ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ
 
του Ιερομονάχου Μελετίου
 
Περί τῆς μάσκας
 
«Ὁ Π.Ο.Υ. ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μάσκα» (Παρακ., Ἰούλ. – Αὔγ. 2020, σ. 27)
 
Ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Ἄδωνις Γεωργιάδης (Ἀπρίλιος 2020) ἔλεγε: «δέν πρέπει νά ἀγοράζουμε μάσκες, οἱ μάσκες εἶναι μόνον γιά ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς καί κάνουν κάποιες μικρές μετακινήσεις καί δέν θέλουν νά κολλήσουν τούς ἄλλους συμπολίτες .. ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι δέν πρέπει, ὄχι δέν χρειάζεται, δέν πρέπει, μᾶς κάνουν κακό δηλαδή.»
Ὁ λοιμωξιολόγος κ. Νίκος Σύψας ἔλεγε (28-2-2020): «Ἡ μάσκα δέν προστατεύει τούς ὑγιεῖς, ..καί μᾶλλον θά εἶναι κίνδυνος γιά τούς ὑγιεῖς. ..Ἡ μάσκα προστατεύει μόνον τόν πάσχοντα.»
 
Ὁ κ. Ἠλίας Μόσιαλος ἔλεγε: «Χρειάζεται νά φορᾶμε ὅλοι μάσκες; προφανῶς καί ὄχι. Μπορεῖ νά κάνουν καί κακό οἱ μάσκες .. δέν θά μᾶς προστατέψουν οἱ μάσκες ἀπό τόν Κορωνοϊό»
 
Τέτοια μᾶς ἔλεγαν περί τῆς μάσκας στήν ἀρχή, εἰδικοί καί ξειδικοί. Μετά πῆραν κωλοτούμπες! Γι’αὐτό, «Ἡ Κυβέρνηση …, λέγοντας τά πάντα, ἀκόμα καί πράγματα ἀντικρουόμενα καί ἀντίθετα μεταξύ τους, ἐξουδετέρωσε ἕνα βασικό ὅπλο: τήν ἀξιοπιστία τοῦ ἴδιού της τοῦ λόγου.» (Χριστιανική, 12 Νοεμ. 2020, σ. 1).
 
Στήν πραγματικότητα ἡ μάσκα σηματοδοτεῖ, τήν ὑποδούλωση στήν Νέα Ἐποχή! Πολύ ὡραῖα εἶπε περί αὐτῆς ἕνας Γερμανός Καθηγητής, ὁ C. Hofmann:
 
«Ἡ μάσκα καί εἰδικά ἡ μάσκα στά παιδιά δέν εἶναι μία ἰατρική ἀπόφαση, ἀλλά μία πολιτική, διότι οἱ ἄνθρωποι πού ἐπέβαλαν τό μέτρο θέλουν νά χειραγωγήσουν τόν τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί νά προκαλέσουν στήν ἀδύναμη καί εὐάλωτη προσωπικότητα τῶν παιδιῶν ἀνεξίτηλα ψυχικά τραύματα.» (Ο.Τ. 25 Σεπτ. 2020, φ. 2322, σ. 6).
 
Τά Lock-down
 
Σακάτεψαν τήν οἰκονομία παγκοσμίως μέ τά lock-down καί μπορεῖ νά πέσει πείνα βιβλικῶν διαστάσεων. Ὁ πρ. Ὑφυπουργός κ. Μαυραγάνης εἶπε ὅτι «οἱ ἐκατόμβες τῶν νεκρῶν δέν θάρθουν ἀπό τόν ἰό, ἀλλά θάρθουν ἀπό τόν ἰό τῆς φτώχειας καί τοῦ φόβου». Κατά τόν ΟΗΕ θά ἔχουμε 130 ἑκατομμύρια νεκρούς ἀπό τήν φτώχεια καί τήν πείνα. Αὐτό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν μέτρων πού πήραν γιά τήν προστασίας τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν, ἑκατομμύρια νεκροί. Ἀλλά στήν Νέα Ἐποχή, «ναί» σημαίνει «ὄχι» καί «ὄχι» σημαίνει «ναί».

Ποιός θά λάβει τίς εὐθύνες γιά τίς παρενέργεις τοῦ lock-down; Πόσοι θάνατοι προῆλθαν ἀπό αὐτό; Γιά τόν καθηγητή Γ. Ἰωαννίδη αὐτό εἶναι μία καταστρεπτική λύση ὄχι μόνο γιά τήν οἰκονομία ἀλλά καί γιά τήν ὑγεία. Εἶναι μία βάναυση κακοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό μία μικρά Ἐλίτ. «Τό lock-down εἶναι μία καταστρεπτική ἐπιλογή. Εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά εἶναι ἕνα λάθος ἀντίστοιχο περίπου τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς … Ὁ λόγος πού …διαμαρτυρόμαστε ὅτι τό lock-down δέν πρέπει νά ξανασυμβεῖ, εἶναι ὅτι θυσιάζουμε ἀνθρώπινες ζωές, … μιλάμε γιά αὐτοκτονία τοῦ συστήματος ὑγείας, γιά κάποιο λόγο πού δέν χρειάζεται νά αὐτοκτονήση.
 
… Τό lock-down γιά μένα εἶναι μία καταστρεπτική ἀπόφαση, εἶναι ἀντίστοιχη σάν ἕνας στρατηγός ὁ ὁποῖος βλέπει ὅτι ἕνα σμῆνος ἀπό ἀκρίδες φθάνει σέ μία πόλη καί διατάζει τό πυροβολικό του νά βομβαρδίσει τήν πόλι, εἶναι κάτι ἀντίστοιχο καί μετά θριαμβολογεῖ ὅτι διώξαμε τίς ἀκρίδες· ναί ἀλλά μαζί μ’ αὐτό καταστράφηκε καί ἡ πόλις τελείως.» (ΑΝΣΙΘΕΣΕΙΣ τῆς ΚΡΗΣΗ TV, 11-9-2020)
 
«Δέν γνωρίζουμε πόσο χρόνο μποροῦν νά διατηρηθοῦν μέτρα κοινωνικής ἀπομάκρυνσης καί lock-down χωρίς σοβαρές συνέπειες γιά τήν οἰκονομία, τήν κοινωνία καί τήν ψυχική ὑγεία. … Μπορεῖ νά προκύψουν ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ὅπως ἡ οἰκονομική κρίση, οἱ ἀναταραχές, οἱ ἐμφύλιες συγκρούσεις, ὁ πόλεμος καί ἡ κατάρρευση τοῦ κοινωνικοῦ ἰστοῦ.
 
Κάποιος μπορεῖ μόνο νά ἐλπίζει ὅτι, ὅπως καί τό 1918, ἡ ζωή θά συνεχιστεῖ. Ἀντίθετα, μέ τό lock-down γιά μῆνες, ἄν ὄχι ἔτη, ἡ ζωή σταματάει σέ μεγάλο βαθμό, οἱ βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες εἶναι ἐντελώς ἄγνωστες καί μπορεί νά διακυβευθοῦν τελικά δισεκατομμύρια, καί ὄχι μόνο ἑκατομμύρια, ζωές.» (Γ. Ἰωαννίδης, 20 Μαρτίου 2020).
 
«Μία ἄλλη συνέπεια εἶναι ὅτι ἕνα lock-down δέν εἶναι πλέον ἡ δέουσα ἀπάντηση, ἰδίως μέ δεδομένες τίς σοβαρά ἀρνητικές ἐπιπτώσεις: μαζική ἀνεργία καί αὔξηση τῆς οἰκιακῆς βίας, τά προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας καί παιδικῆς κακοποίησης, καθώς καί οἱ θάνατοι πού προκαλοῦνται ἀπό καθυστερημένη ἤ ματαιωμένη ἰατρική θεραπεία». (Γ. Ἰωαννίδης, 4 Μαΐου 2020)
 
«Σιγά σιγά συντίθεται ὅλο τό παρασκήνιο τοῦ lockdown πού ἔχει νά κάνει μέ τή συνεργασία τοῦ Πεκίνου, τῶν ἱδρυμάτων Μπίλ Γκέιτς καί Σόρος καί μέ τό βρόμικο ρόλο τοῦ προέδρου τοῦ ΠΟΥ κ. Γκεμπρεγιέσους. …
 
Τό ἵδρυμα Γκέιτς καί ὁ ἴδιος παγκόσμιος ὑγειονομικός πατερούλης, προετοίμασαν τό ἔδαφος γιά τόν ἐρχομό μίας παγκόσμιας πανδημίας καί τοποθέτησαν δισεκατομμύρια σέ φαρμακευτικές ἑταιρείες. Ἀπό καιροῦ εἶχαν θέσει ὑπό πλήρη ἔλεγχο τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας. Τό Πεκίνο εἶχε στηρίξει τόν Αἰθίοπα Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τή θέση, μήν ἔχοντας ἰατρική ἐκπαίδευση σέ βάρος τοῦ Βρετανού συνυποψηφίου του.
 
Ταυτόχρονα τό Πεκίνο ἔφτιαξε τό κεντρικό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀντίς Ἀμπέμπα. Ὁ κ. Γκέϊτς τοποθέτησε σέ δύο διοικητικά συμβούλια ἑταιρειῶν του τόν Αἰθίοπα Γκεμπρεγιέσους. Δηλαδή τόν Πρόεδρο τοῦ ΠΟΥ. Στήν προσπάθειά του αὐτή, βοήθησαν τά ἱδρύματα Σόρος καί Κλίντον.» (Γ. Τράγκας 15 Ἰουνίου 2020).
 
Νέα Κανονικότητα καί Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση
 
Θά ἐπιστρέψουμε στόν κανονικό ρυθμό ζωῆς ἆραγε, ἤ ὁ κόσμος πού γνωρίζαμε πρό τῆς γρίππης τοῦ κορωνοϊοῦ παρῆλθε, καί δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψει; Ὄχι μᾶς λέει ὁ κ. Μητσοτάκης, σβῆστε τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπιστρέψουμε στόν κανονικό ρυθμό τῆς ζωῆς!
 
Ὁ δέ Μπίλλ Γκέϊτς λέει ὅτι, «ἡ κανονικότητα θά ἐπανέλθει μόνον ὅταν θά ἔχουμε ἐμβολιάσει τόν πληθυσμό τῆς γῆς».
 
Μᾶς μιλάνε τώρα γιά Νέα Κανονικότητα, δηλαδή περνᾶμε σέ μία ἄλλη φάση, τῆς Νέας Ἑποχῆς, στήν ὁποία ὁ τρόπος ζωῆς, θά διαφέρει ριζικά, ἀπό αὐτόν πού γνωρίζαμε ἕως τώρα. Πολλά ἀπό τά βραχυπρόθεσμα ἔκτατα μέτρα, θέλουν νά παραμείνουν μόνιμα. Ἄς τό πάρουμε χαμπάρι, ὅλα τά σκληρά καί τρελλά μέτρα ἐκεῖ κυρίως ἀποσκοποῦν, στή Νέα Κανονικότητα, αὐτή θά μᾶς εἶναι μόνιμος ἐφιάλτης!
 
Στόν κόσμο τῆς Νέας Κανονικότητας δέν ταιριάζουν ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἐλευθερία, νά τά ξεχάσουμε αὐτά πλέον.
 
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παραφρονήσει! Θέλουν νά ἐξαφανίσουν τόν ἄνθρωπο! Νά ὑπάρχει στό ἐξῆς ὁ μετάνθρωπος, ἕνας τύπος ἀνθρώπου συνενωμένος μέ τόν ὑπολογιστή καί τηλεκατευθυνόμενος, ὁ ρομποτάνθρωπος, γιά τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ἐπί χρόνια ἐργαζόταν. Δέν θά εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλά θά ἐκτελεῖ ἐντολές σέ μία κοινωνία ρομποτοποιημένη. Ὁ μετάνθρωπος θά κατασκευασθεῖ μέ παρέμβαση στήν ἀνθρώπινη φύσι, μέ ἄμεση ἐπέμβαση στό βιολογικό «ὑλικό» τοῦ ἀνθρώπου. Πλήν ὅμως «ἄλλαι μέν αἱ βουλαί τῶν ἀνθρώπων, ἄλλα δέ ὁ Θεός κελεύει».
 
Μέ τά ἠλεκτρονικά ἐμφυτεύματα (Veri Chips) οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν τόν ἔλεγχο τοῦ ἐγκεφάλου καί τῶν ἀνθρωπίνων ἀντιδράσεων. Θέλουν ἡ συμπεριφορά, αὐτῶν πού θά φέρουν μία τέτοια συσκευή παρακολούθησης, νά καθορίζεται ἀπό αὐτούς, αὐτοί νά τήν κατευθύνουν κατά τό δοκοῦν. Θέλουν νά στερεῖται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν δυνατότητα νά παίρνει καί νά ἐφαρμόζει ἀποφάσεις μόνος του, νά ἐξαφανίσουν δηλαδή τήν βούλησή του. Καί ἀκόμη θέλουν νά ἀναγνωρίζουν τήν συναισθηματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τό σῶμα του νά μεταβληθεῖ σέ ́ ́κυβερνοργανισμό ́ ́, σέ Cyborg (Cybernetic Organism), λέξη πού ἀπό δεκαετίες τώρα ἀκούγαμε. Στοχεύουν στόν ἐπαναπροσδιορισμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνικῆς του συμπεριφορᾶς. Ἡ πρόσφατη ἐπιδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ εἶναι ὄργανο στά χέρια τους.
 
Μᾶς εὐαγγελίζονται τήν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, τό Great Reset, πρωτοβουλία πού παρουσιάστηκε στήν σύνοδο τοῦ Νταβός (3.6.2020). Ὁ ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Υόρουμ ἔγραψε καί σχετικό βιβλίο μέ τίτλο: «Κόβιντ-19, Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» (COVID-19, THE GREAT RESET, KLAUS SCHWAB, THIERRY MALLERET). Κυκλοφόρησε δέ ἡ εἴδησις ὅτι αὐτό ἐθεάθη καί στό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
 
Αὐτή ἡ Ἐπανεκκίνηση στόχο ἔχει νά μᾶς φέρει καί τό ψηφιακό νόμισμα. Ὅλα τά νομίσματα θά συντριβοῦν παγκοσμίως, θά ἐπικρατήσει τό ψηφιακό, τό ὄνομα του εἶναι bitcoin. Ὁ ἄνθρωπος πλέον δέν θά πιάνει δραχμή στό χέρι του! Βαδίζουμε ὁλοταχῶς στήν ἀχρήματη κοινωνία.
 
«Ἡ ἀχρήματη διακυβέρνηση ἑτοιμάζει τό ἔδαφος γιά τήν πλέον στυγνή δικτατορία, γιά τήν ὁποία μᾶς μιλᾶ τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. ..Πρίν λίγες δεκαετίες ἦταν δύσκολο νά κατανοηθεῖ πῶς ἕνα ἀπολυταρχικό καθεστώς θά μποροῦσε νά ἀποκλείσει ὁρισμένες κατηγορίες πολιτῶν ἀπό τό νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν, …Σέ μία ἀχρήματη κοινωνία, …, ἡ ἐξουσία ἁπλῶς θά δεσμεύει τήν πρόσβαση στόν τραπεζικό λογαριασμό τῶν πολιτῶν ὑπό δυσμένεια.» (Δρᾶσις, τ. 578, Ἀπρ. 2020, σ. 136).
 
Νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι, «τό συνέδριο τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τόν Μάϊο τοῦ 2021 στή Σιγκαπούρη εἶναι ἀφιερωμένο στή ́ ́μεγάλη ἐπανεκκίνηση ́ ́» (Δρᾶσις τ. 586, Μάρτιος 2021, σ. 116)
 
Ἄς θυμηθοῦμε τί εἶχε πῆ τό 2012 γιά τίς οἰκονομίες ὁ τότε Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες: «Ὅλες οἱ χῶρες ἀλλάζουν, διότι ἄλλαξε ὁ κόσμος. Κανείς δέν ἔχει ἐπιλογή. Εἴτε θά περάσει στή νέα ἐποχή ἤ θά μείνει πίσω, φτωχός καί ἀσήμαντος. Αὐτό πού συμβαίνει εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις δέν ἐλέγχουν τίς οἰκονομίες τους .. Ἀντί γιά ἐθνική οἰκονομία, ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία. Καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά γλυτώσει ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Καί καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει τήν παγκόσμια οἰκονομία. Ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση καί ἐθνικές κυβερνήσεις χωρίς ἔλεγχο τῶν οἰκονομιῶν τους. Ἐάν θέλετε νά συμμετέχετε, πρέπει νά ἀκολουθήσετε τούς καινούργιους κανόνες». (Παρακαταθήκη τ. 86, σ. 16)
 
Μέ τόν ρυθμό πού κινοῦνται τά νήματα παγκοσμίως ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἐπιβεβαιώνονται καί τά πιό ἀκραία Ὀργουελικά σενάρια. Ὁ ἀπώτερος σκοπός τῶν παγκοσμιοποιητῶν εἶναι πλέον φανερός. Ἡ ἀποσάθρωση τοῦ οἰκογενειακοῦ καί τοῦ κοινωνικοῦ ἰστοῦ γι’ αὐτόν τόν λόγο γίνεται. Δέν μένει τίποτα ἄλλο παρά νά ἐμφανισθεῖ αὐτός πού ἀναζητοῦν, ὁ Ἕνας Μεγάλος, ὁ ἐκφραστής τῆς Παγκοσμιοποίησης.
 
Μέ σατανική δεξιότητα, μετά ἀπό τό παγκόσμιο μπάχαλο πού ζοῦμε, θά κάμουν τούς ἀνθρώπους νά «ἀπαιτοῦν τό δικαιώμα τους», γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση, πού θά χαρίσει παγκόσμια εἰρήνη!
 
Δέν εἶναι μικρό πράγμα πού τόσο εὔκολα συμφώνησε ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα καί ἔκλινε τό γόνυ της μπροστά σέ μία ἀπειλή, κάνωντας ὑπακοή στή Νέα Ἐποχή. Τή στιγμή αὐτή, παρατηροῦμε τήν Παγκόσμια διακυβέρνηση ἐν τῇ γενέσει της.
 
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔρχεται, «μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς»
 
Ὁ χειρισμός τῆς ὅλης ὑποθέσεως τοῦ ἰοῦ Κόβιντ-19 ἀποσκοπεῖ, νά ἐπιτευχθεῖ ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς οἰκουμένης ἀπό τούς Σιωνιστές!
 
Θέλουν νά μᾶς βάλουν χαλκά στή μύτη, καί νά μᾶς χορεύουν ὅπως χορεύουν τίς ἀρκούδες οἱ ἀρκουδιάρηδες, ἔλεγχος τῶν πάντων δηλαδή!
 
Καυχιέται δέ γι’αὐτό τό Ἀγγλικό περιοδικό Econοmist (28.03.2020), σχολιάζοντας τήν παροῦσαν κρίσι, δηλώνοντας πανηγυρικά: ́ ́Ὅλα ὑπό ἔλεγχον. Μεγάλη Κυβέρνηση, ἐλευθερία καί ὁ ἰός ́ ́. Στό ἐξώφυλλό του δείχνει, ψηλά ἕνα μεγάλο χέρι νά κρατᾶ ἀπό τό λουρί ἕνα ἄνθρωπο μέ μάσκα, πού μέ τή σειρά του κρατᾶ ἕνα σκύλο πού ἐπίσης φορᾶ μία μάσκα.
 
Ἄν πράγματι ἰσχύει αὐτό, εἶναι δηλαδή ὅλη ἡ οἰκουμένη ὑπό τῶν ἔλεγχον τῶν Σιωνιστῶν, τότε γρήγορα θά ἐμφανισθεῖ καί «ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας»(Θεσσ. Β ́, β ́ 4) ὁ Ἀντίχριστος δηλαδή.
 
Αὐτό τό περιοδικό εἶχε διοργανώσει στὶς 28 Ἀπριλίου 2010 Συνέδριο στὴν Ἀθήνα, στό ὁποῖο ὁ τότε Πρωθ. Γ. Παπανδρέου εἶχε πεῖ: «Χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια οἰκονομικὴ διακυβέρνηση καὶ τὴν χρειαζόμαστε γρήγορα». (Ο.Σ. 21 Μαΐου 2010, σ. 4).
 
Μέ τό μάντρωμα στά σπίτια μας, σχεδόν οἰκονομικά ἔχουμε χρεοκωπήσει καί σέ λίγο θά μᾶς δίνουν ἕνα κομμάτι ψωμί, τραβώντας μας μέ ἕνα λουρί, σάν τό σκυλί.
 
Ἀλλά πιό πρίν ἔχουμε χρεοκωπήσει σάν ἔθνος πνευματικά, κάνοντας τό θέλημα τοῦ Σατανᾶ! Οἱ ἀξίες, Ὀρθόδοξος πίστη, οἰκογένεια, γλῶσσα, παιδεία κ.λ.π., χάθηκαν καί ἐπῆλθε ἡ πλήρης παρακμή στή χώρα μας. Αὐτό βέβαια δέν ἔγινε αὐτομάτως, ἀλλά ἀπό πολλά χρόνια πρίν δουλεύουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, γιά νά μᾶς φθάσουν ἕως ἐδῶ καί ἀκόμη παραπέρα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία ἀντίσταση, πλήν μεμονωμένων περιπτώσεων. Ποῦ π. χ. τό Δικαστικόν Σῶμα νά ἀντιδράση; Ὅλο τό φροῦτο σάπισε καί ἔμεινε μόνο τό κοτσάνι.
 
Τό κατάντημα τῆς Πατρίδος μας δέν περιγράφεται. Χειροκροτοῦμε τήν γενετήσια ἐκτροπή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἀφήνουμε γιατρούς ἐγκληματίες, νά σφάζουν ἀθώα παιδιά, πού βρίσκονται στῆς μᾶννας τήν κοιλιά. Διαγράψαμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Δέν θέλουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό γάμο, τόν κάνουμε στά Δημαρχεία πλέον! Χάσαμε μέ μία λέξι τόν στόχο μας, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί!
 
Ἡ ψήφιση ἐκθεμελιωτικῶν νόμων, ἡ κυριαρχία τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, πορνείας, μοιχείας καί ἰδιαιτέρως τῶν παρά φύσιν ἁμαρτημάτων, ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, συνθέτουν τήν θλιβερή καί ἀπογοητευτική εἰκόνα. Οἱ ἐκτρώσεις καί μόνον τήν ἔχουν καταστήση ἀνάπηρη καί αἱμόφυρτη. Αὐτά καί τόσα ἄλλα φαίνεται νά ἔφεραν δικαίως τήν θεία ἐγκατάληψή της. Ἡ πάλαι ποτέ ἔνδοξος Ὀρθόδοξος Ἑλλάδα καταρρέει συνεχῶς. Οἱ νεοέλληνες δέν ἄντεξαν στήν ἐπίθεση τοῦ διαβόλου, ἐκτελοῦν τό θέλημά του, μεταλλάσονται πνευματικά! Οἱ Ρωμιοί ὅσο πᾶμε καί λιγοστεύουν!
 
Τά ἤθη οἱ ἀξίες καί ἡ ἐντροπή τῶν πολιτῶν κατέπεσαν, γι’ αὐτό ἐπέρχονται μεγάλες συμφορές. Ἡ δαιμονική τηλεόρασις εἶναι ἡ Ταΐστρα μας, αὐτή μᾶς ταΐζει μέ τήν κουτάλα κάθε εἶδος ἁμαρτίας. Κλωτσήσαμε τόν Θεό καί τόν νόμο του. Γίναμε σάρκες, δέν φοβηθήκαμε τόν ἰό τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά τόν ἀγκαλιάσαμε, ἀποστατήσαμε καί τώρα τρέμουμε τόν ἰό μιᾶς γρίππης.
 
Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ́ ́πανδημίας ́ ́ τοῦ Σοδομιτισμοῦ. Ἡ τιμωρία τῶν Σοδομιτῶν δέν μᾶς παραδειγματίζει. Ἡ χώρα μας ἔγινε χώρα Γαδαρηνῶν· διώξαμε, μιμούμενοι τούς Εὐρωπαίους, τόν Χριστό καί θερίζουμε τώρα τῆς ἀποστασίας τόν καρπό. Ἐπειδή δέ δέν ὑπάρχει μετάνοια οἱ φοβερές πληγές τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως θά πέσουν ἐπάνω μας· μόνον ́ ́ἀρχή ὠδίνων ́ ́ εἶναι αὐτά πού βιώνουμε σήμερα. Θά ἀκολουθήσει τέτοια θλίψη πού δέν ξανάγινε ποτέ μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ ἐρχόμενος Ἀντίχριστος θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί τελευταῖα δοκιμασία ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.
 
Μπήκαμε στά δρώμενα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ὁποία μᾶς ἐξαγγέλλει τήν ἤττα τοῦ Σατανᾶ καί τῶν ὀπαδῶν του, νά μήν χάσουμε λοιπόν τήν ἐλπίδα! Λίγο ἀκόμη καί ὅλα τελειώνουν, ἡ νίκη εἶναι δική μας!
 
Πλησιάζουμε στόν Ἀντίχριστο, αὐτό εἶναι ὁλοφάνερο. Νά τί ἔγραψε ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, σέ ἐγκύκλιό της τόν Αὔγουστο τοῦ 1983, ὅταν Πρόεδρος ἦταν ὁ ἅγιος Μητροπολίτης Φιλαρέτος: «.. πειρασμοί ἐκ μέρους τῆς ἀποστασίας, ἥτις ἔχει ἐναγκαλισθῆ τόν κόσμον ἅπαντα, ..καί περί τῆς ὁποίας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προειδοποίησεν τούς πιστούς … τά σημεῖα ἔχουν ἤδη ἐμφανισθῇ, καί συμφώνως πρός τά ὁποῖα δύναταί τις νά προβλέψῃ τήν ἐμφάνισιν τοῦ ‘‘Υἱοῦ τῆς Ἀπωλείας’’ ἐντός μιᾶς ἐγγυτάτης περιόδου τῆς ἱστορίας, ἤ ἀκόμη καί ἐντός τῶν ἑπομένων ὀλίγων ἐτῶν, μετά τήν ἑνοποίησιν παντός τοῦ κόσμου ὑπό μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν». (Καλλινίκου Ἱερ., Ὀρθόδοξος Μαρτυρία, 1985, σ. 76, 77)
 
Οὐαί καί ἀλίμονον ἀπό δῶ καί πέρα! Τό μέλλον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ζοφερό, ὅσο ποτέ ἄλλοτε! τά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως φαίνεται νά ξετυλίγονται ραγδαίως.
 
τί θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί μέσα σ’αὐτόν τόν τόσο ἀποστατημένο κόσμο, τήν στιγμή πού τό ὀργανωμένο κακό θριαμβεύει παγκοσμίως; Νά ἐντείνουμε τίς προσευχές μας, ὥστε νά σταθοῦν στό ὕψος τους, ὅλων τῶν βαθμῶν οἱ κληρικοί, οἱ δέ πεπτωκότες, ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, νά ἀνανήψουν, νά μετανοήσουν καί νά μήν ξαναδειλιάσουν.
 
Νά ἀναπτύξουμε τίς πνευματικές μας δυνάμεις, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀντισταθοῦμε μπροστά στούς πειρασμούς τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ ἁμαρτία πλεονάζει, ἀλλὰ καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πού δὲν πρόκειται νὰ μᾶς ἐγκαταλείψει σέ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες, θά δοθεῖ μέ ἀφθονία.
 
Ἡ ἐποχή μας θυμίζει ἡμέρες Κατακλυσμοῦ καί ἡμέρες Σοδόμων, ὅπου ὁ Λώτ, «βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν.» (Β ́Πέτρου, β ́, 8). Ἔτσι βασανίζεται καί σήμερα ἡ ψυχή τοῦ χριστιανοῦ καί καταπονεῖται ἀπό τήν ἀσελγή διαγωγή τῶν διεστραμμένων· ἡ ἁμαρτία μᾶς κατακλύζει ἀπό παντοῦ, ἀλλά ὁ Θεός πού γνωρίζει νά σώζει τούς εὐσεβεῖς ἀπό τίς δοκιμασίες, θά μᾶς σώσει καί τώρα ἀπό τόν πειρασμό πού φαίνεται πώς ἔπεσε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Τώρα αὐτοί κυκλώνουν τήν «παρεμβολήν τῶν ἁγίων καί τήν πόλιν τήν ἠγαπημένην», τήν Ὀρθόδοξη δηλαδή Ἐκκλησία, σέ λίγο ὅμως θά πέσει φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί θά τούς καταφάγει.
 
Νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα, γιά κάθε εἶδος δοκιμασίας! Ἡ μεγαλύτερη ἐξ αὐτῶν θά εἶναι ἡ ἄρνησις τῆς πίστεώς μας. Θά ἀπαιτήσουν νά ἀρνηθοῦμε, ὅτι ὁ Θεός μας, ἡ Ἁγία Τριάς, εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί σωτήρας ὅλης τῆς οἰκουμένης, πού δημιούργησε ὅλο τό Σύμπαν ἐκ τοῦ μηδενός.
 
Ἡ Αὐτοκρατορία ὅμως πού θά ἐπιβάλλει ἡ Νέα Ἐποχή σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, πρίν καλά καλά ἀνατείλει καί ἑδραιωθεῖ, μετά πατάγου θά διαλυθεῖ, καί οἱ ταλαίπωροι αὐτοί μαζί μέ τόν ἀρχηγό τους τόν Ἀντίχριστο, Αὐτόν πού Σταύρωσαν θά δοῦν καί στό πῦρ τό αἰώνιο θά βληθοῦν.
 
Κανείς νά μήν ἀπελπιστεῖ, ὅσο πάτο καί ἄν ἔχει πιάσει στήν πνευματική ζωή. Ὑπάρχει ἡ λύση, ὥστε ὅλα του τά χρέη νά ἐξαλείψει, ὅσα τοῦ φόρτωσε ἡ ἄσωτη ζωή καί δέν μπορεῖ οὔτε μία στιγμή νά χαρεῖ!
 
Μία λέξη εἶναι αὐτή πού ἀλλάζει τά πάντα στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν τήν ψελλίσουν τά χείλη του ἐνώπιον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, «τό ἤμαρτον» τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, ὅταν αὐτό βγεῖ ἀπό τά κατάβαθα τῆς ψυχῆς του! Τότε συντελεῖται τό θαῦμα, καί ἡ καμπουριασμένη ἀπό τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν ψυχή, ἀνασταίνεται καί πανηγυρίζει!
 
Νά βάλουμε τά ἀδύνατα δυνατά νά μετανοήσουμε. Νά ξεπεράσουμε τό φράγμα τῆς ἀμετανοησίας, ἀλίμονον σέ ὅποιον δέν τό ξεπεράσει!
 
«Ἔχουμε μπροστά μας τό ἰατρεῖον τῆς μετανοίας, ἄς προσέλθουμε προσπίπτοντες ἐν στεναγμοῖς κραυγάζοντες τῷ ἰατρῷ ψυχῶν τε καί σωμάτων: ἐλευθέρωσον ἡμᾶς φιλάνθρωπε» (Δευτέρα, ὄρθος α ́στιχ. Βαρέως ἦχου).
 
Οἱ ἄνθρωποι σήμερα βρίσκονται μέσα σέ ἕνα λαβύρινθο πληροφοριῶν παντός εἴδους! Εἶναι δέ τόσο ζαλισμένοι οἱ καημένοι, πού τήν πιό σπουδαία Πληροφορία, τήν Πληροφορία τῶν πληροφοριῶν, πού εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία νά τήν ἀποθηκέψουν καλά στό μυαλό τους, δέν τήν συνέλαβε τό ραντάρ τῆς ψυχῆς τους. Καί πιά εἶναι αὐτή ἡ Μία καί παταγώδης Πληροφορία; Εἶναι αὐτή πού λέει ὅτι, ὁ Χριστός ἔρχεται ὁλοταχῶς, ἡ Δευτέρα του Παρουσία πλησιάζει συνεχῶς! Αὐτή ἡ Πληροφορία εἶναι ἐπιστημονικῶς ἐπιβεβαιωμένη! Μέ μαθηματική ἀκρίβεια ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ!
 
Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἔπαθαν τέτοια πνευματική ἀναισθησία, πού ἐνῶ ἡ Νέα Ἐποχή τούς μαγειρεύει τόν ψευδομεσσία, αὐτοί βρίσκονται σέ πλήρη ἀφασία! Αὐτό δέν τό βλέπουν οἱ ταλαίπωροι, διότι ἔχει σκοτισθεῖ τό μυαλό τους ἀπό τά πάθη, καί δέν πιστεύουν ὅτι θά δώσουν λόγο γιά κάθε τους πράξη!
 
Ἐν ὀνόματι τῆς λογικῆς ἔγιναν παράλογοι! Θεοποίησαν τήν Ἐπιστήμη, μπλέχθηκαν στόν λαβύριθο τῶν γνώσεων τῆς κοσμικῆς σοφίας, καί ἔχασαν ἔτσι τό μονοπάτι τῆς εὐτυχίας, ὁδηγήθηκαν σέ πλήρη ἀδιέξοδο. Φθές ὕψωναν τό λάβαρο τῆς ἐλευθερίας καί σήμερα γίνονται εἵλωτες, σκλάβοι τῆς πιό φοβερῆς δουλείας, μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος!
 
Οἱ σημερινοί Ἕλληνες, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, κοιμοῦνται ἀμέριμνοι. Λιμοκτονοῦν τρώγοντας τά ξυλοκέρατα τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, καί δέν βλέπουν ὅτι ἔφθασαν στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τί θά ἀκολουθήσει σέ λίγο, ὅπως δέν ὑποψιάζονταν οἱ ἄνθρωποι στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ὅταν αὐτός τούς προειδοποιοῦσε ὅτι θά γίνει κατακλυσμός, καί πνίγηκαν ὅλοι αὐτοί πού ἔμειναν ἔξω ἀπό τήν Κιβωτό. Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ἔρχεται ὁλοταχῶς, «μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς» (Ματθ. κδ ́, 30). Ἄς κάνουμε ἀκόμη λίγη ὑπομονή, νά μήν δειλιάσουμε, «διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις» μας (Λουκ. κα ́, 28). Ἡ νίκη εἶναι δική μας!
 
Θά δοῦν τά μάτια μας καί τοῦτο τό θαυμαστό. Ἕνα μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων, ὄχι ἐκ τῆς ὀργανώσεως τῶν Σιωνιστῶν, θά ἐπιστρέψουν στόν Χριστό!
 
Ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου γιά ὅλους μας, νέα Κολοσσαία μᾶς περιμένουν, πολύ φοβερώτερα τοῦ παλαιοῦ! Θά μᾶς τηγανίσουν ́ ́ἠλεκτρονικά ́ ́, θά ὑποστοῦμε τό πιό δυνατό πνευματικό τράνταγμα. Νά μήν μᾶς φανεῖ παράξενο ἄν οἱ κυβερνήτες μας, ξεπεράσουν τούς Νέρωνες καί τούς Διοκλητιανούς στούς διωγμούς.
 
Τά σκληρά μέτρα πού ἐφάρμοσε ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι προεόρτια τραγικῶν ἐξελίξεων, καί ἴσως ἀποτελοῦν τά εἰσόδια στόν πιό φοβερό διωγμό τῶν χριστιανῶν μέσα στήν ἱστορία, πού οἱ χριστιανοί περιμένουν. Εἶθε νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι προτιμότερο νά ὑποφέρουμε τό πᾶν ἐδῶ, στήν σύντομη τούτη ζωή, παρά νά ὑποφέρουμε γιά πάντα στήν ἄλλη ζωή, στήν αἰώνια τῆς Κολάσεως φυλακή.
 
Οἱ προσπάθειες, γιά τήν ἐπικράτηση τῶν σχεδίων τῶν Σιωνιστῶν, εἶναι τέλεια ἐνορχηστρωμένες παγκοσμίως.
 
Πολύ ὡραῖα εἶπε ὁ πρ. ὑφ. κ. Ν. Μαυραγάνης ὅτι αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα κινοῦν ἐρωτηματικά καί μᾶς καλοῦν ὅλους σέ ἐγρήγορση: «Δέν εἶναι μία πανδημία ἁπλή, εἶναι μία πανδημία πού βάλλει ἀτομικές ἐλευθερίες ἀπό τήν μία πλευρά, καί ἐλευθερία κρατῶν ἀπό τήν ἄλλη. .. ὠφείλουν (οἱ ἄνθρωποι) ὅταν διακυβεύεται ἡ ἐλευθερία τῶν κρατῶν τους ἀλλά καί ἡ ἀτομική τους ἐλευθερία, νά ἀντιδράσουν. Αὐτό πού διακυβεύεται πλέον στά πολιτικά πράγματα, ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ὅλου τοῦ κόσμου, καί νά πού τώρα φανερώνεται, εἶναι ὁ ἀγώνας τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σέ ἀνελεύθερες παγκόσμιες καταστάσεις καί αὐτός ὁ ἀγώνας δέν μπορεῖ νά ἔχει χρώμα οὔτε ἀριστερό οὔτε δεξιό. Ἄρα λοιπόν πρέπει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού νοιώθουμε ἐλεύθεροι καί θέλουμε νά παραμείνουμε ἐλεύθεροι, καί θέλουμε τά κράτη μας ἐλεύθερα καί τίς κοινωνίες μας κατά φύσιν ἐλεύθερες, νά ἐνώσουμε τά χέρια, οὔτε ἀριστεροί, οὔτε δεξιοί ἀγώνες εἶναι αὐτοί πού ἔρχονται, εἶναι ἀγώνες τοῦ ἀνθρώπινου γένους ἀπέναντι στήν ἐλευθερία του.»
 
Ὅλοι μαζί, ἄς ὑψώσουμε τήν φωνή· νέοι καί γέροι, μαθητές καί φοιτητές, ἀριστεροί καί δεξιοί, ἁμαρτωλοί καί ἀναμάρτητοι, οἱ πάντες, μπροστά στήν μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου, πού θέλουν νά πετύχουν, καθώς καί στόν τόσο ὠμό στραγγαλισμό τῆς ἐλευθερίας μας, πού ἐπιδιώκουν οἱ Ἀντίχριστοι Κυβερνήτες τῆς οἰκουμένης. Νά μήν ἀνεχθοῦμε αὐτήν τήν ἐπίθεση τοῦ Σατανᾶ κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
 
Αὐτή ἡ ἐπίθεσί του, εἶναι πιό φοβερή ἀπό τήν ἄλλη πού ἔκανε τό 1940, μέσω τοῦ Χίτλερ! Ὅπως τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, οἱ ξυπόλητοι, σέ σχέση μέ τούς ἐχθρούς πατεράδες μας, ἀντιστάθηκαν μέ μία γροθιά καί ματαίωσαν τά τότε σχέδια τῶν Παγκοσμιοποιητῶν, ἔτσι καί σήμερα καλούμεθα ὅλοι μαζί νά ματαιώσουμε τά σημερινά σχέδια αὐτῶν.
 
Οἱ Νεοποχῖτες προσπαθοῦν νά ἀναπτύξουν μία ἰσχυρή συλλογική συμμόρφωση, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά μήν ἀντιδροῦν στά σατανικά τους σχέδια. Οἱ στιγμές πού ζοῦμε εἶναι οἱ πιό κρίσιμες μέσα στήν ἱστορία. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε ὅλοι μαζί, τέρμα ἡ ἐλεύθερη ζωή! Θά ἐπικρατήσει πλήρως ἡ ἀντίχριστη ἐποχή, ἡ λεγόμενη Νέα Ἐποχή τοῦ Σατανᾶ καί τότε οὐαί καί ἀλίμονον σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα!
 
Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά μᾶς ἐλεήση ὅλους! Ἀμήν.
 
Βερδικοῦσσα, Μάρτιος 2021
Ἱερομ. Μελέτιος
 
ΤΕΛΟΣ
 
https://tasthyras.wordpress.com/2021/04/21/ὁ-κορωνοϊός-ὁ-υἱός-τῆς-ἀπωλείας-καί-4/