ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
 
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
 
Ἀριθ. Πρωτ. 227
 
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2024
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258η
 
Θέμα: Ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας, τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας καὶ ὁ Φρέντυ Μπελέρης.
 
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
 
-Α-
 
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη συνεχίζεται πλέον σὰν καθαρὸς παραλογισμός. Συνελήφθη τὶς παραμονὲς τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν μὲ μιὰ κατηγορία αὐτόχρημα ἐξωφρενική, ὅτι δηλαδὴ ἐχρηματοδότησε κάποιους γιὰ νὰ τὸν ψηφίσουν ! Ὅμως, στὶς ἐν τῷ μεταξὺ δίκες, ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἀνύπαρκτη. Κι’ ἐν τούτοις, τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς, ἰδιαίτερα ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, ἐπιμένει στὴν “ἐνοχή” τοῦ Μπελέρη. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ δικαστήριο τὸν καταδίκασε, τελικά, σὲ δύο χρόνια φυλακή. Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Θέλει νὰ τὸν καταργήσῃ ἀπὸ Δήμαρχο Χειμάρρας καὶ στὴν θέση του νὰ βάλῃ τὸν Γκόρο, δηλαδὴ ἕναν δικό του ἀχυράνθρωπο. Κι’ ἔτσι, νομίζει, ὅτι θὰ μπορέσῃ νὰ μοιράσῃ τὴν γῆ (τὰ “φιλέτα”, ὅπως ἀλλιῶς λέγονται) τῆς Χειμάρρας σὲ “ἡμετέρους”, ὥστε νὰ ἔχῃ κι’ αὐτὸς τὸ “κατιτίς”. Εἶναι δὲ τόσο διακαὴς ὁ πόθος του αὐτός, ὥστε δὲν κρατάει οὔτε τὰ προσχήματα….
-Β-
 
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Ἑλλάδα, διὰ στόματος τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, τοῦ ἔχει ξεκάθαρα διαμηνύσει, ὅτι θὰ ἀσκήσῃ “βέτο” γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἄν συνεχισθῇ ἡ προκλητικὴ αὐτὴ καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν.Ἀλλὰ “στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα”, ὅπως λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία. Ὁ Ράμα συνεχίζει τὸ ἴδιο βιολί, δείχνοντας νὰ μὴν ὑπολογίσῃ τὴν μὴ ἔνταξη τῆς χώρας του στὴν Ε.Ε. Προφανῶς κάποιος ἰσχυρὸς παράγοντας τὸν στηρίζει. Κι’ αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν Τουρκία, ὅπως ἔχουν δείξει τὰ πράγματα κατὰ καιρούς. Ἴσως, στὸ παιχνίδι νὰ βρίσκεται καὶ ἡ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μεγάλη χώρα, ἡ Ἀμερική, ἡ ὁποία προσπαθεῖ (καὶ δὲν τὸ κρύβει) νὰ βάλῃ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροή της. Τώρα, πῶς συμβιβάζεται ἡ ἐπιθυμία ἐντάξεως στὴν Ε.Ε. ἀπὸ τὴ μιά, καὶ ἡ περιφρόνηση τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι ἀνεξήγητο. Καὶ ἡ μὲν Τουρκία, ποὺ μὲ τὰ καμώματά της ἔχει βρῆ, ἐδῶ καὶ καιρό, κλειστὴ τὴν πόρτα γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δικαιολογεῖται νὰ ὑποστηρίζῃ τοὺς ἀλβανικοὺς παραλογισμούς. Ἡ Ἀμερική, ὅμως ; Πῶς συμβιβάζει τὶς διακηρύξεις της περὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, μὲ τὴν περιφρόνηση ἑνὸς λαοῦ, ἀπὸ αἰῶνες Ἑλληνικοῦ καὶ Ὀρθοδόξου, ποὺ τόσα ἔχει προσφέρει στὸν βωμὸ τῆς ἐλευθερίας, τοῦ λαοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐν προκειμένῳ δὲ τῆς Χειμάρρας ; Καὶ τὸ γνωρίζει καλὰ ἡ Ἀμερική, ὅτι ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ πιὸ ἀδικημένος λαὸς σ’ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

 
-Γ-
 
Τὸ ἔχουμε ἐπανειλημμένως τονίσει. Θὰ τὸ ξαναποῦμε καὶ τώρα. Οἱ λεγόμενοι “μεγάλοι” καὶ “ἰσχυροί” τῆς γῆς, ἀποδεικνύονται μικροὶ καὶ ἐλάχιστοι, ὅταν θέλουν νὰ ὑποστηρίξουν τὰ συμφέροντά τους ἀπέναντι στοὺς καταφρονεμένους καὶ τοὺς φτωχούς. Ἔτσι ἔγινε τὸ 1913, ὅταν τελείως ἄδικα ἡ Βόρειος Ἠπειρος ἀποσπάσθηκε ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ποὺ παρὰ τὶς μεγαλόστομες διακηρύξεις τῶν “ἰσχυρῶν”, ἡ Γῆ τοῦ Πύρρου βρέθηκε ξανὰ μακριὰ ἀπὸ τὴν Μάνα της, τὴν Ἑλλάδα.
 
-Δ-
 
Ἐφέτος, οἱ Ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας γιὰ τὴν Ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας (17 Μαΐου 1914) θὰ γίνουν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου 2024, μὲ Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνο τῶν πεσόντων Βορειοηπειρωτῶν καὶ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. ΑΝΔΡΕΑ. Νὰ δώσουμε ὅλοι τὸ παρών. Τὸ ἀπαιτεῖ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν.
 
Διάπυρος εὐχὲτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
 
 
https://aktines.blogspot.com/2024/05/blog-post_48.html