Δέν ἐπιθυμῶ νά γίνει, τουλάχιστον τώρα, ἡ «Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιών», διότι οἱ Ρωμαίοι (Λατίνοι) δέν θά ἀλλάξουν, ἀλλά καί οἱ Ὀρθόδοξοι θά διαφθαροῦν. (σελ. 344)

Ἀπό τό βιβλίο (Β ἔκδοση) τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, Ἰεροθέου: «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ»


http://omothimadon.gr/