ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Δόξα στον άγιο Ιωάννη, το Βαπτιστή, διότι εκπλήρωσε το Ευαγγέλιο πριν από την έλευση του Ευαγγελίου! Εισερχόμενος στήν έρημο παρέδωσε τον εαυτό του απολύτως, ψυχή τε και σώματι, στου Θεού το θέλημα. Το θέλημα του Θεού ενέργησε στο ίδιο του το επίγειο σώμα και στον ουρανό της ψυχής του.

Ούτε πείνα ούτε άγρια θηρία έβλαψαν το σώμα του, στα τόσα χρόνια πού ζούσε μέσα στην έρημο. Ή ψυχή του δεν τρώθηκε ούτε από την απελπισία της μοναξιάς, ούτε από την έπαρση στη θέα ουράνιων οραμάτων.

Δεν αναζητούσε ούτε ψωμί, ούτε γνώση από άνθρωπο. Ο Θεός του έδινε ότι χρειαζόταν, διότι παρέδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού.

Δεν οδήγησε ο ίδιος τα βήματά του μέσα στην έρημο, ούτε μακριά απ’ αυτήν. Ενα αόρατο πηδάλιο άνωθεν οιάκιζε τη ζωή του. Διότι, όταν ήταν απαραίτητο να βγει από την έρημο και να πάει νά συναντήσει τον Κύριο, τότε, όπως ρητά αναφέρεται: Έγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην (Λουκ. 3:2).

Σαν αθώος νέος, ο Ιωάννης, μίλησε απλά για την επικοινωνία του με τις δυνάμεις του Ουρανού: καγώ ουκ ηδειν αυτόν, αλλ’ ο πέμψας με βαπτιζειν εν ύδατι, εκείνος μοι ειπεν- εφ ον αν ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ’ αυτόν, ούτος εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω  καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα οτι ούτος εστίν ο υιός του Θεού (Ίωάν. 1:33-34).

Πόσο τρυφερά κι άπλά μιλά γιά πράγματα ουράνια! Αλλά πόσο τρομακτικός είναι, σαν λιοντάρι, όταν μιλά εναντίον της αδικίας ανθρώπων, εναντίον του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος! Τό αρνί καί το λιοντάρι συγκατοικούν εντός του. Ό ουρανός είναι τόσο κοντά του, όπως η μάνα στο παιδί της.

Το θέλημα του Θεού του είναι προσιτό καί ξεκάθαρο, όπως είναι καί γιά τους αγγέλους στον ουρανό.

Πάνσοφε Κύριε, οδήγησε κατά τό θέλημά Σου τις ζωές των αμαρτωλών ημών, στην έρημο αυτής τής ζωής, όπως οδήγησες τη ζωή του άγιου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ότι Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας. Αμήν.

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/blog-post_742.html