Αυτά τα χρόνια τα δύσκολα, μόνο λίγοι απλοί παπάδες θα κρατήσουν και θα διαφυλάξουν την Ορθοδοξία.
Οι μεγάλοι, οι αξιωματούχοι, θα ακολουθήσουν τον διάβολο.
Ο κόσμος θα μοιραστεί… ποιόν να ακολουθήσει…
 
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης