Ἡ καλή ἀπιστία τοῦ Ἀπ. Θωμά_Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 01-05-2011 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι ).

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ἡ πίστις τῆς Χαναναίας_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-02-2011 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι ).