1. Γνῶσις καί ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στὴν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν – Τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἰωάν. 1, 44-52)
Πραγματοποιήθηκε στὶς 27-03-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
2. Ὁ ἄδολος ἄνθρωπος
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στὴν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν – Τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἰωάν. 1, 48-50)
Πραγματοποιήθηκε στὶς 03-03-1985

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

3. Ἡ Εἰκόνα στοιχεῖον Ὀρθοδοξίας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στὴν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν – Τῆς Ὀρθοδοξίας
Πραγματοποιήθηκε στὶς 23-03-1986

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/03/3_24.html