Π. Σάββας 2012-09-23_Ὁποῖος ζεῖ σύμφωνα μέ τίς θεῖες ἐντολές ἀπολαμβάνει ὄχι μόνο τά ἐπουράνεια ἀλλά καί τά ἐπίγεια ἀγαθά_Νικηφόρου Θεοτόκη_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 23-09-2012 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι ).