ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ,
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ
 
του Ιερομονάχου Μελετίου
 
Ὁ κ. Τσιόδρας
 
Ἔδωσαν λάθος πληροφορίες στόν λαό, διόγκωσαν τόν ἀριθμό τῶν θανάτων ἀπό Κόβιντ, γιά νά ἐπικρατήσει τό φόβητρο τοῦ θανάτου, ὥστε νά δικαιολογήσουν τά ὑπερβολικά καί σκληρά μέτρα καί νά ἑδραιωθεῖ μία ἐπιβαλλομένη δικτατορία. Γιά τήν διόγκωση τοῦ ἀρθμοῦ τῶν θανάτων, μήπως ὑπῆρχε καί οἰκονομικό κίνητρο; Νεκροψίες, μέ τίς ὁποῖες ἀνακαλύπτουμε τίς βασικές αἰτίες θανάτου, δέν γίνονται.
Στρατολογήθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση καί ὁ λοιμωξιολόγος κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος μέ τήν εἰκόνα τοῦ εὐσεβοῦς, παραπλάνησε πολλούς. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ προκλητικές δηλώσεις του στίς 4 Μαΐου 2020, ὅπου ἀποκάλυψε ὅτι ἀσθενεῖς πού πέθαιναν ἀπό ἄλλες αἰτίες, ἐπειδή εἶχαν Κορωνοϊό καταγράφονταν ὡς θάνατοι ἀπό τόν Covid-19 στά στατιστικά τῆς χώρας.
 
Ἐνῶ ἡ πρᾶξις του αὐτή ἐνέχει δόλον, διότι ἠλλοίωσε τό ἀποτέλεσμα, ἤτοι τόν ἀκριβή ἀριθμό τῶν θανάτων ἀπό Κόβιντ, αὐτός καυχᾶται γι’ αὐτό λέγοντας, «καί νομίζω εἴμαστε σωστοί πού τό κάναμε αὐτό.»!
 
Ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος τήν ἀπάτη περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν. Δέν ἀκολούθησε ἐπιστημονική μέθοδο, ἀλλά μία ἐπινόηση, καί μᾶς ἔδωσε μία ψευδή εἰκόνα τῆς θνητότητος, ὥστε νά φαίνονται περισσότεροι οἱ θάνατοι ἀπό Κορωνοϊό, ἀπό ὅσοι εἶναι πραγματικά. Ἀνάρμοστη γιά ἐπιστήμονα μία τέτοια πράξη, ἡ ὁποία συνετέλεσε καί στήν ἐπιβολή τοῦ lock-down, μέ ἀποτέλεσμα ἀδίκως νά διαλυθοῦν τά πάντα στόν τόπο μας, Κοινωνία, Οἰκονομία, Σχολεῖα, Ἐπιχειρήσεις κ.λ.π. Μία ἔντιμη κυβέρνηση θά τόν εἶχε ἀπολύσει, ἄν βέβαια δέν τόν ἔκλεινε ἀμέσως στήν φυλακή. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὅμως τόν ἀγαπᾶ καί τόν κρατᾶ, γιατί ὁ κ. Τσιόδρας εἶναι βλέπετε ́ ́εἰδικός ́ ́ νά διαστρεβλώνει τήν ἀλήθεια, ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα γι’ αὐτόν.
 
Ὑποκριτά κ. Τσιόδρα, διυλίζεις τόν κώνωπα καί καταπίνεις τήν κάμηλο! Ὑποκριτά κ. Τσιόδρα, ἀνακοίνωσε καί πόσες ἑκατοντάδες ἐκτρώσεις γίνονται τήν ἡμέρα! Μᾶς κάνεις καί τόν ὀρθόδοξο χριστιανό μετά!
 
Ὁ κ. Τσιόδρας εἶπε πώς «τά ἐμβόλια δέν θά ἔχουν τσίπ», ἐπιβεβαιώνοντας μέ αὐτό ὅτι αὐτά μποροῦν νά περιέχουν τσίπ. Καί στό παρελθόν ὅμως τέτοια ἔλεγαν καί γιά τό διαβατήριο, ὅτι δέν θά ἔχει τσίπ, καί ὅμως ἔχει καί βασιλεύει, κρυμμένο βέβαια, στό πίσω ἐξώφυλλο! Οὐδεμία ἐμπιστοσύνη νά μήν ἔχουμε στά λεγόμενά τους.
 
ΤΑ ΜΜΕ
 
Ὁ πατέρας τοῦ μίσους ὁ διάβολος, ἔχοντας σχεδόν στά χέρια του, ὅλα τά ΜΜΕ, χρησιμοποίησε κατά κόρον αὐτό τό διάστημα τήν ρητορική τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Ἡ παραπληροφόρηση ἀπό τά αὐτά δίνει καί παίρνει.
 
Μέ τήν ἔναρξη τοῦ «πολέμου», τά μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, σέ καθημερινή βάση ἐκφοβίζουν συστηματικά τόν «ἀτίθασο» ἑλληνικό λαό, τοῦ κάνουν συνεχῶς πλύση ἐγκεφάλου, μέ τά διάφορα «πολεμικά» ἀνακοινωθέντα, θέλουν νά τόν τιθασεύσουν.

 
Ἀνακρίβειες, ψέματα καί παλινωδίες σέ πρῶτο πλάνο. Τά κανάλια πού δέν ὑπηρετοῦν τήν ἀλήθεια, γιά νά περάσουν τά μηνύματά τους στόν λαό, ἔφθασαν καί στό σημεῖο τά Θεοφάνεια τοῦ 2021, νά ἐπιστρατεύουν βίντεο μέ ἑορτασμούς χωρίς μάσκα ἀπό … τό 2015!
 
Τά ΜΜΕ εἶναι ἐπικίνδυνοι φρουροί τῆς σατανικῆς παγκοσμιοποίησης. Οἱ δημοσιογράφοι, εἶναι πολύ πανούργοι στήν διαχείρηση τοῦ δημόσιου λόγου, αὐτοί λοιπόν θά μποροῦσαν νά βοηθήσουν τήν Κυβέρνηση στίς ἀποφάσεις της πού πῆρε λόγω Κορωνοϊοῦ.
 
Ἔτσι ἀφοῦ εἰσέπραξαν «τά τρίακοντα ἀργύρια» (20.000.000 Εὐρώ ἡ πρώτη δόση μόνο) ρίχτηκαν μέ τά μούτρα στήν δουλειά, ἄρχισαν νά ξερνοῦν λάβα καί φωτιά, ἐναντίον τῆς Ἀλήθειας, τήν χτυπᾶνε στό ψαχνό, «ἀποκλείοντας ἤ προπηλακίζοντας κάθε διαφορετική σοβαρή φωνή καί δίδοντας τιμή καί δόξα σέ κάθε ἕναν πού ἀποφάσιζε νά συνταχθεῖ στή γραμμή τους καί νά βροντοφωνάξει λόγους πανικοῦ καί θανάτου.» (Δῆμος Θανάσουλας, Θεοδρομία, Ἰαν. – Ἰούνιος 2020, σ. 335).
 
Ἄν τολμήσει κανείς νά ὑπερασπιστεῖ τήν ἀλήθεια δημοσίως, τότε δίνεται τό σινιάλο στά ΜΜΕ, καί αὐτά ἐξαπολύουν ὁμαδικά πυρά ἐναντίον του. Δέχεται ἕνα ἄγριο σφυροκόπημα γιά νά ὑποχωρήσει!
 
Ἡ χρυσοπληρωμένη καταιγιστική καί χωρίς τέλος προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ, κατάφερε νά μᾶς κατεβάσει στήν τρισάθλια καθημερινότητα τοῦ τρόμου καί τῆς ́ ́πανδημίας ́ ́.
 
«Γιά τήν ἐπιβολή τῶν μέτρων χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς καί στίς δύο κρίσεις (οἰκονομικῆς καί κορωνοϊοῦ) σέ πλήρη ἔκταση οἱ μέθοδοι τοῦ κοινωνικοῦ σόκ καί τῆς κοινωνικῆς φοβίας, κυρίως δέ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου. ..μέ ἀποκλεισμό κάθε διαλόγου, πού θυμίζουν μεθόδους ὁλοκληρωτισμοῦ.» (Καθηγητής Συντ. Δικαίου Γ. Κασιμάτης, Παρακατ. Σεπτ. – Ὀκτωβ. 2020, σ. 21).
 
«… Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο χειρίζονται τό ζήτημα τοῦ Covid-19 τόσο οἱ κυβερνήσεις ὅσο καί τά ΜΜΕ στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο εἶναι μονόπλευρος καί δέν τίθεται στήν πραγματική διάστασή του. Καθώς δέν δίνεται ἡ δυνατότητα σέ ἐπιφανεῖς Καθηγητές καί Ἐρευνητές, νά ἐκφράσουν τήν ἀντίθετη γνώμη τους καί νά ἔλθουν σέ μία δημόσια συζήτηση μέ τούς κρατικοδίαιτους συναδέλφους τους.» ( Ο.Τ. 25 ΢επτ. 2020, σ. 1).
 
«Ἡ κυβέρνηση ὄχι μόνο σπέρνει τόν τρόμο θεσπίζοντας ὑψηλά πρόστιμα, ἀλλά ταυτοχρόνως ἐπιχειρεί νά πατάξει τήν διαφορετική πολιτική καί ἐπιστημονική ἄποψη μέ τήν χρήση αὐταρχικών μεθόδων, μέ τήν προαναγγελία ἄσκησης ποινικῶν διώξεων καί μέ τόν χλευασμό τῶν διαφωνούντων πολιτῶν πού δέν στοιχίζονται πρός τήν ἐπίσημη κυβερνητική γραμμή. …
 
Δὲν χωρεῖ καμμία ἀμφιβολία ὅτι ζοῦμε μία παντελῶς ἀλλόκοτη ἐποχή: τὴν ἐποχὴ τῆς‚ τυραννίας τῶν λοιμωξιολόγων‛.. Αὐτὴ ἡ ‚τυραννία‛ καλλιεργήθηκε καὶ ἐγκαθιδρύθηκε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ποὺ ὁλημερὶς κι ὁλονυχτίς, φασιστικῶ τῷ τρόπω, δίδουν βῆμα μόνο σὲ ἐκείνους τοὺς εἰδικοὺς στοὺς ὁποίους ἀνατέθηκε ἡ διαχείριση τῆς μοίρας μας, κατὰ πλήρη παραγνώριση κάποιων ἄλλων εἰδικῶν, ποὺ εἴτε ἔχουν διαφορετικὴ ἰατρικὴ ἄποψη ἀπὸ τὴν μονόπλευρα προβεβλημένη, εἴτε ἀσχολοῦνται μὲ τὶς ὀδυνηρὲς νομικὲς συνέπειες τῶν ἰατρικῶν ἀποφάσεων οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ συσκοτίζονται, προκειμένου νὰ μὴν ἀμφισβητεῖται ἢ νὰ μὴν κλονίζεται τὸ ‚καθεστώς‛ τῶν ‚τυράννων‛-λοιμωξιολόγων.» (Κων. Βαθιώτης, Ἀναπληρωτής Καθ. Ποινικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ).
 
Ζοῦμε σέ ἕνα καθεστώς τρόμου
 
Ὁ ἰός τῆς δειμοκρατίας στή χώρα τῆς Δημοκρατίας, κάνει θραύση! Ἀπό φυλακῆς πρωΐας, μέχρι νυκτός τά ΜΜΕ τελαλοῦν, ὅτι πρέπει οἱ ἄνθρωποι στά σχέδια τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς νά ὑποταχθοῦν. Μεταδίδουν ζοφερές περιγραφές πού συντελοῦν στήν κατάθλιψη τῶν ἀνθρώπων καί στήν πτώση τοῦ ἠθικοῦ των.
 
Χρησιμοποιεῖται ὁ Κορωνοϊός σάν ὅπλο παγκοσμίου ψυχώσεως. Τό δόγμα «Σόκ καί Δέος» σέ ἐφαρμογή. Ἀπό τόν βομβαρδισμό τῶν εἰδήσεων πανικοβλήθηκαν οἱ ἄνθρωποι· τούς κατέλαβε Κορωνοϋστερία, γιατί τό μοναδικό θέμα πού ἀπασχολεῖ τήν ὑφήλιο τοῦτον τόν καιρό, εἶναι ἡ λεγομένη πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ.
 
Ἔβαλαν πλέον τήν ἀνθρωπότητα στή γυάλα, καί δέν τήν ἀφήνουν νά ἀναπνεύσει τό ὀξυγόνο τῆς ἐλευθερίας!
 
Μέ πρόσχημα τόν Κορωνοϊό, ἡ Τηλεόρασις καί τά ΜΜΕ ἔσπειραν σέ ὅλο τόν κόσμο τόν φόβο καί τόν πανικό τοῦ θανάτου. Καλλιέργησαν ἕνα καθεστώς τρόμου καί ἀγωνίας Τρέλλαναν τούς ἀνθρώπους μέ τίς ἀσταμάτητες εἰδήσεις γιά τό θέμα τοῦ Κορωνοϊοῦ.
 
Ἐμφυτεύουν στό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου τό φόβο καί τόν τρόμο, διότι ἀποσκοποῦν στήν δημιουργία τοῦ σκλάβου ἀνθρώπου, τοῦ μετανθρώπου, σέ ἕναν τερατώδη κόσμο πού διαμορφώνεται. Ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια θά εἶναι μόνιμα χαρακτηριστικά σ’ αὐτόν.
 
Ἐνῶ Κορωνοϊό μπορεῖ νά ἔχει καί ὁ μισός πληθυσμός, οἱ λοιμωξιολόγοι χαλοῦν τόν κόσμο καί σπέρνουν τόν πανικό, διότι μέ τά τέστ βρίσκουν μερικές ἑκατοντάδες προσβεβλημένους ἀπό τόν ἰό ἡμερησίως!
 
Γι’ αὐτό καί ὁ καθηγητής Γ. Ἰωαννίδης διαμαρτύρεται ὡς ἐξῆς: «ὅπως βλέπετε σέ ὅλα τά κανάλια, ἔχουμε συνεχῶς αὐτόν τόν βομβαρδισμό, ἄλλος ἕνας, ἄλλος ἕνας, ἄλλος ἕνας ἄνθρωπος εἶναι διασωληνομένος .. σοῦ δημιουργεῖ μία ψευδή πραγματικότητα … καί παρακαλῶ τά μέσα ΜΕ, νά μήν εὐοδώσουν τήν τρομολαγνείαν».
 
Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης
 
«Εἴμαστε σέ πόλεμο μέ ἕναν ἐχθρό πού εἶναι ἀόρατος» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης στό διάγγελμά του (Τρίτη 17/3/2020) γιά τόν Κορωνοϊό.
 
Ἀγνοεῖ ὅμως, ὅτι εἴμαστε σέ ἕναν πόλεμο ἀκατάπαυστο μέ ἕναν ἄλλον ἐχθρό, πού σήμερα εἶναι παγκοσμίως γνωστός; Ὁ κίνδυνος ἀπό τόν σημερινό εἰσβολέα ́ ́Κορωνοϊό ́ ́ στήν ἀνθρωπότητα, εἶναι μηδαμινός, σέ σχέση μέ τόν κίνδυνο πού προέρχεται ἀπό αὐτόν τόν ἄλλο μακροχρόνιο εἰσβολέα, πού καλεῖται Σιωνισμός καί μάλιστα ὅπως εἴπαμε πιό πρίν, εἶναι φρικώδης, κατά τόν Σεραφείμ Πειραιῶς. Αὐτός εἶναι ὁ μαέστρος τῆς Νέας ἐποχῆς! Στό πόλεμο αὐτό σήμερα οἱ Σιωνιστές δέν στέλνουν τόν ΣΤ ́ στόλο, ἀλλά τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τό ΔΝΤ τόν Π.Ο.Υ. κ.λ.π.!
 
Ὁ ἴδιος ὁ Σεραφείμ εἶπε ἀκόμη καί τά ἐξῆς: «Ναυαρχίδα ὅλου αὐτοῦ τοῦ δόλιου καί αἰσχροῦ σχεδιασμοῦ εἶναι ἡ σατανοκίνητη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, πού ἀποτελεῖ τόν πολιτικό βραχίονα τοῦ δαιμονιώδους Σιωνιστικοῦ τέρατος καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ συντονίστρια τῶν διαφόρων μασονικῶν καί ναζιστικῆς ὑφῆς ὀργανώσεων, πού στοχεύουν στήν παγκόσμια ὀλιγαρχική καί τυρανική διακυβέρνηση. Πρῶτα μέλη τῆς ναυαρχίδας ὑπῆρξαν ὁ Πολωνοεβραῖος Ρότζερ Ρέντιγκερ καί ὁ ναζιστής πρίγκηπας Μπέρνχαρντ τῆς Ὁλανδίας, χρηματοδότες δέ ὅλος ὁ «καλός» κόσμος Σιωνιστές καί Ναζιστές Ρότζιλντ, Ροκφέλερ, … Αὐτή ἡ ὀργάνωση ἀνέλαβε νά δημιουργήσει ὅλα τά διεθνή ὄργανα, πού θά ὑπηρετοῦσαν δῆθεν τήν παγκόσμια εἰρήνη. Γιά παράδειγμα τόν Ο.Η.Ε. τοῦ ὁποίου τόκτήριο κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῶν Ροκφέλερ. Ὁ μακροβιότερος Γραμματέας του ἦταν ὁδιαβόητος Κούρτ Βάλτ Φάϊμ, σκληρός ναζιστής μέ κατηγορίες γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος. … Δημιούργησαν τήν Παγκόσμια Τράπεζα μέ πρῶτο Πρόεδρο τόν ἙβραῖοΕὐγένιο Μάγιερ, …Τά γνωστά ὀνόματα, Κίσσιγκερ, Γούλφοβιτς, Ὀλμπράιτ, Πέρλ, Χάντιγκτον, Τόμσκι καί ἕνας στρατός τῶν ΜΜΕ μέ ἐπικεφαλῆς ἐπιφανή στελέχη τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ … ἔστησε ἕνα τεράστιο δίκτυο πλύσης ἐγκεφάλου, ἕνα παγκόσμιο δίκτυο παραπληροφόρησης, καί μία βιομηχανία προπαγανδιστικοῦ ὑλικοῦ. … Γνωστή ἡ δράση τῶν σιωνιστῶν Μπάφετ καί Σόρος, … Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ θρυλική Ἀμερικανική αὐτοκρατορία, ἀλλά ἡ ἀντιθέτως ἡ οἰκονομική αὐτοκρατορία τῶν Σιωνιστικῶν μελῶν τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ. .. Ὅ,τι ἀνῆκε στούς λαούς, σήμερα ἀνήκει στίς πολυεθνικές τοῦ Σιωνισμοῦ. Προδόθηκαν οἱ λαοί ἀπό τίς ἡγεσίες τους. … Ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς Εὑρώπης εἶναι ἐπιλεγμένοι ἀπό τήν Λέσχη. … Ἔχουν στήσει βιομηχανία παραγωγῆς μελλοντικῶν ἡγετῶν. … δημιούργησαν μιά τρομερή βιτρίνα γιά κάποια πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α. .. Ἐκεῖ κατασκευάζονται οἱ δοσίλογοι τῆς Νέας Τάξης καί οἱ ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Δέν φοροῦν πλέον κουκούλες, οὔτε κρύβονται, ὅπως οἱ προκάτοχοί τους.» (Σεραφείμ Πειραιῶς, Ο.Τ. 10 Ἰουνίου 2011, σ. 1, 7)
 
Ἐπίσης εἶπε ὁ ἴδιος: «Μέ ἀφορμή τό ἀπό 3/6/2011 Ἀνακοινωθέν μου γιά τήν παγκόσμια οἰκονομική καί πολιτική συνωμοσία τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, πού ὑλοποιεῖται μέ τόν βραχίονα τῆς ́ ́περιωνύμου ́ ́ λέσχης Bilderberg … κορυφαῖοι διευθύνοντες σύμβουλοι ὅπως ὁ Biil Gates τῆς Microsoft » (Σεραφείμ Πειραιῶς, Ο.Σ. 1 Ἰουλ. 2011, φ. 1885, σ. 5).
 
Ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης μέλος αὐτῆς τῆς σατανοκίνητης λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἔχει ταυτιστεῖ ἀπολύτως μέ τά μοχθηρά της σχέδια, καί τά ὑπηρετεῖ τυφλά στό θέμα τοῦ Κορωνοϊοῦ. Γι’αὐτό καί πῆρε συγχαρητήρια ἀπό τόν Μπίλλ Γκέϊτς, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ δημοσιογράφος Γ.Τράγκας (15 Ἰουνίου 2020), «γιά τήν πλατφόρμα ́ ́Greece from home ́ ́. Δηλαδή τή φυλάκιση τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων πού ὑποχρεώθηκαν νά δουλεύουν στό σπίτι μέ τηλεργασία καί λιγότερα λεφτά».
 
Εἶναι φερέφωνο τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς, προωθεῖ τά σχέδια του καί ἀκολουθεῖ πιστά τίς ἐντολές τους. Μάλιστα σέ μία τηλεοπτική ἐμφάνιση του εἶπε: «Ἔχει ἀναφερθεῖ καί ἀπό τήν Μελίντα Γκέϊτς: Ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἑνός εἶναι ἀσφάλεια ὅλων». Γι’ αὐτό πολύ σωστά εἶπε ὁ αὐτός δημοσιογράφος: «Εἶναι ἐφιαλτική ἡ ἐνσυνείδητη συμμετοχή του, σέ ἕνα τόσο βρόμικο παγκόσμιο οἰκονομικό παιχνίδι…»
 
Τελεία καί παῦλα λοιπόν, ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. Μητσοτάκη εἶναι ξεκάθαρη, καί αὐτή εἶναι: πιστή ὑπηρέτησις τῶν σχεδίων τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς καί τῶν ἄλλων ὑπερμάχων τῆς Παγκοσμιοποίησης! Ὁ Πρωθυπουργός δουλεύει γιά τόν Σατανᾶ, ὄχι γιά τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Στό κάλεσμά του γιά ἐμβολιασμό, ὅσοι θέλουν ἄς τόν ἀκολουθήσουν, ἄς σκεφθοῦν ὅμως, μήπως πολύ πικρά τό μετανοήσουν.
 
«Ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες ἀποφάσεις», μᾶς ἀνακοίνωσε στίς 16.03.2020. Ἐνῶ λοιπόν μᾶς λέει ὅτι ἔχουμε κρίση δημόσιας ὑγείας, χρηματοδοτεῖ μέ δόσεις τά μέσα ἐνημέρωσης, γιά καμπάνιες πειθαρχίας καί τρομοκράτησης, ἀντί νά ἐπενδύσει τά χρήματα αὐτά στήν βελτίωση τοῦ Συστήματος Ὑγείας!
 
Μπροστά στήν ἐπιδημία ἀντί νά ἀγωνισθεῖ νά ἀνεβάσει τήν ψυχολογία τοῦ λαοῦ, πού εἶναι σημαντικός παράγων τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, ἀγωνίζεται νά τήν ἐξουδενώσει, μέσω τῆς τρομοκρατίας πού ἐξαπέλυσε, καί γι’ αὐτό πλήρωσε τά ΜΜΕ.
 
Ἀντί νά τονώσει τό ἠθικόν τοῦ λαοῦ καί νά τοῦ πεῖ ὅτι θά ἀγωνισθοῦμε καί θά περάσει γρήγορα ἡ γρίπη τοῦ Κορωνοϊοῦ, στό διάγγελμά του, στίς 28 Ἀπριλίου 2020, τοῦ λέγει ὅτι «δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή στήν ́ ́πρό κορωνοϊοῦ πραγματικότητα ́ ́. Ζοῦμε, ἤδη ἀλλοιῶς.» Νά παρηγορητής, νά μάλαμα!
 
Ὅλα αὐτά παραμυρίζουν σχεδιασμό, καί ἀποκαλύπτουν τόν ὕπουλο σκοπό του, νά ὑποτάξει τό Ὀρθόδοξο Ἑλληνικόν Ἔθνος στά παμπόνηρα σχέδια τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς· θέλει νά μᾶς ἀλλάξει τόν τρόπο ζωῆς, ὅλα τά ἄλλα πού μᾶς λέει εἶναι γιά ́ ́κατανάλωση ́ ́ ὅπως λέμε! Ἡ μάσκα τῆς ὑποκρισίας του ἔπεσε.
 
Ἀλλά καί ἡ ἄλλη φράση του, «νά μᾶς γίνουν δεύτερη φύση», τά παρά φύσην μέτρα ὅπως ἡ μασκοφορία, ἀποκαλύπτει τό πού τό πάει, μέ ἀφορμή τόν Κορωνοϊό.
 
Ἡ ὑγεία ἀναφέρεται τόσο στήν ψυχή ὅσο καί στό σῶμα. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνῶ μᾶς μιλάει γιά προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, δέν ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τήν ψυχική ὑγεία γιά τήν ἐπιβολή τῶν μέτρων, καί ἔτσι αὐτή δέχτηκε βαριά πλήγματα. Ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιά τόν κίνδυνο τῆς σωματικῆς ὑγείας, πού προέρχεται μόνον ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ.
 
Δέν εἴδαμε ὅμως νά δείχνει τό ἴδιο ἐνδιαφέρον, γιά τόν κίνδυνο τῆς σωματικής ὑγείας πού προέρχεται τόσο ἀπό τά καρκινογόνα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενεᾶς (5G), πού κατακλύζουν τήν ἀνθρωπότητα, ὅσο καί ἀπό τά κινητά τηλέφωνα. Οὔτε δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τόν κίνδυνο τῆς ὑγείας τῶν μαθητῶν, πού προέρχεται ἀπό τήν ἀκτινοβολία τῶν ὑπολογιστῶν, πού οἱ μαθηταί κάνουν χρήση μέ τήν Τηλεκπαίδευση. Οὔτε δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τόν κίνδυνο τῆς ὑγείας πού προέρχεται ἀπό τήν κατανάλωση τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων. Οὔτε δείχνει ἐνδιαφέρον νά δεῖ πόσο αὐξήθηκε ἡ χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων μέ τά lock-down πού οἱ ἄνθρωποι λιώνουν στά σπίτια τους.
 
Νά τί εἶπε πάλι περί τῆς δημόσιας ὑγείας ὁ καθηγητής Γιάννης Καλαμπόκης: «Ἡ ἔννοια τῆς δημόσιας ὑγείας δέν ἀναφέρεται σέ μία νόσο, ἀλλά στή συνολική ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ. Καί ἄν κάποια μέτρα πού παίρνονται γιά τήν ἀντιμετώπιση μίας νόσου, ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἀποτελεσματικά γιά τήν συγκεκριμμένη νόσο, χειροτερεύουν ἕναν μεγάλο ἀριθμό ἄλλων προβλημάτων ὑγείας, εἶναι ὄχι μόνον ἀκατάλληλα καί ἀντιφατικά, ἄλλά ἀνεπιθύμητα καί ἐπικίνδυνα καί ἐγγίζουν τό ὅριο τοῦ ἐγκλήματος καί τά ἀποτελέσματα τῶν περιοριστικῶν μέτρων, σέ ἀναρίθμητες πλευρές τῆς συνολικῆς ὑγείας τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι καταστροφικά καί ἀναμφισβήτητα.»
 
Ἀλλά μήπως δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑγεία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, τήν ὁποίαν ὑπούλως κατασκάπτει καί τρώει ἡ πιό ἐπικίνδυνος νόσος, ἡ νόσος τοῦ Σιωνισμοῦ; Φαλάει τόν κόσμο γιά μερικές χιλιάδες θανάτων στήν πατρίδα μας, πού ἔγιναν σέ ἕνα χρόνο ἐξ αἰτίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, καί δέν βγάζει μιλιά γιά τίς 40-50 ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις τόν χρόνο, ἤτοι γιά τίς 125.000 χιλιάδες βρέφη τήν ἡμέρα περίπου, πού οἱ γιατροί σκότωσαν στόν ἴδιο χρόνο παγκοσμίως, μέ τίς ἐκτρώσεις!
 
Ἀπό αὐτά ἀποκαλύπτεται πόσο γνήσιο εἶναι τό ἐνδιαφέρον τοῦ κ Μητσοτάκη γιά τήν δημόσια ὑγεία. Νά ποῦμε ὅμως καί τοῦ στραβοῦ τό δίκιο, γιά νά μήν … τόν ἀδικήσουμε. Τό μεγάλο ἐνδιαφέρον του γιά τήν ὑγεία ἀποδεικνύεται, μόνο ἀπό δύο μέτρα πού πῆρε, αὐτό τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κωδωνοκρουσίας καί αὐτό τῆς χρήσεως τῶν μεγαφώνων στίς ἐκκλησίες. Καί αὐτό διότι … μέ τό ἄκουσμα τῶν ψαλμωδιῶν καί τοῦ ἦχου τῆς καμπάνας, μεταδίδεται ἀστραπιαία ὁ Κορωνοϊός!
 
Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς τρέλλας καί τῆς παραφροσύνης, καί ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει πιεῖ ἀρκετό τρελλό νερό, ἀπό αὐτό πού προσφέρουν οἱ Νεοποχῖτες. Ἀλίμονο στόν Ἑλληνικό λαό, πού τόν ἔχει Κυβερνήτη!
 
Ἀπό ἐδῶ φαίνεται ὅτι τά μέτρα δέν εἶναι καθόλου καλοπροαίρετα, εἶναι σέ βάρος τῆς κοινωνίας καί τά ὁποία μάλιστα γιά πολλούς εἶναι θανατηφόρα.
 
Προφασιζόμενος τήν δημόσια ὑγεία, ἔκανε σφοδρή ἐπίθεση κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπέμβαση του στά ἐσωτερικά της, εἶναι παράνομη. Ὁ κ. Μητσοτάκης δέν εἶχε λόγο καί δικαίωμα νά κλείσει τίς Ἐκκλησίες· αὐτό τό κλείσιμο, εἶναι πράξη σκοταδισμοῦ, μᾶς γυρίζει πίσω στήν ἐποχή τῶν πρώτων διωγμῶν, εἶναι ὀπισθοδρομικός, κυριαρχεῖται ἀπό τό πνεῦμα τῶν φοβερῶν διωκτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ.
 
Ἡ μεροληπτική στάση του εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας «βγάζει μάτι». Χρησιμοποίησε δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Ἔκλεισε τίς Ἐκκλησίες καί ἄφησε ἀνοικτά τά Σουπερμάρκετ καί τίς Τράπεζες, διότι αὐτά ἔχουν ὡς ναούς οἱ ἀποστάτες Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσης, ἔχουν ἐξαπολύσει μία λυσσαλέα ἐπίθεση, πρωτοφανοῦς ὑστερίας, ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἄφησε τούς μουλάδες νά φωνασκοῦν ἀπό τούς μιναρέδες καί ἐπέτρεψε τήν περιφορά ἐποχούμενων καλλιτεχνῶν, ὄχι ὅμως καί τήν περιφορά εἰκόνων! «Αὐτό δέν εἶναι δημοκρατία· εἶναι ἐμπαιγμός τῆς δημοκρατίας καί ρατσισμός κατά τῶν Χριστιανῶν» (Ἀττικῆς Χρυσόστομος τῶν Γ.Ο.Χ., ́ ́οἱ Γαδαρηνοί τῶν ἡμερῶν μας ́ ́ 9 Νοεμβ. 2020).
 
Στήν ἐκκλησία ἀνάβει κερί, καί ὅταν ἐπισκέπται τό Ἰσραήλ τό ἑβραϊκό σκουφί φορεῖ, ἀλλά καί τόν Ἀντίχριστο πάπα προσκαλεῖ. Ἀντί νά ἀκολουθεῖ τίς συμβουλές ἀμερόληπτων ἐπιστημόνων πού ἀγαποῦν τόν πλησίον, ἐκπληρώνει τίς ἐπιθυμίες τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς, πού μισεῖ τόν πλησίον!
 
Δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια. Ἐπέβαλε μία ἐπιστημονική λογοκρισία, γιά νά φιμώσει τίς πολλές διαμαρτυρίες ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, πού πρεσβεύουν διαφορετικά ἀπό ὅτι οἱ δικοί του λοιμωξιολόγοι.
 
Δέν συνεκάλεσε ἕνα ἐπιστημονικό συνέδριο πού νά ἐκφράζει τό σύνολον τῆς ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς κοινότητος τουλάχιστον τῆς Ἑλλάδος, αἰσθανόμενος φαίνεται τήν ἀτολμία τῶν μελῶν τῆς κρατικῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀντιπαραταχθοῦν ἐπιστημονικὰ σὲ δημόσιο διάλογο, μὲ ὁμολόγους συναδέλφους τους. Τά ὅσα θά ἀκούγονταν δημοσίως δέν θά ἐξυπηρετοῦσαν τά σχέδια του.
 
«Ὁ πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στό διάγγελμά του γιά τή νέα καραντίνα, σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του, μίλησε γιά ́ ́ψεκασμένους ́ ́, … ἦταν ἄτοπο νά μιλᾶ ἀπαξιωτικά γιά μερίδα πολιτῶν, καθώς εἶναι πρωθυπουργός ὅλων- … ἀρμενίζουμε στά θολά νερά τοῦ αὐταρχισμοῦ.» (Χριστιανική, 12 Νοεμ. 2020, σ. 1) Εἶναι φανερό πώς αὐτός πού μιλάει ἔτσι, τόν ἔχει ψεκάσει ὄντως ὁ Σατανᾶς. Ἄς κανονίσουμε τήν πορεία μας.
 
Ὁ κ. Μητσοτάκης πάτησε στ’ ἀβγό καί νόμισε πῶς ξεπέρασε τόν οὐρανό· τά ἔβαλε μέ τόν τοῦ κόσμου Δημιουργό, σάν τόν παραβάτη τόν Ἰουλιανό καί ἔκλεισε τό Πάσχα τοῦ 2020 κάθε Ναό! Ἔλαβε γι’αὐτό τά θερμά συγγχαρητήρια ἀπό τόν Σατανᾶ, γιά τήν χάρι πού τοῦ ἔκανε, εἶναι χρεώστης του.
 
Θά πάρει βέβαια τήν ἀνταπόδοση ἀπ’ αὐτόν, πλήν ὅμως ὁ Σατανᾶς ἀνταποδίδει …ἀνάποδα· γι’αὐτό, γιά καλό καί γιά κακό πού λέει ὁ λαός μας, ἄς ἐτοιμάσει τήν γούρνα του ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἕνα Κύριε ἐλέησον γι’ αὐτόν ἀπ ́ ὅλους τούς χριστιανούς, νά τόν φωτίσει ὁ Θεός μπᾶς καί μετανοήσει· δέν καταλαβαίνει ὁ ταλαίπωρος τί τόν περιμένει, κρῖμα εἶναι νά χαθεῖ, ὅπως εἶναι κρῖμα νά χαθεῖ καί κάθε ἄλλη ψυχή.
 
Εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ἀφοῦ χθές ψηφίσαμε γιά Πρωθυπουργό ἕναν ́ ́φανερό ἐχθρό ́ ́ καί σήμερα ἕναν ́ ́φίλο δολερό ́ ́. Ἄν αὔριο αὐτοί φκιάξουν, γιά τό καλό τοῦ τόπου βέβαια θά μᾶς ποῦν, καί ἕνα συνασπισμό, θά μᾶς ὑποτάξουν πλήρως στόν παγκόσμιο Σιωνισμό»! Ὅσο καιρός, ἄς ἀνανήψουμε!
 
Ἐπειδή ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι πολιτικός, ἄς θυμηθοῦμε τί εἶπε περί τῶν πολιτικῶν ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοί αὐτοί πίθηκοι (καλῶ δέ οὕτω τούς λεγομένους πολιτικούς). Μαῦροι, χαλκεῖς, κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς ἐν τῆ βαθυζόφω σκοτία τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των» («Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν»).
 
Ἡ στάση τῶν Ἐπισκόπων
 
«Οὔτε ἐκ τοῦ Ὑπουργείου, οὔτε ἐκ τῆς Συνόδου ἀναμένομεν γενναῖον τι διά τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ τελευταία μάλιστα ἀπεδείχθη ἀνίκανος ὅλως, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἱδρύθη ἐν Ἑλλάδι νά διαπράξη ἀγαθόν τι ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Τουναντίον μάλιστα καί ἔβλαψεν ταύτην καιρίως παραγνωρίσασα ὅλως τόν ἀληθή αὐτῆς προορισμόν καί θεωρήσασα ἑαυτήν μέχρι τοῦδε ἁπλοῦν ἐργαστήριον δεσποτάδων καί παπάδων, οὕς στρατολογοῦσα συνήθως ἐκ τῆς κοινωνικῆς ὑποστάθμης, ἄνευ ἐλέγχου παιδείας καί ἠθικῆς, ἐξαποστέλλει αὐτούς οὐχί ὡς ποιμένας, ἀλλ’ ὡς λύκους βαρεῖς, μή φειδομένους τοῦ ποιμνίου τοῦ Κυρίου. Παρά τοιούτου σωματείου, ἐπαναλαμβάνομεν καί πάλιν, ὅτι οὐδέν ἀπολύτως ἀγαθόν ἔχομε νά προσδοκῶμεν.» (ΕΦΗΜΕΡΙΣ 7.4.1888). Αὐτά ἔγραψε γιά τούς Ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του ὁ αὐτός Ἀλέξ. Παπαδιαμάντης. Ἄς ἔρθουμε στό σήμερα.
 
Μέ ἀφορμή τόν Κορωνοϊό ἡ Κυβέρνησις ἐξαπέλυσε ἕναν ἰδιότυπο διωγμό ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντας συμμάχους τούς ἐπισκόπους. Αὐτοί ἔγιναν τά δεκανίκια της, τῆς ἔδωσαν τά διαπιστευτήρια τοῦ καλοῦ παιδιοῦ, ἔριξαν νερό στόν μύλο τῶν χριστιανομάχων πολιτικῶν καί δέχτηκαν ὅλα τά ἐπαχθῆ μέτρα κατά της Ἐκκλησίας. Ἔπαιξαν τόν ρόλο τοῦ θεατή καί τοῦ χειροκροτητή. Θερμά συλλυπητήρια!
 
Ὅπως στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, ὅταν ἦλθε «ὄχλος πολύς μετά μαχαιρῶν καί ξύλων .. οἱ μαθηταί πάντες ἀφέντες αὐτόν ἔφυγον» (Ματθ. κστ ́, 47, 56), ἔτσι ἔκαμαν καί σήμερα οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐγκατέλειψαν τόν Θεό. Καί οἱ μέν μαθηταί δέν εἶχαν λάβει τότε Πνεῦμα Ἅγιον, ἐνῶ σήμερα οἱ Ἀρχιερεῖς τό εἶχαν λάβει.
 
Ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά κλείσουν παντελῶς οἱ ἱεροί Ναοί, κατά τό διάστημα 16.3.2020 ἕως καί 11.4.2020, ἐπειδή νομίζει ὅτι οἱ ἀνοικτοί Ναοί συνιστοῦν δημόσιο κίνδυνο, εἶναι θρασεῖα καί στραγγάλισε τήν ἐλευθερία τῶν πιστῶν, ὑλοποιήθηκε δέ μέ τήν συναίνεση τῶν ἐπισκόπων! Μόνον μερικές φωνές διαμαρτυρίας ἀκούσθηκαν, καί αὐτές ἀδύνατες. Οἱ ἐπίσκοποι ἔκλεισαν τίς πόρτες τῶν Ναῶν, γιά νά μήν λειτουργηθοῦν οἱ πιστοί, ὅπως ὁ Καίσαρας τό ἀπαιτεῖ. Δέχθηκαν ὅτι ἡ τέλεσις τῆς Θ. Λειτουργίας εἶναι πηγή μολυσμοῦ, λόγω τοῦ συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν!
 
Οἱ ἐπίσκοποι κλώτσησαν, τόν Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, κάνοντας ὑπακοή σέ ἀσεβεῖς ἐπιστήμονες. Ἀντί αὐτοί νά διακατέχονται ἀπό πνεῦμα φρονήσεως, σοφίας, συνέσεως, φόβου θεοῦ, καί νά φωνάξουν στόν Καίσαρα, δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά κλείσεις τούς ναούς, διακατέχονται ἀπό πνεῦμα δειλίας καί φόβου ἀπέναντι του! Σοῦ χορήγησαν τό δικαίωμα νά ρυθμίζει αὐτός πόσοι πιστοί θά μπαίνουν στίς Ἐκκλησίες!
 
Μπροστά στό κέλευσμα τοῦ Καίσαρος λιποτάκτησαν, ὑπάκουσαν στό σατανικό πρόσταγμα, μαντάλωσαν τούς ναούς, ἄφησαν στούς δρόμους τούς πιστούς, τούς στέρησαν τήν δυνατότητα νά εἰσέλθουν σ’ αὐτούς! Γιά πρώτη φορά οἱ Ἐκκλησίες, κατέβασαν τά ρολά, μέ τήν συγκατάθεση τῶν ἐπισκόπων
 
Στήν γερμανική κατοχή μοίραζαν μέ τό δελτίο τό ψωμί καί σήμερα ἐκκλησιάζονται μέ τό ́ ́δελτίο ́ ́ οἱ πιστοί! Ὅποιος προλάβει νά δηλώσει νά γραφεῖ στήν λίστα, θά ἐκκλησιασθεῖ! Οὐδέποτε στό παρελθόν ἔγιναν τέτοιες διακρίσεις στήν ἐκκλησία!
 
Κατά τό διάστημα δέ ἀπό 16.3.20 ἕως καί 11.4.20, ἐνῶ τά Σούπερ Μάρκετ χορηγοῦσαν στούς πιστούς τόν ὑλικό ἄρτο, οἱ Ἱεροί Ναοί δέν χορηγοῦσαν σέ κανέναν τόν Οὐράνιο Ἄρτο, τόν Χορηγό τῆς ζωῆς!
 
Αὐτοί οἱ ἐπίσκοποι, πού συνήργησαν στήν ἐκπλήρωση τῆς λαχτᾶρας τοῦ Σατανᾶ, νά σταματήσει τήν ἀναίμακτο θυσία, δέν ἀποτελοῦν πλέον κίνδυνο γι’ αὐτόν. Οὔτε ἔχουν συνείδηση τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀποστολῆς των, καί πρέπει ὁ λαός νά μήν τούς ἀκολουθεῖ πιά, ἄν θέλει νά μήν χαθεῖ ὀριστικά.
 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος καί ἡ Ἱεραρχία του, ἀντί νά διακονήσουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ, διακόνησαν τόν Καίσαρα, καί ἀπέδειξαν ἔτσι ὅτι εἶναι δεμένοι χειροπόδαρα ἀπ’αὐτόν. Στά θεραπευτήρια τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἔβαλαν λουκέτο! Ἀπέδειξαν ἔτσι ὅτι εἶναι ψευδοποιμένες. Αἰσθήματα πικρίας βιώνουν οἱ πιστοί καί ἐγκαταλείψεως στά στόματα τῶν λύκων.
 
Ἐξέδωσαν καί μία τρισάθλια ἐγκύκλιο σκληρῆς ὑγειονομικῆς κατεύθυνσης, λές καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι παράρτημα τοῦ Ὑπουργείου ὑγείας καί ὑπάρχει γιά νά δίνει ὁδηγίες ὑγειονομικοῦ χαρακτήρα· τά δέ περί ὑπακοῆς στούς εἰδικούς εἶναι τραγέλαφος.
 
Ἔγραψε τό περιοδικό Θεοδρομία: «ὠμή, ἡ τελεσιγραφική παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, .. ἀπαγόρευσε τελείως τή τέλεση τῶν λειτουργιῶν. Καί οἱ συνοδικοί ἔσκυψαν τό κεφάλι, ἔβαλαν τήν οὐρά ὑπό τά σκέλη, .. καί συμφώνησαν, καθιστώντας κεφαλή τῆς ἐκκλησίας τόν πρωθυπουργό καί καθαιρώντας τόν Χριστό.» (Ἰαν-Ἰούνιος 2020, σ.9)
 
Οἱ ἐπίσκοποι ὑποβίβασαν τήν Ἐκκλησία σέ σωματεῖο πού ὑπόκειται στίς ἐντολές τοῦ Καίσαρα. Ἡ πρᾶξις αὐτή εἶναι πρωτοφανής στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, καί ἀσυμβίβαστος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας.
 
Εἶναι «λυπηρό τήν Ἐκκλησία νά τήν διατάζει ὁ Προϊστάμενος Θρησκευτικῆς Διοίκησης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (κ. Πιτταδάκης)», εἶπε ὁ Κερκύρας Νεκτάριος (Θεοδρομία, Ἰαν. – Ἰούνιος 2020, σ. 95)
 
«Ἀποδεικνύεται, δυστυχῶς, ἀληθής ἡ φράσις τοῦ φιλοσοφοῦντος κ. Στ. Ράμφου ὅτι ́ ́ἡ Ἐκκλησία κατάλαβε ὅτι εἶναι ΝΠΔΔ ́ ́» (Ο.Τ. 3 Ἀπρ. 2020, σ. 6).
 
Ἀφοῦ ἔδωσαν τά κλειδιά τῶν ἐκκλησιῶν στούς κυβερνήτες, τώρα «δουλοπρεπῶς καί ἀναξίως παρακαλοῦν τούς ἀσεβεῖς καί βλασφήμους καί τούς λένε: ́ ́Ἀνοίξτε μας τούς ναούς, ὅπως ἔχετε ἀνοικτά τά σουπερμάκετς, τά φαρμακεῖα καί τίς λαϊκές ἀγορές.. ́ ́» (π. Θεόδωρος Ζήσης, Θεοδρομία τ. 1-2, Ἰαν.-Ἰούνιος 2020, σ. 206).
 
Νά ὑπενθυμήσουμε ἐδῶ ὅτι, στό παρελθόν οἱ μασσόνοι εἶχαν καυχηθεῖ ὅτι ἔχουν ὡς μέλη τους στίς μασσονικές στοές καί ἐπισκόπους! Ἡ Σύνοδος ὅμως δέν ἀπαίτησε νά φανερώσουν ποιοί εἶναι αὐτοί, οὔτε κατέφυγε στήν δικαιοσύνη γιά συκοφαντία.
 
Προσφάτως δέ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐθεάθη μεταξύ ἄλλων σέ μασσονική ἀλυσίδα, τοῦ Πειραιῶς ΢εραφείμ εὑρισκομένου δίπλα, ἐκτός αὐτῆς!
 
Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σάν μισθωτοί ποιμένες πού εἶναι, ἐγκατέλειψαν τό ποίμνιον τους, μόλις φάνηκε ὁ λύκος μέ τό ὄνομα Κορωνοϊός! Ὅσοι ὅμως παρακολουθοῦν τίς πνευματικές εἰδήσεις, ἐδῶ καί δεκαετίες ἔχουν πληροφορηθῆ ὅτι αὐτοί «κατέληξαν» πνευματικῶς, ἐδῶ καί καιρό, ἡ σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τό ἐπιβεβαίωσε αὐτό. Αἰτία, ὁ μολυσμός τους ἐκ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί μάλιστα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αὐτή ἡ πνευματική πανδημία κάνει θραύση καί λίγοι χριστιανοί θά γλυτώσουν ἀπό αὐτήν.
 
Αὐτά εἶναι πολύ λυπηρά. Ὅμως λυπηρόν εἶναι ὅτι, καί οἱ ἐπίσκοποι τοῦ πατρώου ἑορτολογίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι σφοδροί πολέμιοι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί τούς ἀξίζει ἔπαινος γι’ αὐτό, στό θέμα τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἀκολούθησαν κατά βῆμα τούς πεπτωκότας ἐπισκόπους τοῦ νέου ἡμερολογίου!
 
Παρομοίως καί αὐτοί, ἔδωσαν, «τά τοῦ Θεοῦ» στόν Καίσαρα! Συμβιβάστηκαν μ’αὐτόν. Μόνον ἕνας, ὁ ὑπέργηρος Λαρίσης Ἀθανάσιος, στό ἄκουσμα νά κλείσουν οἱ Ἐκκλησίες, εἶπε: νά γεμίσουν!
 
Ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου κ. Καλλινίκου ἔστειλε (14/27-4-2020), καί μία ἐπιστολή -μνημεῖο ὑποτελείας- στόν Πρωθυπουργό ὅπου διαβάζουμε καί τά ἐξῆς: «σκοπός τῆς παρούσης δέν εἶναι ὁ ἔλεγχος … Δέν αἰτούμεθα τίποτε περισσότερον καί τίποτε ὀλιγότερον ἀπό τό νά ἐφαρμοσθοῦν καί διά τούς Ἱερούς Ναούς τά αὐτά μέτρα, τά ὁποῖα ἰσχύουν διά τάς ὑπεραγοράς.» Παρόμοια ἔστειλε (14-27/3-2020) καί στήν Ὑπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.
 
Ἐπίσης ἡ ἴδια Σύνοδος, ἀφοῦ μεταβίβασε τό δικαίωμα τῆς ἀνοίξεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν στόν Καίσαρα, μετά τά ἀντιδημοφιλῆ μέτρα πού αὐτός ἔλαβε, διαμαρτύρεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία «ἀντιμετωπίζεται σάν μιά ἁπλή κοινωνική ὑπηρεσία» (Ἀνακοίνωση γιά τά νέα μέτρα, 24 10/6-11-2020) καί παρακαλεῖ αὐτόν, ἄλλοτε νά ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες, καί ἄλλοτε νά μήν γίνεται ἡ Θεία Λατρεία καί ἡ Θ. Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἀλλά μέ τήν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν, ἔστω καί ἐναλλασσομένων.
 
Ὁ δέ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, σέ ὁμιλία του μετά τό Πάσχα τοῦ 2020 στίς «Οἰκογενειακές συναντήσεις», εἶπε ὅτι ὅταν πήγαινε σέ ἕναν ναό ἄδειο, διερωτήθηκε: «πού εἶναι αὐτός ὁ κόσμος», ἀντί νά συλλογισθεῖ καί νά διερωτηθεῖ, γιατί ἔκλεισα τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας στούς πιστούς, ποιανοῦ ὑπηρέτης εἶμαι τοῦ Θεανθρώπου ἤ τοῦ Πρωθυπουργοῦ;
 
Κατηγόρησε δέ αὐτούς πού ἀντέδρασαν φωνάζωντας ́ ́αἶσχος ́ ́, ὅτι «τά βάζουνε μέ τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου», καί τούς παρομοίωσε, ἀδίκως βέβαια, μέ τόν Βαραββᾶν!
 
Ἔτσι ὁμολογεῖ ὅτι, αὐτός μαζί μέ τούς ἄλλους ἐπισκόπους ἔκαναν τυφλή ὑπακοή σ’αὐτήν! Αὐτό εἶναι ὅλο τό δράμα τῶν ἐπισκόπων μας, ἡ ὑποταγή τους στήν ἡγεσία τοῦ τόπου, ὅταν αὐτή ἐπεμβαίνει στά ἐνδότερα τῆς Ἐκκλησίας!
 
Πλήν ὅμως καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος τά ἔβαλε μέ τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου· ὑπερασπίστηκε τήν Ἀλήθεια, καί μέ τό «οὐκ ἔξεστί σοι» πρός τόν Ἠρώδη, ἔχασε τό κεφάλι του. Οἱ σημερινοί ἐπίσκοποι γιά νά κρατήσουν αὐτό τό κεφάλι στήν θέση τους, ἀντιθέτως μέ τόν Πρόδρομο, εἶπαν τό «ἔξεστι» σοι Καίσαρα! Ἔτσι ἡσύχασαν, καθεύδουν καί ἀναπαύονται, τήν ὥρα πού «ἤγγικεν ὁ παραδιδούς» τόν Κύριον!
 
Παλαιά ὁ Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ἐμπόδισε τόν πανίσχυρο Αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο Α ́ νά εἰσέλθει στήν Ἐκκλησία, διά τούς φόνους πού ἔκαμε, καί σήμερα οἱ ἐπίσκοποι ἐμπόδισαν τούς πιστούς νά εἰσέλθουν στίς Ἐκκλησίες, διότι ἔτσι τούς διέταξε ὁ Πρωθυπουργός! Ὅταν ἡ πολιτική ἡγεσία στρέφεται ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας, οἱ πιστοί δέν σκύβουν τό κεφάλι τους.
 
Ἐκτός ἀπό τό παλαιό πρόσταγμα τῆς Ἐκκλησίας: ́ ́Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε ́ ́, τώρα οἱ ἐπίσκοποι μέσα στά πλαίσια τῶν … πνευματικῶν τους καθηκόντων, ἐκφωνοῦν καί ἕνα ἄλλο, τό: ́ ́ὅσοι πιστοί μήν πλησιάζετε στήν Ἐκκλησία ́ ́, τό ἀπαιτεῖ ὁ Καίσαρας αὐτό καί ἐμεῖς πειθαρχοῦμε λένε!
 
Ἐπί πλέον αὐτοί πού τούς στέρησαν τό φάρμακον τῆς ἀθανασίας, τώρα τούς προτρέπουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, καί τό κάνουν πρώτοι αὐτοί, γιά παραδειγματισμό καί μάλιστα ἐμβολιάζονται σέ δημόσια θέα, δίνοντας λανθασμένο μήνυμα πρός τό λαό! Ὁ ἱερέας ὅμως πού κοινωνεῖ τούς πιστούς σέ δημόσια θέα, παίρνει πρόστιμο!
 
Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι παλαιά ἐντολή τοῦ Πιλάτου, «ἠσφαλίσαντο τόν τάφον, σφραγίσαντες τόν λίθον, μετά τῆς κουστωδίας», ἔτσι καί σήμερα οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἐπίσκοποι ἐντολή τοῦ Σατανᾶ, σφράγισαν τούς ἱερούς Ναούς μετά τῆς κουστωδίας, ἤτοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς αὐτοῦ συνοδείας, τῶν λοιπῶν πολιτικῶν τῆς χώρας δηλαδή!
 
Ἡ εἰκόνα τῶν ἐπισκόπων στήν Ἑλλάδα σήμερα εἶναι σάν αὐτήν περίπου πού ἦταν στήν Ρωσία ἐπί κουμμουνισμοῦ! Οἱ ψευδεπίσκοποι, ἐκτελοῦν τά θελήματα τῶν ἀντιχρίστων ἀρχόντων, ἐνῶ θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους ὡς τήν Ἐκκλησία. Ἄν ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος, αὐτοί θά γίνουν τό δεξί του χέρι, καί θά λένε ὅτι αὐτό δέν εἶναι θέμα πίστεως!
 
Ὁ Σατανᾶς χαίρεται γιά τό ἔργο του! Ἀφόπλισε τούς χριστιανούς, τούς στέρησε τό πιό ἰσχυρό ὅπλο τους, τήν Θεία κοινωνία, μέ τήν συνεργεία τῶν ἐπισκόπων! Ἡ πνευματική γύμνια αὐτῶν ἀποκαλύφτηκε τώρα, πού δέν ὕψωσαν τό ἀνάστημά τους, ἀπέναντι στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας, τήν στιγμή πού αὐτή ἐνήργησε ἀντιχρίστως!
 
Ἡ καρδιά τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, καί αὐτήν σημάδεψε ὁ Σατανᾶς. Λιμός πνευματικός ἔπεσε στούς πιστούς. Αὐτοί ψάχναν, σάν τούς κλέφτες νά βροῦν κανέναν Ναό ὅπου τελοῦνταν Θ. Λειτουργία γιά νά λειτουργηθοῦν, ἀψηφοῦντες τά τσουχτερά πρόστιμα – χαράτσια. Ἀπό στόμα σέ στόμα ρωτοῦσαν ἐναγωνίως γίνεται πουθενά λειτουργία νά πᾶμε νά κοινωνήσουμε! Καί θυμήθηκαν αὐτό πού γράφει ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος στό λόγο του γιά τήν συντέλεια: «Πενθοῦσιν αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ πᾶσαι πένθος μέγα, διότι οὐ λειτουργεῖται ἁγιασμός καί προσφορά» (Τόμος Δ ́, σ. 127, Ἐκδ. Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας).
 
Μέσα στό διάβα τῆς ἱστορίας, σέ περιόδους σκληρᾶς δοκιμασίας, μπροστά στούς λοιμούς καί τίς ἐπιδημίες, πρός ἀποτροπήν αὐτῶν, οἱ πιστοί κατέφευγαν στίς Ἐκκλησίες, ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανείες μέ τίς ἅγιες εἰκόνες καί τά ἱερά Λείψανα, Ἱερές Παρακλήσεις κ.λ.π., διότι ἐκεῖ ἔβρισκαν θεραπεία, παρηγοριά καί σωτηρία! Σήμερα ὅμως τίς βρίσκουν κλειστές! Δυστυχῶς, τά ὅπλα αὐτά τῆς χάριτος πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία, οἱ ἐπίσκοποι τά περιφρόνησαν!
 
Σκοπός τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι νά ἁγιασθοῦν οἱ πιστοί μέσω τῆς Θείας Μεταλήψεως, ἄρα ἀπαιτεῖται ἡ σωματική παρουσία μας. Γι’αὐτό οἱ πρῶτοι χριστιανοί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, μετέβαιναν ἐκεῖ ὅπου τελοῦνταν αὐτήν, γιά νά συμμετέχουν σ’ αὐτήν.
 
Ἡ Θεία Λειτουργία λοιπόν δέν εἶναι θέαση καί παρακολούθηση, ἀλλά συμμετοχή· παρακολούθηση δέ καί συμμετοχή, ἀπέχουν ὅσο ὁ οὐρανός ἀπό τήν γῆ. Ἡ παρακολούθηση αὐτῆς ἐκ τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου, ὅπως ἀπαιτοῦσαν οἱ ἐπίσκοποι, δέν εἶναι λύση γιά τούς πιστούς· τέτοια σήμερα εἶναι δυνατή, ἀνά πᾶσα στιγμή, λόγω τῆς ἀποθηκεύσεως της στά τεχνικά μέσα.
 
 
 
 
https://tasthyras.wordpress.com/2021/04/17/ὁ-κορωνοϊός-ὁ-υἱός-τῆς-ἀπωλείας-καί-3/#more-27265