1. Περί δακρύων καί τά εἴδη αὐτῶν

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στούς Β’ Χαιρετισμούς (Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 125, 5-6) (Ἰωάν. 1, 44-52)
Πραγματοποιήθηκε στὶς 20-03-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

2. α) Μ. Ἀντωνίου: Ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν ἀδελφῶν β) Ἀββᾶ Ἀπολλώ: Εἶδες πρόσωπον ἀδελφοῦ εἶδες Πρόσωπον Θεοῦ
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στούς Β’ Χαιρετισμούς (Γεροντικόν: Ἀποφθέγματα τῶν Ἀσκητῶν)
Πραγματοποιήθηκε στὶς 12-03-1982

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Περί Ἀργίας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στούς Β’ Χαιρετισμούς (Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)
Πραγματοποιήθηκε στὶς 01-04-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4585.html