Τήν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 καί ὥρα 18.00 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» (Β Πάροδος, Εἰρήνης 2) στην Κατερίνη   ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Ὁ σκοπός τῆς οἰκογένειας». Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήσει συζήτηση.