Τά χρόνια πού ζοῦσε ὁ μακαριστός πατήρ Εὐσέβιος στό Ι.Ἡσυχαστήριό του,στό Ραῖτβικ τῆς Σουηδίας καί πήγαινε στό Ἳδρυμα πού ἐργάζονταν, περπατώντας δύο φορές/ἡμέρα μία ἀπόσταση 6-7 χιλμ., οἱ Σουηδοί ἀπό τό Ἳδρυμα τοῦ ἀγόρασαν ὡς δῶρο στά γενέθλιά του ἓνα μεταχειρισμένο ἁμάξι. Ὁ πατήρ συγκινήθηκε, τούς εὐχαρίστησε πολύ εὐγενικά γιά τήν εὐγενική χειρονομία τους, ἀλλά ἀρνήθηκε νά δεχθεῖ τό δῶρο τους λέγοντάς τους τά ἑξῆς: “Ὑπάρχουν ἑκατομμύρια συνάνθρωποί μας πού δέν ἒχουν ἁμάξι δικό τους. Φυσικά δέν μπορῶ νά τούς ἀγοράσω ἐγώ. Ὃμως, μπορῶ νά στερήσω τόν ἑαυτό μου καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο νά αἰσθάνομαι πιό κοντά τους” !! Οἱ Σουηδοί ἒμειναν ἂφωνοι ! (Μᾶς τό εἶπε ἡ Σουηδή, Margaretha Lindborg ἀπό τό Ραῖτβικ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/10/blog-post_12.html