ΟΜΙΛΙΑ 3η

 π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

“Λόγοι Ἀφυπνίσεως”

   Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀποκρυβεῖ.

Στά τριάμισι αὐτά χρόνια τῆς τυραννίας του Αντιχρίστου ο λαός του Θεού πρέπει να αποκρυβεί «μικρόν ὅσον ὅσον1». Προσέξτε· τριάμισι χρόνια πρέπει να κρυφτεῖ!

Γιατί ὅμως πρέπει νά κρυφτεῖ;

Γιά νά γλυτώσει.

Γιά νά γλυτώσει τόν θάνατο;

Ὄχι τόσο τόν θάνατο. ἀλλά καί τόν θάνατο. Ὄχι τόσο τόν θάνατο, ὅσο καί κυρίως τίς κακές ἐπιδράσεις ἐκείνων τῶν τριάμισι ἐτῶν.

Εἶναι φοβερό, ἀγαπητοί μου, ὅταν βλέπουμε Χριστιανούς στήν ἐποχή μας νά ἐπηρεάζονται τόσο πολύ ἀπό τόν τρέχοντα πολιτισμό μας – ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τόν Ἀντίχριστο. πρέπει νά σᾶς τό πῶ αὐτό – καί νά μή μποροῦμε νά τούς συγκρατήσουμε.

Θέλετε ἕνα μικρό ἀλλά πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα; Μαζέψτε τά παιδιά σας, ἄν μπορεῖτε, καί φέρτε τά στήν Ἐκκλησία… Τί σᾶς λένε; Σᾶς λένε ὅτι τά μυαλά σας εἶναι σκουριασμένα, ὅτι αὐτά ἔχουν τώρα καινούργια μυαλά, ὅτι ἔχουν καινούργια θεώρηση τῆς ζωῆς… Μαζέψτε τά παιδιά σας, ἄν μπορεῖτε, γιά νά δεῖτε ὅτι ὄχι μόνο τά παιδιά, ἀλλά καί οἱ μεγάλοι ἔχουνε πάρει ἀέρα κι ἔχουν κοσμικοποιηθεῖ. Κι ἀκόμα δέν ἦρθε ὁ Ἀντίχριστος. καί ποῦ νά ᾿ρθει καί νά ἐπιβάλει πεῖνα καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό…!

Τί θά γίνει τότε;…Νά ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως· ἔρχεται γιά νά μᾶς προετοιμάσει. Καί ἡ προετοιμασία εἶναι πρῶτα σάν μήνυμα καί ὕστερα σάν ἄσκηση. Πρέπει νά τό καταλάβουμε.

Ὁ λαός του Θεού θα κρυφτεί στην έρημο.

Λοιπόν ποῦ θά πρέπει νά καταφύγει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ; –καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνοι πού δέν θά προσκυνήσουν τόν Ἀντίχριστο.

Στήν ἐρημιά, ὅπως καί ὁ Προφήτης. Ἐκεῖ θά καταφύγει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, στήν ἐρημιά, ὅπως παλιά καί ὁ Προφήτης! Ἔτσι λοιπόν ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί οἱ υἱοί τῶν Προφητῶν στήν ἐποχή τοῦ προφήτου Ἠλιού –πού ἦταν πάρα πολλοί καί περιστοίχιζαν τότε τόν προφήτη Ἠλία. σημειώσατέ το αὐτό2 – ὅλοι αυτοί, ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία στά ἔσχατα, καταφεύγουν στήν ἔρημο, κρύβονται.

Τί λέει ἡ Ἀποκάλυψη γιά τήν ἔρημο.

Για να το δούμε αυτό πώς το λέει το βιβλίο της Ἀποκαλύψεως στο 12ο κεφάλαιο, από τον στίχο 14.

«Και εδόθησαν τη γυναικί δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ίνα πέτηται εις την έρημον εις τον τόπον αυτής.» Δόθηκαν, λέει, στη γυναίκα… Ποιά είναι η γυναίκα; Είναι η Ἐκκλησία. Δόθηκαν στη γυναίκα, στην Ἐκκλησία, δυο φτερούγες του μεγάλου αετού.

Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές φορές αυτή την εικόνα -όπως στο Δευτερονόμιο και αλλού3– πού δείχνει ὅτι αὐτές οἱ δυό μεγάλες φτερούγες τοῦ ἀετοῦ εἶναι ἡ μεγάλη προστασία τοῦ Θεοῦ. Ὅταν λοιπόν λέει «δόθηκαν δύο φτερούγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου», σημαίνει: ὁ Θεός προστατεύει τήν Ἐκκλησία.

Καί συνεχίζει: «ἵνα πέτηται εἰς τήν ἔρημον εἰς τόν τόπον αὐτῆς», γιά νά πετάξει καί νά φύγει στήν ἐρημιά, στόν τόπο της. Ὥστε ὁ τόπος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἔρημος; Ναί, ἡ ἔρημος!

Τά Μοναστήρια ἀποτελοῦν προοίμιο τῆς ἐξόδου τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στήν ἔρημο.

Το ξέρετε ὅτι ἕνα μικρό προοίμιο, καί ταυτοχρόνως ἕνα μήνυμα μέσα στούς αἰῶνες, τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά καταφύγει στήν ἔρημο εἶναι τά Μοναστήρια; Πολλοί λένε: «Γιατί κάθεστε στά Μοναστήρια, ἐσεῖς οἱ μοναχοί;». Γιά νά σᾶς θυμίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά ξαναγυρίσει στήν ἔρημο. Ἄλλωστε ἀπό τήν ἔρημο ξεκίνησε ἡ Ἐκκλησία. Ἔχετε ἀντίρρηση; Διαβάστε τό 1ο κεφάλαιο ἀπό τό Κατά Μάρκον εὐαγγέλιο, νά τό δεῖτε αὐτό. «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ»4. Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος φωνάζει καί λέει ὅτι ἔρχεται ὁ Μεσσίας. Καί ποῦ ἔδειξε, παρακαλῶ, τόν Μεσσία; Στήν ἔρημο. Ποῦ εἶναι τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας; Στήν ἔρημο. Στήν ἔρημο λοιπόν θά καταλήξει.

Ὁ Ὄφις καθιστᾶ στήν Γυναῖκα «ποταμοφόρητον».

Ἔτσι, λέει πιό κάτω: «καί ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικός ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτήν ποταμοφόρητον ποιήσῃ5». Ὁ Διάβολος, ὁ Ἀντίχριστος, πίσω ἀπό τον ὁποῖο εἶναι ὁ Διάβολος, θά κυνηγήσει τήν Ἐκκλησία, θά διώξει τήν Ἐκκλησία –γι᾿ αὐτό ἐκείνη θά καταφύγει στήν ἔρημο- καί θά βγάλει νερό ἀπό τό στόμα του, γιά νά τήν πνίξει.

Τί εἶναι αὐτό τό νερό πού βγάζει ὁ Διάβολος, καί ὁ Ἀντίχριστος, ἀπό τό στόμα του; Νά, ἀγαπητοί μου, τί εἶναι. τά διάφορα κοινωνικά καί φιλοσοφικά συστήματα, πού θέλουν νά πνίξουν τόν σύγχρονο Χριστιανό. Εἶναι ὅταν ὁ ἄλλος σου δίνει ἕνα πιάτο φαΐ καί σοῦ λέει: «Θά φᾶς καλά. ἀλλά, ξέρεις, θά ἀκολουθήσεις αὐτό τό κοινωνικό σύστημα ἡ αὐτό τό οἰκονομικό σύστημα». Δέν νομίζετε ὄτι μοιάζουμε λίγο μέ τόν Ἡσαύ, πού πούλησε τά πρωτοτόκιά του, τό νά φέρει δηλαδή τόν Μεσσία, γιατί ἤθελε νά φάει;… Ἔτσι κι ἐμεῖς ξεπουλᾶμε τόν Χριστό, γιά νά ἔχουμε οἰκονομικά ὀφέλη… Τί κρίμα! Τί κρίμα!… Αὐτά λοιπόν θά πνίξουν, θά προσπαθήσουν νά πνίξουν τήν Ἐκκλησία.

Νά τό πάρουμε εἴδηση· τό πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου μπορεῖ νά μᾶς ἐπιβληθεῖ, καί νά χαθοῦμε!

Βέβαια ἡ Ἁγία Γραφή λέει ὅτι πολλοί Χριστιανοί θά χαθοῦν6. Τό λέει καί στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅταν ὁ Ἰωάννης καλεῖται νά μετρήσει τόν ναό μόνο καί τό θυσιαστήριο, καί ὄχι τήν αὐλή του. Αὐτό δείχνει ὅτι θά σωθεῖ μόνο τό λεῖμμα7, ἕνα μικρό μέρος τῶν Χριστιανῶν. Συγκεκριμένα λέει ὁ ἄγγελος στόν Ἰωάννη: «Μή μετρήσεις τά ὑπόλοιπα· δόθηκαν νά πατηθοῦν ἀπό τά ἔθνη γιά σαράντα δύο μήνες8». Δηλαδή θά ἐπικρατήσει ὁ Ἀντίχριστος στούς Χριστιανούς τριάμισι χρόνια. Στούς Χριστιανούς! Ναί· διότι, κατά τούς Πατέρες, ὁ ναός, οἱ αὐλές του καί ἡ πόλη Ἱερουσαλήμ, ἡ πόλη Σιών, πάντοτε συμβολίζουν τήν Ἐκκλησία. Τί μετριέται; Μόνο ὁ ναός, λέει, καί τό θυσιαστήριο, δηλαδή ἕνα μικρό μέρος.

Νά τό πάρουμε εἴδηση ὅτι μπορεῖ νά χαθοῦμε καί ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ καί σ᾿ ἐμᾶς! Νά τό πάρωμε εἴδηση!… Αὐτό θά πεῖ ὅτι ὁ Δράκων καθιστά «ποταμοφόρητον» τήν Ἐκκλησία· πάει νά τήν πνίξει μέ τό νερό. Τό νερό εἶναι ὅ,τι σᾶς ἐξήγησα.

Ὁ Θεός βοηθᾶ τόν λαό Του, χρησιμοποιώντας τά φυσικά στοιχεία.

«Καί ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καί ἤνοιξεν ἡ γῆ τό στόμα αὐτῆς καί κατέπιε τόν ποταμόν ὅν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ9».

Ἔρχονται τά φυσικά στοιχεῖα νά βοηθήσουν. Ἡ γῆ, λέει, κατάπιε τό νερό.

Ἡ περίπτωση ἐδῶ εἶναι ὅπως καί στή διάβαση τῆς Ἐρυθράς θαλάσσης. Κάπου μετά τά μεσάνυχτα ἄρχισε νά πνέει ἄνεμος νότιος, λέει, τόσο ἰσχυρός, πού τό νερό τῆς θαλάσσης τό χώρισε στά δυό. Πέρασαν οἱ Ἑβραίοι. Καί ὅταν πιά ξημέρωνε, πῆγαν νά μποῦν καί οἱ Αἰγύπτιοι. Σταματάει ὁ ἄνεμος, κλείνει τό νερό καί τούς πνίγει ὅλους10.

Ἐδῶ βλέπουμε τά στοιχεῖα τῆς φύσεως. Βέβαια τά στοιχεῖα τῆς φύσεως τά κυβερνάει ὁ Θεός. ἀλλά ἐδῶ ὅμως δείχνει ὄχι ποιός τά κυβερνάει, ἀλλά τί κάνουν αὐτά, σ᾿ ἕνα πρῶτο πλάνο, σ᾿ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο. ὅτι δηλαδή τά στοιχεῖα τῆς φύσεως ἔρχονται ἤ νά καταστρέψουν τόν ἀσεβή ἤ νά ἐνισχύσουν καί νά βοηθήσουν τόν εὐσεβή.

Εἴδατε, ὁ προφήτης Ἰωνάς ζεσταίνεται περιμένοντας τήν καταστροφή τῆς Νινευῆ. «Οὔφ! ζέστη, καλοκαίρι!11». Μέσα σέ λίγα λεπτά φυτρώνει μία κολοκυθιά μέ μεγάλα φύλλα καί τόν σκιάζει!

Ἔτσι λοιπόν ἡ φύση ἔρχεται νά βοηθήσει τόν εὐσεβή καί τήν Ἐκκλησία.

Συνεχίζεται….

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.

 

    Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἱ. Μ. Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»

400.07 Στόμιον Λαρίσης.

Τηλ. & Fax.: 24950.91220.

1 Πρβλ. Ἡσ. 26,20. Ἑβρ. 10, 37.

2 Βλ. Γ’ Βασ. 21, 35. Δ’ Βασ. 2, 3. 5. 7. 15. 4, 1. 38. 5,22. 6,1.

3 Βλ. Δευτ. 32,11. Ἔξοδ. 19, 4. Παρ. Σολ. 23, 5. Ἱερ. 29, 22. Ἰεζ. 17, 3· 7. κ.α.

4 Μάρκ. 1, 3. Πρβλ. Ματθ. 3, 3. Λουκ. 3,4. Ἰωάν. 1, 23.

5 Ἀποκ. 12,15.

6 Βλ. Ματθ. 24, 24. Μάρκ. 13,22 κ.α.

7 Βλ. Ἡσ. 10, 22. Ρωμ. 9, 27.11, 5.

8 Ἀποκ. 11,1-2.

9 Ἀποκ. 12,16.

10 Βλ. Ἔξοδ. 14, 21-29.

11 Ἰων. 4, 1-6.