Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ ἀπαντᾶ στὸν Μητροπολίτη Ἰλιοῦ Ἀθηναγόρα, ποὺ δήλωσε ὅτι «δὲν τίθεται δογματικὸ θέμα γιὰ τὸ κουταλάκι μίας χρήσης στὴν Θεία Κοινωνία». (Διαβάστε καὶ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό»:
«Σὲ μία ἰστοσελίδα ποὺ ἔχει τὰ ἐκκλησιαστικὰ νέα, εἶδα κάποιον ἀδελφὸν ἀρχιερέα νὰ γράφει κάτι, τὸ ὁποῖο βεβαίως κληρικοὶ καὶ ἐπίσκοποι τοῦ ἐξωτερικοῦ τὸ ἐφάρμοσαν, γιὰ τὰ κουταλάκια αὐτὰ τῆς μιᾶς χρήσεως. Καὶ λέγει…
καὶ ἐκεῖνος (Ἰλιοῦ) ὅτι “δὲν εἶναι δογματικὸ θέμα” τὸ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ κουταλάκι τῆς μιᾶς χρήσεως, εἶναι λάθος ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Εἶναι καὶ δογματικὸ θέμα, διότι ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ εἶναι Παράδοσις αἰώνων εἶναι μέσα στὸ δόγμα. Γιατί λέγει ἡ δογματική τῆς Ἐκκλησίας μας “δόγμα εἶναι ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθῃ”, αὐτὸ ποὺ πιστεύτηκε πάντοτε, παντοῦ σὲ ὅλη τὴν γῆ, καὶ ὑπὸ πάντων.
Ἔτσι λοιπὸν, εἶναι καὶ αὐτὸ μία Παράδοσις ἱερὴ καὶ σεβαστή. Καὶ λέγει τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι «τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔθιμο εἶναι πηγὴ τοῦ κανονικοῦ δικαίου». Ἑπομένως, δὲν μποροῦμε ἔτσι ἀψήφιστα νὰ λέμε “ἂν τὸ ἀποφασίσει ἡ Ἐκκλησία, μποροῦμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε…”. Γιατί θὰ τὸ ἀλλάξουμε; Γιὰ ποιὸν λόγο θὰ τὸ ἀλλάξουμε; Ἔχουμε ἐπηρεστεῖ ἀπὸ κάποιους (λίγοι εἶναι αὐτοὶ) λοιμωξιολόγους καὶ ἐπιστήμονες πού συμβουλεύουν ἔτσι τὴν Κυβέρνηση; Καὶ λένε κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ὅτι “μπορεῖ μὲ τὴν Θεία Κοινωνία νὰ μεταδοθεῖ ὁ μολυσμός”. Εἶναι μεγάλη καὶ βαρυτάτη αὐτὴ ἡ ἀσέβεια ἀδελφοί μου καὶ βλασφημία.
Ποτὲ δὲν ἔχει ματαδοθεῖ μὲ τὴν Θεία Κοινωνία μολυσμός. Καὶ στὰ λεπροκομεῖα, ποὺ στὰ λεπροκομεῖα ἔχουν καὶ Ναὸ μέσα καὶ ἐκεῖ κοινωνοῦν καὶ οἱ λεπροὶ ἀλλά καὶ οἱ ὑγιεῖς, ποτὲ δὲν συνέβη κάτι τέτοιο. Γι΄ αὐτὸ λοιπὸν αὐτὴ ἡ σκέψις ποὺ εἶπε ὁ ἀδελφὸς ἀρχιερεὺς (Ἰλιού), δὲν εἶναι κατὰ Θεὸν καὶ αὐτὴν τὴν στιγμὴν, τὸ λέγω ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ ἐπειδὴ θὰ τὸ διαβάσετε καὶ τὸ βλέπετε αὐτὸ τὸ πράγμα, νὰ ξέρουμε ὅτι μερικὰ πράγματα δὲν στέκονται ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου.
Εἶναι ἡ Παράδοσίς μας δοκιμασμένη καὶ ἂν θέλουμε ἐπίσης μία τελευταία ἐπιβεβαίωση εἶναι ὅτι ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Μαΐου μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου ποὺ ἦταν ἀνοικτὲς οἱ Ἐκκλησίες μας καὶ κοινωνοῦσαν οἱ πιστοὶ ἀθρόως, κατὰ χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες μὲ τὴν ἁγία λαβίδα, δὲν ἔγιναν κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, δὲν ἔπαθε κανεὶς τίποτε, οὔτε πρόκειται νὰ πάθει κάτι.
Γι΄ αὐτὸ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σᾶς παρακαλῶ πολὺ νὰ μὴν κλονιζόμαστε, νὰ μὴ μᾶς κλονίζουν. Γιατί καμμία φορᾶ καὶ οἱ κληρικοὶ κάνουμε λάθος ἐὰν ξεφεύγουμε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση».
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/12/blog-post_48.html?m=0