– Κ. Παναγόπουλε, ο Κύριος είπε, να μη κάνουμε το καλό ενώπιον των ανθρώπων: Μη γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου (Ματθ. 6,3). Εάν όμως ένας φτωχός μας ζητεί ενώπιον πολλών ανθρώπων, τι πρέπει να κάνουμε; Να μη δώσουμε;
– Όλοι οι Νόμοι, ακόμα και ο Δεκάλογος έχει εξαιρέσεις. Π.χ. λέει ο Νόμος ”ου φονεύσεις”, αλλά έχει κάνει ο Κύριος και άλλο νόμο στο Δευτερονόμιο, που λέει να φονεύσεις υπό κάποιες προϋποθέσεις. Εξού και ο Προφήτης Ηλίας έσφαξε 450 με το χέρι του και είναι και Άγιος.
Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση της ελεημοσύνης, δεν θα κριθεί από τον Θεό, το τι έδωσες και που το έδωσες και ποιοί το είδαν, αλλά θα κριθεί πως το έδωσες. Ο Κύριος βλέπει, ότι δεν κάνεις επίδειξη της ελεημοσύνης σου και δέχεται αυτή σου την ελεημοσύνη.
Αν όμως κάνεις ελεημοσύνη με επιδεικτικό τρόπο, ακόμα και κρυφά, θα χάσεις τον μισθό σου. Ο Κύριος δεν βλέπει τι κάνεις, αλλά πως και γιατί το κάνεις.
Ο Μέγας Αθανάσιος στην προκειμένη περίπτωση λέει το εξής: τον λογισμό του ανθρώπου κρίνει ο Θεός και όχι πόσα δίνει και που τα δίνει, αλλά πως τα δίνει.

Θυμόσαστε όταν ο Κύριός μας καθότανε στο Ναό του Σολομώντος απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε πως βάλλουν χαλκό, με τι προαίρεση και όχι πόσα βάλλουν. Οι πλούσιοι έβλεπαν τον Χριστό, έβγαζαν και έδιναν περισσότερα και μάλιστα τα έριχναν, τα βροντάγανε μέσα, για να δείξουν ότι έριξαν πολλά.
Όταν όμως πήγε η φτωχή χήρα και άνοιξε το κομπόδεμά της και έβαλε 2 δεκάρες, είπε ο Κύριος, ότι αυτή έβαλε περισσότερα από όλους τους άλλους. Αυτή είναι η ζυγαριά του Θεού, που δεν έχει καμμία σχέση με τη δικιά μας ζυγαριά.
Επομένως αν βρισκόμαστε μπροστά σε μυριάδες ανθρώπων και δώσουμε για την αγάπη του Χριστού και όχι από αυταρέσκεια, δεν θα μας κατακρίνει ο Θεός, αλλά θα μας ευλογήσει. Άρα μπορούμε να δώσουμε.
Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας