Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνέγραψε το Θεοτοκάριον, ή ακριβέστερα το «Νέον Θεοτοκάριον” το 1795 περίπου, ευρισκόμενος στην Ιερά Σκήτη του Παντοκράτορος. Σ’ αυτό συμπεριέλαβε Κανόνες ονομαστών υμνογράφων προς την Κυρία Θεοτόκο, σε όλους τους ήχους, και για τις αντίστοιχες οκτώ εβδομάδες τους.Του βιβλίου αυτού κάνει χρήση η Αγία μας εκκλησία, καθημερινά (στις Ιερές Μονές κυρίως), καθώς και στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε το προβλέπει το ισχύον Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: Θεοτοκάριον – ύμνοι που αφορούν την εβδομάδα του Πρώτου ήχου.zip

Από το βιβλίο: Θεοτοκάριον, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.
Εκδόσεις, Βιβλιοπωλείου «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ», Αθήναι 2002.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη. 

 http://www.orp.gr/?p=8270#more-8270