Ο ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Σὲ διάλογο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς μὲ τὸν Γκλέμπ, ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος λόγος», ὁ Ἅγιος εἶπε: «Δὲν διδάχθηκες, ὅτι σὲ δύσκολους καιροὺς ὁ κάθε Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνος γιὰ τὴ Χριστιανοσύνη στὸ σύνολό της; Ὅτι κάθε μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχει εὐθύνη γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία; Καὶ ὅτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐχθροὺς καὶ διώκεται ἀπὸ ἔξω ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μέσα»; «Ναί, τὸ διδάχθηκα», παραδέχτηκε ὁ Γκλέμπ. Ὅπως ἐξήγησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος στοὺς ἀδελφούς, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος πού σκοπίμως δὲν ἔλεγχε τὰ τεύχη τὰ ὅποια ἐξέδιδαν. Ἤθελε νὰ εἶναι ἐκεῖνοι ὑπεύθυνοι γιὰ ὅσα ἔγραφαν. Ἂν ἔκαναν λάθη, ὄφειλαν οἱ ἴδιοι νὰ ἀπολογηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν μποῦν σὲ πειρασμὸ νὰ ἐπιρρίψουν ἀλλοῦ τὴν εὐθύνη. Σὲ τέτοιους χαλεποὺς καιροὺς – τοὺς εἶπε – εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ὁ Χριστιανισμός, οἱ ἐργάτες τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐργάζονται γιὰ τὸ Χριστὸ χωρὶς νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἄλλους σὲ κάθε βῆμα τους. Εἶναι ἀξιέπαινοι ὅταν κάνουν δημιουργικὴ ἐργασία, χωρὶς νὰ περιμένουν λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἀπὸ ἄλλους.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «π. Σεραφεὶμ Ρόουζ». Ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του. Τόμος Α΄, ἔκδοση Α΄ 2005, σελ. 486-490. https://www.imdleo.gr/diaf/files/gen01/agIw-esxata.pdf
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς δίδασκε ὅτι:
” Στὰ ἔσχατα χρόνια τὸ κακὸ καὶ ἡ αἵρεση θὰ ἔχει ἐξαπλωθεῖ τόσο πολύ…πού οἱ πιστοί, δὲν θὰ βρίσκουν ἱερέα καὶ ποιμένα νὰ τοὺς προστατεύσει ἀπὸ τὶς πλάνες καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν πολυπόθητη σωτηρία…τότε οἱ πιστοί, δὲν θὰ μποροῦν νὰ δεχθοῦν ἀσφαλεῖς ὁδηγίες ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ ὁδηγός τους θὰ εἶναι τὰ κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων…ἰδίως σ’αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὁ κάθε πιστὸς θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας…”