—————————————————————————————–

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3_2ο μέρος

—————————————————————————————–

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3_1ο μέρος

—————————————————————————————–