Ο ΟΗΕ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ!

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»
ἀρ. τ. 4293, Σεπτ. 2015
Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.              Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκας», ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ «Γιόγκα, ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ δὲν ἀποτελεῖ “εἶδος γυμναστικῆς”. Ὡς ἐκ τούτου ἡ “Γιόγκα” τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμιὰ θέση στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν». Δυστυχῶς ὑπάρχουν μερικοὶ ἀδιαφώτιστοι Χριστιανοὶ ποὺ πέφτουν εὔκολα στὴν παγίδα. Μὲ ἑλκυστικὰ συνθήματα ὅπως τὸ Σωκρατικὸ “γνῶθι σαυτόν” ἢ τὸ “νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ”, προσπαθοῦν νὰ προσελκύσουν ὀπαδούς.Ἀλλὰ ἡ Γιόγκα δὲν εἶναι ἁπλῶς «ἀσκήσεις χαλαρώσεως, ἀναπνοῆς καὶ αὐτοσυγκεντρώσεως ποὺ ἠρεμοῦν τὸ πνεῦμα καὶ γαληνεύουν τὴν ψυχή, δυναμώνοντας ταυτόχρονα τὸ σῶμα». Ἔχει θρησκευτικὴ χροιά, ὅπως τονίζει καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰνδικὴ παράδοση, «ἡ γιόγκα εἶναι μιὰ “θεόπνευστη” στάση ζωῆς ποὺ ἀποκαλύφθηκε σὲ φωτισμένους δασκάλους μέσα ἀπὸ τὸν διαλογισμό». Ὕπουλη παγίδα γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Σήμερα ποὺ ὁ Ἰνδουισμὸς περνάει βαθιὰ κρίση, νὰ ἔρχεται ὁ δυτικὸς κόσμος καὶ νὰ προβάλλει τὴ Γιόγκα ὡς τρόπο ζωῆς, αὐτὸ ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόμηση.

 

https://christianvivliografia.wordpress.com/2015/09/16/%E1%BD%81-%CE%BF%CE%B7%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1/