά γίνει όο γιός του απόστολος του Χριστού! Μάλιστα ο Ιωσήφ είχε δυο γιους πού έγιναν απόστολοι.

Έτσι λοιπόν δοξάζει ο Θεός αυτούς πού Τον σέβονται καί Τον υπακούουν.

Πανθαύμαστε Κύριε, Θεέ του δικαίου Ιωσήφ, πρέσβευε καί υπέρ ημών των αμαρτωλών, ώστε νά αγαπήσουμε τή δικαιοσύνη Σου καί νά φοβόμαστε μόνον Εσένα!

Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_406.html?m=1