Φωτογραφίες από τα Τίμια Δώρα των Μάγων (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους) http://leipsanothiki.blogspot.be/

 Στιχηρά προσόμοια

Ἐγγίζει ὁ Χριστός, Βηθλεέμ προετοιμάζου

ἤδη τῶν ἐθνῶν τό σωτήριον αὐγάζει.

Εὐτρέπισον τήν φάτνην, τούς Ποιμένας συνάγαγε,

κάλεσον τούς Μάγους ἐκ Περσίδος·

αἱ στρατιαί τῶν ἀσωμάτων, νοῶν κράζουσιν·

Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν, Χριστός παραγίνεται.