Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 καί ὥρα 18.00-19.00 μ.μ.,  στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου στά Γιαννιτσά, ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον».