Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ , Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ, Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ, Η ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ.

Γέροντας φανέρωνε τά Χαρίσματά του γιά νά παρακινήσει σέ δοξολογία το Θεο καί νά δηγήσει τά πνευματικά του τέκνα στήν πακοή.

π. Πορφύριος φανέρωνε τίς ξαιρετικές νέργειες τς Χάρης το Θεο στήν ψυχή του. Τό κανε αὐτό, ὄχι γιά νά δοξασθεῖ ἀλλά γιά νά φανερώνει τήν πειρη γάπη, πού χει τέλειος Θεός στό τελ κτιστό νθρωπο. Ἤθελε μ’ αὐτόν τόν τρόπο νά μᾶς βοηθήσει νά ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς τόν Χριστό πού συγκαταβαίνει, μᾶς πλησιάζει καί μᾶς εὐεργετεῖ τόσο πολύ.

Συγκαταβαίνει πράγματι, ἄπειρα Θεός, γκαλιάζει ζεστά τόν κάθε νθρωπο, τόν γεμίζει δρα καί χαρίσματα. Δυστυχς μως, νθρωπος δέν εναι πάντα δεκτικός τς Χάρης, δέν ποδέχεται, δέν ξιοποιε τόν προσφορά. Γέροντας εἶναι ἀπό αὐτούς, πού ἀνταποκρίθηκαν πρόθυμα, στήν γάπη το Θεοῦ. Ἀνταποκρίθηκε μέ τήν πακοή στούς Γέροντές του. Διά τοτο καί φανέρωσε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ἐνεργήματα τῆς Θείας Χάρης, ἡ ὁποία το δόθηκε δωρεάν –πως ἄλλωστε καί σέ λους τούς ρθόδοξους χριστιανούς-μέ τό γιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα. Ἔχοντας ἐνεργό τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα του, ἔγινε εὐεργέτης ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, «λόγῳ καί ἔργῳ».

  μεγάλη του ταπείνωση

Ὁ Γέροντας εἶχε πραγματικά τήν ἀληθινή αὐτογνωσία πού εἶναι ἡ ταπείνωση. Πίστευε ὅτι εἶναι τό τίποτα, τό «οὐδέν».

«Ἐκεῖνος εἶναι πού πραγματικά γνωρίζει τόν ἑαυτό του» , λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «αὐτός πού νομίζει ὅτι εἶναι τό οὐδέν».

Συμβούλευε κάποτε, να πνευματικό του παιδί, μέ τά ξς λόγια: «Διάβασε τό Εαγγέλιο, μάθε Το καλά. Καί που χεις πορίες λα νά σ’ τό πγώ, γράμματος, ταπεινός. Δέ λέω γώ τι εμαι χριστιανός, δέ λέω τι εμαι ρθόδοξος. πιθυμ, θέλω, γωνίζομαι, προσπαθ, μά δέν χω γίνει χριστιανός..ρθόδοξος. τσι εναι τό ασθημά μου καί εναι ληθινό»1. Ὁ τόσο ἅγιος δέν θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἄξιο νά ὀνομάζεται χριστιανός…

Διηγεται π. ωαννίκιος Κοτσώνης: «Μιά πό τίς φορές, πού τόν πισκέφθηκα , μο επε: “πορ κι’ ξίσταμαι, γιατί λος ατός κόσμος ρχεται σ’ μένα. γώ δέν ασθάνομαι νά λέω τίποτε σπουδαο. ,τι μέ φωτίζει Θεος κείνη τήν ρα, ατό τούς λέω”»2.

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

2 Κλ. Ἰωαννίδη, Ὁ Γέρων Πορφύριος. Μαρτυρίες καί ἐμπειρίες, 8η ἔκδοση, σελ. 97-102.