—————————————————————————————–

Γιατί πολεμούμεθα ἀπό τόν διάβολο_mp3

—————————————————————————————–

Τά ὑποτιθέμενα ἐγκλήματα καί ἡ ἀναμφίβολη ἁγιότητα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-05-2012 (Συνάξεις Ἀνδρῶν).