Ὁ διάβολος ὑπάρχει καί πλανᾶ μέσῳ τῶν θρησκειῶν.

Τόν νικοῦμε μόνον διά τοῦ Χριστοῦ

Ἐγώ ἔχω κάνει στήν ἔρημο. Ἔχω ἀγωνιστεῖ. Ἔχω νηστεῖες, κακουχίες, ἀγρυπνίες, γυμνότητα, μέ παλιόρουχα… Καί ὅλα αὐτά, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καί ζοῦσα μέσα σέ ἁγίους ἀνθρώπους, άλλά Ὀρθόδοξους Χριστιανούς! Κατάλαβες; Δέν μπορῶ. Ἐγώ ἔχω καταλάβει τήν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι εἶναι! Καί διάβολος ὑπάρχει καί ὅλα, ὅπως τά γράφει ἡ Γραφή, ὑπάρχουν. Καί διάβολος καί κόλαση καί ὅλα! Ὅμως, τί ὡραῖα πού τά τοποθετεῖ. Καί πῶς ἱκανοποιεῖται καί αὐτό τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης πού λέμε, ἰδιότης τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ; Νά δεῖς ὅτι πιστεύουμε στόν διάβολο. Λένε ὅτι ὑπάρχει διάβολος. Καί ὄντως ὑπάρχει. Εἶναι τό ἀντίθετο πνεῦμα. Λοιπόν, καί τί κάνει ἡ θρησκεία μας; Ἔρχεται… Μέ ἀκοῦς; Ἔρχεται καί ὅταν διαβάσεις τήν Γραφή καί λέει ὅτι: «Παιδιά μου, προσέχετε! Πρέπει νά φροντίσουμε νά προσκολληθοῦμε στόν Χριστό καί νά γίνουμε Ἅγιοι. Καί νά μποῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Καί ὅλοι μέσα στήν Ἐκκλησία Του νά γίνουμε ἕνα σῶμα. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Καί ὅταν αὐτό κατορθώσουμε, τότε γιά μᾶς πού τό κατορθώσαμε νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία, δέν ὑπάρχει (γιά μᾶς) οὔτε θάνατος οὔτε κόλαση οὔτε διάβολος. Τό λέει μέσα στό Εὐαγγέλιο.

Τό ’χεις βρεῖ; Δέν τό βρίσκουνε. Ὑπάρχει… ἀλλά πρέπει νά ἔχεις τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γιά νά τό καταλάβεις. Καί ἔρχεται λοιπόν καί σέ πηγαίνει… πιστεύεις ἀκριβῶς ὅπως εἶναι. Ὅτι, δέν ὑπάρχει θάνατος. Δέν σοῦ ἀρέσει αὐτή ἡ θρησκεία; Τούς καταλαβαίνουμε καί βλέπουμε, ἀλλά λέμε: “εἶναι ἄπιστοι”. Δέν πιστεύουν στόν ἀληθινό Θεό. Καταλάβατε; Ὁ ἄνθρωπος ἔχει φτιάξει πολλούς θεούς. Καί οἱ θεοί εἶναι πάρα πολλοί. Ἀκόμα κι αὐτοί οἱ ἄσωτοι, οἱ ἄθεοι, κι αὐτοί πιστεύουν στόν Θεό. Δηλαδή, στόν Θεό, ὄχι στόν ἀληθινό… Πιστεύουν στήν σάρκα, στά πάθη, εἰς τό αὐτό, στήν ὕλη, στό…

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο