«Εναι κάποια ταινία κάποιου ταλο σκηνοθέτη, πού βασίζεται σέ κάποιο βιβλίο το Καζαντζάκη, εναι, πως λέγεται, πιθάνου βλασφημίας, γιατί προχωρε ταινία πολύ πέρα πό τίς φοβερές βλασφημίες πού ναφέρει Καζαντζάκης στό βιβλίο του ατό γιά τό Πρόσωπο το ησο Χριστο. Ατοί ο νθρωποι πού γράφουν σκηνοθετον προβάλλουν στόν κινηματογράφο γιά τόν Καζαντζάκη προτρέπουν ο κπαιδευτικοί στά σχολεα νά διαβάζουν ο μαθητές Καζαντζάκη, πρέπει νά εναι νθρωποι λαυνόμενοι πό λεγεώνων δαιμόνων, σίγουρα. Γι’ ατό, γαπητοί μου, προτροπή μου εναι, κανείς, μά κανείς, στω περίεργα, νά μήν πάει νά δε μία τέτοια βλάσφημη ταινία. Επα οτε πό περιέργεια, γιατί ατός πού θά τολμήσει νά πάει νά δε πό περιέργεια -τό ξαναλέω, χι πό σεβ διάθεση- ξέρετε τί θά πάθει;κοστε τί θά πάθει. Θά δεχτε τόν κόλαφο το δαίμονα τς βλασφημίας σοβίως! Δέν θά το φεύγουν κενα πού θά δε καί θά κούσει ποτέ μέσα πό τήν ψυχή του! Θά κάνει προσευχή καί θά το ρχονται ο εκόνες ατές. Θά πηγαίνει στήν κκλησία καί θά το ρχονται ατές ο βλασφημίες, θά τόν δέρνει, πογραμμίζω, σόβια δαίμων τς βλασφημίας! Εναι φοβερός δαίμων τς βλασφημίας. Μήν δώσομε εκαιρίες στό δαίμονα τς βλασφημίας νά δομε τέτοια πράγματα, γιατί δέν θά συχάσομε ποτέ!»
                                                                                            (Πράξεις, μιλία 88η)