ΕΝΑ σημαντικό κοινό γνώρισμα των δυο μεγάλων και λαοφιλών αγίων είναι ότι τα ονόματα και των δύο συνδέονται με την καλλιέργεια της γης…
❀ Το ήδη αρχαίο όνομα “Δημήτριος” προήλθε από το θεωνύμιο “Δήμητρα”, που ανάγεται στα αρχ. ” δᾶ ” «γη» και ” μήτηρ ” (στη δωρική “μάτηρ”). Σε αυτήν την περίπτωση το όνομα θα σήμαινε «μητέρα γη» ή «μητέρα της γης», όνομα κατάλληλο για θεά τής γεωργίας και της καλλιέργειας.
❀ Το όνομα “Γεώργιος” πάλι προήλθε από το αρχαίο “γεωργός”.
◆ Δεν είναι άσχετο με την παραπάνω παρατήρηση το ότι η εορτή και των δύο τοποθετείται στον πυρήνα των αγροτικών εργασιών: του μεν Δημητρίου των φθινοπωρινών (26 Οκτωβρίου – σπορά, καλλιέργεια, ετοιμασία της γης) του δε Γεωργίου των ανοιξιάτικων (23 Απριλίου – σκάψιμο, καθαρισμός, κλάδεμα, ετοιμασία για συγκομιδή).

Ήταν μια εποχή κατά την οποία η γεωργία αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας αλλά και του βιοπορισμού των ανθρώπων, και ήθελαν να συνδέσουν τις εργασίες τους με την ευλογία ενός αγίου.
◆ Κατά μία παράδοση μάλιστα, γνώριμη στους αγιογράφους, η ίδια αυτή η γεωργική διαφοροποίηση των δύο αγίων εξηγεί και το χρώμα του αλόγου τους: Το άλογο του Αγίου Δημητρίου είναι ερυθρό, από το χρώμα της γης που καλλιεργείται. Του Αγίου Γεωργίου είναι λευκό λόγω της άνοιξης που αρχίζει πλέον να δίνει άνθη και καρπούς.
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2023/10/blog-post_422.html