Χαρακτηριστικό της αγάπης, κόρη μου, είναι το κάθε πρόσωπο πού αγαπάει να θέλει να βυθίζεται, να χάνεται μέσα στο αγαπημένο του πρόσωπο. Τόσο θερμή είναι η αγάπη του Πατέρα γέα τον Υιό, πού θα ήθελε να βυθιστεί και να χαθεί μέσα στον Υιό και το αντίθετο. Τέτοια είναι και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος για τον Πατέρα και τον Υιό.
 Λόγω όμως ανάγκης ο καθένας παραμένει να είναι εκείνο το οποίο είναι. Έτσι λέμε γέα την Αγία Τριάδα πώς είναι αδιαίρετη και διαιρεμένη. Είναι αδιαίρετη, επειδή αυτό πού την ενώνει είναι η Αγάπη. Είναι και διαιρεμένη, επειδή έχει τρεις υποστάσεις.Η Αγία Τριάδα είναι η φλόγα μιας τριαδικής ύπαρξης, ζωής και αγάπης. Σε αυτήν την μεγαλοπρεπή φλόγα της επουράνιας αγάπης ανάβουμε και εμείς τά δικά μας κεριά, τά κεριά της κοσμικής αγάπης. Η φλόγα των κεριών μας ανάβει, φλογίζει αλλά εύκολα σβήνει.

Τά τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι διαιρεμένα αλλά και αδιαίρετα. Είναι αδιαίρετα, λόγω της αγάπης πού έχει το καθένα πρόσωπο στα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Γι’ αυτό βλέπουμε το κάθε πρόσωπο από Αγάπη να εξυψώνει και να δοξάζει, τά άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Αυτό εξηγεί τον λόγο του Υιού: «Ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα».

Η Αγάπη πού νιώθει το άτομο γέα τον εαυτό του, δεν είναι Αγάπη αλλά εγωισμός και φιλαυτία. Ακόμη και η Αγάπη πού υπάρχει ανάμεσα σε δύο άτομα γρήγορα «κρυώνει» και καταλήγει σε λύπη. Γι’ αυτό το λόγο, στην Παλαιά Διαθήκη το να μην έχει κανείς παιδί θεωρούνταν ανάθεμα. Το ίδιο θεωρείται και σήμερα στα Βαλκάνια, στη Ρωσία και σε ολόκληρη την Ανατολή.Η ολοκληρωμένη και πλήρης Αγάπη, είναι η Αγάπη ως τριάδα. ’Έτσι είναι στη γη, επειδή έτσι είναι και στον ουρανό. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο πού ο αριθμός τρία παίζει σημαντικό ρόλο σέ όλα τά δημιουργήματα τού Τριαδικού Θεού.
Η Αγάπη δεν πηγάζει από τη γη, αλλά από τον ουρανό. Ο Όσιος Κασσιανός λέει: «Η Αγάπη είναι χαρακτηριστικό του Θεού και χαρακτηριστικό εκείνων των ανθρώπων πού πραγματικά υπηρετούν τον Θεό». Η ενσυνείδητη Αγάπη έχει σχέση μόνον με την ενσυνείδητη προσωπικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με την Αγάπη τού ανθρώπου γέα αξιώματα, γέα ιδέες ή για οτιδήποτε άλλο απρόσωπο. Η συνειδητή Αγάπη έχει σχέση μόνο με τά πρόσωπα, γιατί, όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν έχει καμία σημασία, αν αγαπήσουμε ένα αξίωμα, μια ιδέα ή μία άλλη απρόσωπη δημιουργία, είτε του Θεού, είτε του ανθρώπου. Αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να μάς ανταποδώσουν την Αγάπη μας. Άλλωστε στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για αυτού του είδους την Αγάπη. Μιλάμε μόνον γέα την Αγάπη εκείνη πού πηγάζει από τη μία προσωπικότητα και απευθύνεται σέ μία άλλη.
Κάθε προσωπικότητα πού είναι τέλεια, έχει τέλεια συνείδηση, τέλειο νου και τέλεια δύναμη. Μια τέτοια προσωπικότητα αισθάνεται τέλεια Αγάπη. Τέτοια προσωπικότητα είναι ο Θεός μας. Άλλωστε το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος παλεύει, γέα να αποκτήσει την δική του προσωπικότητα, το δικό του πρόσωπο, συμβαίνει, επειδή και ό Δημιουργός του είναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Επίσης το ότι όλοι οι άνθρωποι εκτιμάνε την Αγάπη είναι, επειδή ό Δημιουργός τους είναι Αγάπη. Έτσι ήταν από την αρχή, έτσι είναι και σήμερα και έτσι θα είναι αιώνια.
Πάντα κάτι πού είναι κατώτερο αποδεικνύεται με κάτι ανώτερο και όχι αντίθετα. Η ανθρώπινη ύπαρξη τεκμηριώνεται με την ύπαρξη υψηλότερων όντων, υψηλότερων δυνάμεων. Η ανθρώπινη ύπαρξη τεκμηριώνεται με την ύπαρξη μιας υψηλότερης νοημοσύνης από την ανθρώπινη νοημοσύνη. Κάποιος ευρωπαίος φιλόσοφος είπε: «Σκέφτομαι άρα υπάρχω». Αυτός ό λόγος του διαφημίστηκε σέ όλο τον κόσμο σαν κάτι πολύ σημαντικό. Όμως στην ουσία ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί όσο θέλει και να μην υπάρχει, αν δεν υπάρχει κάποιος Ανώτερος από αυτόν πού να επινόησε αυτόν και όλον τον κόσμο. Αν ο Θεός δεν υπάρχει ως νοημοσύνη υψηλότερη από τον άνθρωπο είναι βέβαιο πώς κι ό άνθρωπος δεν υπάρχει. Είναι μόνον ένα περαστικό φάντασμα το όποιο οι άνεμοι σήκωσαν από τη σκόνη και του έδωσαν μία στιγμιαία μορφή, γέα να το πετάξουν στη συνέχεια στην ίδια σκόνη χωρίς κανένα στόχο και χωρίς καμία συνέχεια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αγάπη. Αν δεν ενυπήρχε η Αγάπη στο Θεό και αν δεν πήγαζε από Αυτόν τότε θα ήταν μόνο μια αισθηματική επιθυμία, την οποία οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν ώς ναρκωτικό με το όποιο θα προσπαθούσαν να μειώσουν την έλλειψη στόχου στην ζωή τους.
  Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας, ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πώς ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σ’ αυτόν και αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Κι εμείς γνωρίζουμε την Αγάπη πού μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σέ αυτήν» (Α’ Ιωάννου 4, 14-16). Οι ανθρώπινες γενιές, αιώνες περίμεναν και λαχταρούσαν να ακούσουν αυτά τά λόγια, πού οδηγούν και φωτίζουν τη ζωή των ανθρώπων σαν το αστέρι της Βηθλεέμ. Όμως μόνον ο Απόστολος άκουσε αυτά τά λόγια, τά πίστεψε και τά επανέλαβε, όπως τά διδάχτηκε από τον Κύριό Του. Ο Θεός της αλήθειας και της αγάπης είναι ο μοναδικός αιώνιος Θεός και δεν έχει κα­μία σχέση με τούς θεούς του ψέματος και τού μί­σους. Ο Χριστός φανερώνοντας πώς ο ένας και μοναδικός Θεός είναι ό Θεός της αλήθειας και της αγάπης επέτυχε να γκρεμίσει όλους τούς πολυθεϊστικούς ναούς στους οποίους η ανθρώπινη φαντασία τοποθετούσε και τούς καλούς και κα­κούς θεούς στην ίδια θέση.
Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε, γιατί ο Θε­ός δημιούργησε τούς κόσμους. Αρχικά δημιούρ­γησε τον άυλο κόσμο των αγγέλων και στη συνέ­χεια δημιούργησε τον υλικό κόσμο και τον άν­θρωπο, το κορυφαίο δημιούργημά του. Είναι ερώ­τημα, γιατί ο Τριαδικός Θεός, αφού είναι τέλειος και πλήρης από μόνος του, όσον αφορά την ζωή, την Αγάπη και την δόξα, θέλησε να δημιουργή­σει κόσμους υποδεέστερους από τον ίδιο. Λέμε υ­ποδεέστερους από τον ίδιο, γιατί κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι ίδιο με τον εαυτό του. Ο Θεός, πατέρας γέννησε τον Υιό Του, ίδιο με τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος γεννά παιδιά ί­δια με τον εαυτό του όσον αφορά την δημιουργία και την ουσία. Η εκκλησία δίνει απάντηση σέ αυτό το ερώτημα. Ο Θεός δημιούργησε τον άυλο και υλικό κόσμο λόγω τουπερισσεύματος της αγάπης Του.


ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/12/blog-post_46.html