«έδρασαν ταχύτερα οι άνθρωποι του αιώνος τούτου και ίδρυσαν παραπλανητικά κέντρα και παρέσυραν τα νήπια της πόλεως των Πατρών να ντύνονται με καρναβαλικά ενδύματα…»

Δίδασκε προς όλους, ότι είναι αναγκαία η ίδρυση χριστιανικών Νηπιαγωγείων. Μας διδάσκουν οι άπιστοι και οι ζώντες μακριά από το Θεό, οι οποίοι ιδρύουν Νηπιαγωγεία αθέων. Έρχονται από την Αμερική μετεκπαιδευόμενες νηπιαγωγοί, οι οποίες λένε: «Οι καθηγητές μας διδάσκουν να μη μιλάμε καθόλου στα νήπια για τον Θεό. Ο Θεός είναι πολύ βαριά προσωπικότητα και πιέζει τα παιδιά και η ψυχή τους βαρύνεται και τραυματίζεται. Ούτε προσευχές να μαθαίνουν ούτε ιστορίες Αγίων να διδάσκονται». Και έρχονται οι νηπιαγωγοί και εφαρμόζουν τα μαθήματα αυτά της αθεΐας στα Νηπιαγωγεία της Εκκλησίας, λέγοντας με απλότητα: Αυτά μας δίδαξαν στην Αμερική. Δεν πρέπει να τα εφαρμόζουμε;
Όλα αυτά μας πείθουν ότι πρέπει να ιδρύσουμε χριστιανικά Νηπιαγωγεία, στα οποία να διδάσκουν χριστιανοί παιδαγωγοί, που γνωρίζουν καλά το αδιάφορο πνεύμα των κοσμικών παιδαγωγών.Και είναι φανερό, ότι οι κοσμικοί παιδαγωγοί στερούνται συγκροτήσεως και ισχυρού χαρακτήρα, παρασυρόμενοι εδώ κι εκεί από τους αυτοαποκαλούμενους παιδαγωγούς, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν όμιλο ζημιογόνων και καταστροφικών επιδράσεων στον ψυχικό κόσμο των παιδιών μας.
Ο σεβαστός Γέρων (Γερβάσιος Παρασκευόπουλος) το 1957 υποδέχθηκε ως εκπρόσωπος του κλήρου της Μητροπόλεως Πατρών τον νέο τότε μητροπολίτη Κωνσταντίνο Πλατή, και προσφωνώντας αυτόν, του ανέφερε το αίτημα μεγάλου πλήθους του λαού των Πατρών για την ίδρυση χριστιανικών Νηπιαγωγείων.
Αλλά όμως, ομολογούμε με οδύνη ότι έδρασαν ταχύτερα οι άνθρωποι του αιώνος τούτου και ίδρυσαν τελευταία παραπλανητικά κέντρα και παρέσυραν τα νήπια της πόλεως των Πατρών να ντύνονται με καρναβαλικά ενδύματα και τα διδάσκουν πώς να περιφέρονται στους δρόμους της πόλεως «καρναβαλίζοντα» και «μπουρμπουλίζοντα».
Πως ακούς, άγιε Γέροντα, το ολέθριο τούτο κατάντημα: Τα βρέφη, τα οποία ήθελες να μεγαλώνουν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», να παραδίδονται εξ απαλών ονύχων στη μεγάλη λεωφόρο, η οποία κατηφορικά οδηγεί στην απομίμηση και αντιγραφή του καρναβαλικού οργίου των Βραζιλιάνων, των εκδιδομένων στη μέση του δρόμου, χωρίς ντροπή και χωρίς καμία αναστολή![1]
 Πηγή: Μητροπολίτου πρ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης ΙΕΡΟΘΕΟΥ «Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος (1877-1964) – φωταυγείς παράγραφοι από τον βίον και την πολιτείαν αυτού».

Μετάφραση στη δημοτική: Ιστολόγιο Μακκαβαίος


[1] Ο αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κωστόπουλος συνέγραψε πόνημα περιγράφοντας τους αγώνες του αρχιμανδρίτη Γερβασίου Παρασκευοπούλου εναντίον των καρναβαλικών οργίων, εκθέτοντας με πιστότητα και εύγλωττη ακρίβεια την αποκτήνωση και την υποδούλωση σε άνομα πάθη των συμμετεχόντων στις καρναβαλικές ασχήμιες (όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν το πάθος της ακολασίας, το οποίο συνθλίβει τον πατραϊκό λαό κατά το τρίμηνο της ολέθριας διάρκειας των κακοζήλων πρωτοβουλιών του).
http://makkavaios.blogspot.gr/2015/02/blog-post_7.html#more