Μόνο μετά ἀπό ἕναν μακρύ ἀγώνα ἡ ψυχή μαθαίνει νά εἶναι ταπεινή. Ὅλοι ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό εἶναι δεσμευμένοι σέ ἕναν πνευματικό πόλεμο.


Δέν μποροῦμε νά διαφυλάξουμε τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς ἄν τό πνεῦμα μας δέν εἶναι σέ ἐγρήγορση.

d56d wonderfullandscapes07 20 невероятно красивых пейзажей

Ἄν ἀγαπᾶς τή δύναμη ἤ τόν πλοῦτο, δέν θά γνωρίσεις ποτέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

7d77 wonderfullandscapes06 20 невероятно красивых пейзажей

Ὅταν σοῦ ζητοῦν αὐτό πού ἔχεις, δῶσ᾿ το, γιατί ἡ θεία ἀγάπη δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τίποτα. Ὁ σκοπός εἶναι νά κατοικήσεις στόν Θεό, καί ἔτσι νά εἶσαι εὐχαριστημένος μέ αὐτό πού ἔχεις, ἀκόμη κι ἄν δέν ἔχεις τίποτα.

108c wonderfullandscapes01 20 невероятно красивых пейзажей

Πήγαινε μέ πίστη στόν πνευματικό σου Πατέρα καί θά λάβεις τόν παράδεισο.

Ἁγίου Σιλουανοῦ