Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου 2018 καί ὥρα 18.00-19.00 μ.μ., στό πνευματικό κέντρο του Ἁγίου Δημητρίου Ἐδέσσης ,  ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης,  θά ἀναπτύξει  τό θέμα:«Ἡ θεοφιλής συζυγία καί τό διαζύγιο»

»