Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

«Ἄλλος, λοιπόν, τόν πατέρα, τόν τραβά ἀρπάζοντας τόν ὡς βοηθό. Ἄλλος, ποῦ δικάζεται, τόν προσκαλεῖ γιά συνήγορο. Ἄλλος, ποῦ πεινᾶ, τόν παρακαλεῖ γιά τροφή, ὁ γυμνός τόν παρακαλεῖ γιά ἔνδυμα. Ἄλλος, παρακαλώντας, τοῦ παίρνει ἀκόμη καί τά ροῦχα ποῦ φορεῖ. Ἄλλος, ποῦ πενθεῖ, τόν ἔχει ἀνάγκη γιά παρηγοριά.
Κάποιος ἄλλος τόν τραβά νά ἐπισκεφθεῖ ἀσθενεῖς, ξένος του ζητεῖ καταφύγιο. Ἄλλος, πλησιάζοντας τόν, κλαίει γιά κάποιο χρέος. Ἄλλος τόν προσκαλεῖ γιά ἐπόπτη καί συμφιλιωτή μέσα στό σπίτι του, ἐπειδή ὑπάρχουν διχόνοιες. Ἡ χήρα φωνάζει δυνατά το «ἐλέησον» στόν πατέρα. Ἄλλη θρηνεῖ γιά τήν ὀρφάνια. Ὁ δοῦλος καταφεύγει στήν ἀγάπη του, ὅταν κλαίει ἀπό τή σκληρότητα τοῦ κυρίου του.
Ὁ πατέρας ἔχει κάθε ἡμέρα ἀναρίθμητες φροντίδες γιά τά προβλήματα τοῦ καθενός.
Συλλαμβάνεται κάποιος βίαια; τότε ὁ πατέρας γίνεται συνήγορος. Πείνα μεγάλη βασανίζει τούς ἀνθρώπους; ἀμέσως τότε ὁ συνήγορος γίνεται τροφοδότης.
Εἶναι κάποιος ἄρρωστος; τότε ὁ τροφοδότης γίνεται γιατρός. Ἔχει πέσει κάποιος σέ πένθος; τότε ὁ γιατρός βρίσκει τόν παρηγορητικό λόγο, γιά νά καταπραΰνει τή θλίψη.
Ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς φροντίδας γιά τούς ξένους; τότε καί ξενοδόχος γίνεται ὁ πατέρας, ποῦ ἔχει γίνει τά πάντα, γιά ὅλους»

Πηγή: Ψήγματα Ὀρθοδοξίας 

http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr