Τήν Τρίτη 6-3-2018 καί ὥρα 17.00-18.00 μ.μ., στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στήν Καλή Σκύδρας τοῦ νομοῦ Πέλλης  ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης θά ἀναπτύξει τό θέμα:50. Ἡ εὔκολη κακία καί ἡ δύσκολη ἀρετή (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΚΕ΄)