Ό διάβολος βρίσκει γρήγορα δουλειά σε οκνηρά χέρια, αλλά ένας άγγελος βρίσκει γρήγορα εργασία στους φιλόπονους και επιμελείς.

Στον κόσμο αυτό της συνεχούς κινήσεως και της συνεχούς μεταβολής, ο άνθρωπος επιβάλλεται να είναι απασχολημένος, είτε το θέλει είτε όχι, παράγοντας έργο, είτε καλό είτε άσχημο. Ό άνθρωπος πού μένει αργός, σε ακηδία, στην πραγματικότητα δεν είναι τεμπέλης. Είναι ένας φιλόπονος εργάτης τού διαβόλου! Ένα αργό σώμα και μια αργή ψυχή είναι το πιο κατάλληλο χωράφι γιά να σπείρει και να καλλιεργήσει ο διάβολος.

Ό άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι η σάρκα χρειάζεται να δουλαγωγείται και να αφοσιώνεται σε επίμοχθο έργο. Ο άγιος Έφραίμ ο Σύρος συμβουλεύει: «Δίδαξε τον εαυτό σου να εργάζεται, ώστε να μη χρειαστεί να διδαχθεί την επαιτεία».

Όλοι ανεξαιρέτως οι άγιοι Πατέρες τονίζουν την αναγκαιότητα της εργασίας γιά τη σωτηρία της ψυχής τού ανθρώπου.Οι απόστολοι και όλοι οι άγιοι μάς δίνουν παράδειγμα συνεχούς και ολοκληρωτικής πνευματικής και σωματικής εργασίας. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος πού μένει αργός, εξαιτίας της φυγοπονίας του, δεν επιμηκύνει τη, ζωή του πάνω στη γη, άλλα απεναντίας την συντομεύει, φαίνεται καθαρά από τα παραδείγματα μακροημερεύσεως πολλών άγιων, πού υπήρξαν οι μεγαλύτεροι και πλέον φιλόπονοι ανάμεσα στους εργάτες τού κόσμου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/04/blog-post_480.html?m=1