Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. 

Δεν λογαριάζει τι ήταν ο άνθρωπος, 
καλός ή κακός, ενάρετος ή αμαρτωλός, 
πριν επιθυμήσει τη Χάρη.
Περιμένει μόνο την εκδήλωση της επιθυμίας απ’ τον καθένα μας 
και μόλις αυτή εκδηλωθεί, η Χάρη αρχίζει να ενεργεί.
 
Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
 
http://enakathemera.blogspot.gr/2016/02/blog-post_9.html
http://omothimadon.gr/?p=33907