*Ο Θεός Μιλάει Πολύ Καθαρά,*_ με τρόπο σαφή και πολύ κατανοητό. Έτσι μπορούμε να ακούμε την φωνή Του σε κάθε τόπο και χρόνο και περίσταση. 
_*Φτάνει Μόνο Να Εχουμε Αυτιά Για Να Ακούμε*_. 
 
 
*Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας*