Πρόσφατη θαυμαστὴ ἐμφάνιση τοῦ ἁγιασμένου γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα (τοῦ Φιλοθεΐτη) σὲ εὐλαβῆ ἀνδρόγυνο ποὺ κατοικεῖ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ἄγνωστο ἕως τώρα συγκλονιστικὸ καὶ ταυτόχρονα διαφωτιστικὸ γιὰ ὅλους ἐμᾶς περιστατικό, διηγεῖται ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος. – Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα (ὁ Φιλοθεΐτης): 

– Παιδιά μου, νὰ συνεχίσετε νὰ πηγαίνετε νὰ λειτουργεῖστε στὶς ἐκκλησίες ποὺ πηγαίνατε, νὰ μὴν κάνετε αὐτὸ τὸ βῆμα.

– Γέροντα, τί θὰ γίνει μὲ τὸ Οὐκρανικό; Τί θὰ γίνει μὲ τὶς ἀναγνωρίσεις ποῦ κάνουν οἱ Ἀρχιερεῖς μας, οἱ Πατριάρχες μας;

– Τὰ γεγονότα τὰ μεγάλα ποὺ ἔρχονται (τὰ παγκόσμια γεγονότα τοῦ γενικοῦ πολέμου κ.λπ.), ἐνῶ θὰ πληγώσουν καὶ θὰ φοβίσουν τοὺς ἀνθρώπους, θὰ κάνουν καὶ ὁρισμένα καλά. Ἕνα ἀπὸ τὰ καλὰ ποὺ θὰ κάνουν.., θὰ καταλάβουν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πατριαρχάδες μας, ὅτι, “Ἑνός ἐστι χρεία” καὶ….ὄχι ἡ διχοστασία. Καὶ θὰ σταματήσει ἡ ἐξέλιξη τοῦ προβλήματος, διότι θὰ στραφεῖ ἡ προσοχή μας σὲ αὐτὰ τὰ μεγάλα. Ὕστερα, λέει, ὅταν θὰ ἔρθει εἰρήνη, θὰ γίνει Μεγάλη Σύνοδος. Καὶ ὄχι μόνον αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα προβλήματα ποὺ ἔχουν προκύψει χρόνια καὶ αἰῶνες μέσα στὴν Ἐκκλησία, θὰ λυθοῦν.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/12/blog-post