Π. Σάββας 2010-12-19_Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-12-2010 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι ).