Αυτός που αγαπάει τον Ιησού, κοπιάζει γι’ Αυτόν, και η υπομονή των κόπων διώχνει την αμέλεια.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας ΄

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Από το βιβλίο: “Προστατευτικές επισημάνσεις”
(Επίκαιρα άρθρα Αγιορειτών και λοιπών πατέρων αγαπώντων Χριστόν και Ελλάδα)
Εκδόσεις: “Ορθόδοξος Κυψέλη”