Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Νά πιστεύεις ἀκλόνητα πώς ὁ Κύριος εἶναι σέ κάθε στιγμή τά πάντα γιά σένα.

Τήν ὥρα πού προσεύχεσαι, εἶναι ἡ δύναμη καί ἡ ἐκπλήρωση ἐν Ἁγίω Πνεύματι κάθε λόγου σου.

Τήν ὥρα πού συζητᾶς πνευματικά θέματα εἶναι τό «ὕδωρ τό ζῶν», πού ρέει μέ τή μορφή τῶν λόγων ἀπό μέσα σου.

Ὁ Κύριος εἶναι τά πάντα γιά σένα.Ὅταν παρίσταται Ἐκεῖνος, μή μεριμνᾶς γιά τίποτα. Σέ περιβάλλει ἀπ᾿ ὅλες τίς πλευρές. Σέ διαπερνᾶ καί γνωρίζει ὅλες τίς σκέψεις σου, ὅλες τίς ἀνάγκες καί τίς κλίσεις σου.

Ἄν ζεῖς μαζί Του μέ πίστη καί ἀγάπη, τότε κανένα κακό δέ θά σέ βρεῖ. «Ὁ Κύριος ἐγγύς· μηδέν μεριμνᾶτε» (Φιλιπ. Δ΄ : 6,7).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/