Τή Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 καί ὥρα 18.00-19.00 μ.μ., στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στήν Καλή Σκύδρας   ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Ἡ ψυχαγωγία τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ».