Ο π. Ευμένιος στρατιώτης στο Μ. Πεύκο το 1954.
 
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Ο αληθινά ταπεινός έχει την κεφαλήν του κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων, δι’ αυτό με όλη μας την δύναμιν και σε όλην μας την ζωήν να επιδιώξουμε και να παρακαλούμε τον Εσταυρωμένον μας Ιησούν, που είναι η άκρα ταπείνωσις, να μας χαρίσει και εμάς την αγίαν ταπείνωσιν…
 
Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης.
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/02/1954.html