Τήν Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 18.30 μ.μ., στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ . Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης, Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει το θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση».