Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

Τό δακτυλάκι τοῦ Διοικητοῦ μου τό ᾿ χω (μέχρι) σήμερα καί τό θυμιάζω, (ἐπειδή) ἔγραφε τίς ἄδειες ἐξόδου μου, γιά νά πηγαίνω στήν Ἐκκλησία νά κοινωνῶ καί νά ἐξομολογοῦμαι. Διοικητής μοῦ ᾿λεγε:

Σέ ὑποστηρίζω ἀπό συμφέρον, γιά νά μέ μνημονεύεις, ὅταν πεθάνω.

Ἔπερνε φτωχοκόριτσα, τούς ἔβαζε λεφτά στήν Τράπεζα, τά μάθαινε δουλειά, τά καλοτάϊζε, τά καλοπάντρευε, τά ἀποκαθιστοῦσε. Τέτοια ἔκανε».

Μακαρία ἁπλότης

Νά σᾶς πῶς τώρα τί ἁπλότητα εἴχαμε ἐκεῖνα τά χρόνια; Θά γελάσετε. Μοῦ λέει κάποτε ὁ Διοικητής μου – ἦταν Συνταγματάρχης –

δέν μοῦ λές, παιδί μου, Ἰάκωβε, τί ὥρα εἶναι;.Τώρα ἐγώ πού δέν ἤξερα τήν ὥρα τί νά τοῦ πῶ; Γιά νά μήν τοῦ πῶ ὅτι δέν ξέρω, σκέφθηκα ἄς τοῦ πῶ μιά ὥρα (καί) αὐτός θά κοιτάξη τό ρολόϊ. Κοιτάζω, βλέπω δύο δείχτες. μεγάλος (πού) λέει τήν ὥρα καί μικρός (τά λεπτά).

  • Ἡ ὥρα εἶναι τέσσερις.

  • Πάρε τό κορίτσι, μοῦ λέει, νά μᾶς πῆ τήν ὥρα.

  • Μέ κορίτσια ἐγώ δέν μιλάω, κύριε Συνταγματάρχα. Ἐγώ ἔχω προορισμό, θά πάω στό Μοναστήρι, ἐγώ ἀπό παιδί μέ κορίτσια δέν μιλάω.

  • Καλά, μοῦ λέει, πάρε τό 14 στό τηλέφωνο. (Αὐτός ἦταν ἀριθμός γιά τήν ὥρα).

»Πέρνω καί λέει ἀπό μέσα μιά λεπτή κοριτσίστικη φωνή εἴκοσι. Τό παρατάω ἀμέσως κάτω.

  • Τί εἶπε, μοῦ λέει Διοικητής, τό κορίτσι;

  • Μέ συγχωρεῖτε, κύριε Διοικητά, μιά κοπέλλα φώναξε εἴκοσι.

»Κατάλαβε αὐτός ὅτι ὥρα ἦταν 8.00΄. Καί πόσα καί πόσα (ἄλλα τέτοια γεγονότα!).

»Ἀλλά ἐκεῖνα τά χρόνια μπορεῖ νά ἤμασταν ἁπλά παιδιά καί φτωχοί ἄνθρωποι ἀλλά εἴχαμε τιμή καί ἠθική. Ὅ,τι μᾶς λέγαν οἱ γονεῖς μας τό κάναμε».

Συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ὀρθόδοξο βίωμα 4

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Κεντρική διάθεση: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Τ.Κ. 54628, ΤΗΛ. 2310 552207

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού διαθέτει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/